Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZM-E-3/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
8. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
2379/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Tašuľa
8. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
2585/VSD/2022 NSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Čakanovce
8. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2022/586
1 310 372,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o pripojení
273/2022
79,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Zlaté
8. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2022/587
655 186,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, o zriadení vecného bremena č. 0728202201
Z64/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. , Mlynská č. 31, 042 91 Košice Obec Mlynica, č. 75, 059 91 Mlynica
8. December 2022
DOHODA č. 087/2022/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
087/2022/VV
2 500,20 € Východný dištrikt ECAV na Slovensku Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
8. December 2022
Zmluva o dodávke vodyí
87/2022
0,00 € VVS Košice Obec Veľká Ida
8. December 2022
Zmluva o odovzdaní vyvolaných úprav - 1963/6300/2021
1963/6301/2021
0,00 € VÚC PSK Slovenská správa ciest, Bratislava
8. December 2022
Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking
79/2022
0,00 € VÚB, a. s. Obec Kechnec
8. December 2022
Dodatok k Zmluve o o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet – VÚB
110/2022
0,00 € VÚB a.s. Obec Bošáca
8. December 2022
Dodatok k Zmluve o o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet – dodatočné zriadenie – VÚB
109/2022
0,00 € VÚB a.s. Obec Bošáca
8. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty – VÚB
108/2022
0,00 € VÚB a.s. Obec Bošáca
8. December 2022
Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking – VÚB
107/2022
0,00 € VÚB a.s. Obec Bošáca
8. December 2022
Dodatok k zmluve o bežnomúčte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
č.1/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s., OBEC ZÁVADKA
8. December 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
966/2022
0,00 € Vrbinčík Tomáš Obec Zákamenné
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94774
1 500,00 € Vratislav Lukáč, Monika Lukáčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91726
2 380,00 € Vondra Erik , Vítazová Katarína Mgr. Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
7/2022-CVCSe
0,00 € Volejbalová mládež Senica Centrum voľného času