Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Nájom hrobu Kamila Vavrová
NAJ_027/2024
0,00 € Vavrová Kamila Obec Terchová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme LP č. 1388-05-09-Nn-2024
CRZ 2564-2024-LSR
0,00 € Vavrinec Kršík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/12/19B/40
94 180,73 € Vaše služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
19. Apríl 2024
Oprava interiérového vybavenia
OBJ_98_2024
1 334,00 € VAREZ INTERIER, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/093/2023/D
2024001293
0,00 € Vaňo Štefan Mesto Košice
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
171/2024/MPRVSR-910
342,00 € Valéria Katusová - KAVA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. Apríl 2024
Dohody o vzájomnej spolupráci
203829
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
UVN1713531385-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobné mobilného telefónu
SMT-2024-005
11,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Vargová Katarína, Ing.
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2024-006
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Chlebuš Miroslava, Ing.
19. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
SMT-2024-007
8,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Badinský Milan, Ing.
19. Apríl 2024
Dohoda o splátkach a o uznaní záväzku dlžníkom
UVN1713536506-OST
108 840,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Siemens Healthcare, s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-00116/32-RK-2024-6
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok Anonymizované
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2022-005050
16/2024
330 285,77 € Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198, 965 01 Stará Kremnička
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005221, názov projektu: Ozdín MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061CAK5
446/2024
117 754,40 € Úrad vlády SR Obec Ozdín
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004797, názov projektu: Rozšírenie ČOV Malá Domaša , kód projektu v ITMS2014+: 312061BRI3
367/2024
179 237,82 € Úrad vlády SR Obec Malá Domaša
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003005, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y608
308/2024
723 421,26 € Úrad vlády SR Obec Malý Slavkov
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005226, názov projektu: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVF4
476/2024
440 724,37 € Úrad vlády SR Obec Sokoľ
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005132, názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Blh, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVB4
310/2024
212 407,78 € Úrad vlády SR Obec Veľký Blh
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004634, názov projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec, kód projektu v ITMS2014+: 312061BBV2
374/2024
228 630,11 € Úrad vlády SR Obec Toporec