Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
966/2022
0,00 € Vrbinčík Tomáš Obec Zákamenné
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94774
1 500,00 € Vratislav Lukáč, Monika Lukáčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91726
2 380,00 € Vondra Erik , Vítazová Katarína Mgr. Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
7/2022-CVCSe
0,00 € Volejbalová mládež Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
21/2022-CVCSE
0,00 € Volejbalová mládež Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva č. 1555/2022 o prenájme miesta na pohrebisku
975/2022
7,00 € Vojtaššáková Mária Obec Zákamenné
8. December 2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-171/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-123/2022
VTSÚ-12-171/2022
1 010,15 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8. December 2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-169/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-121/2022
VTSÚ-12-169/2022
864,16 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8. December 2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-172/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-124/2022
VTSÚ-12-172/2022
3 372,05 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8. December 2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-170/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-122/2022
VTSÚ-12-170/2022
1 827,73 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ4-42/2022
VHÚ-4-42/2022
0,00 € Vojenský historický ústav Obec Vyšný Komárnik
8. December 2022
Darovacia zmluva - bezodplatné prenechanie peňažných prostriedkov v celkovej výške 165.900,- EUR na dofinancovanie prevádzkových potrieb obdarovaného
1054/2022-PR
165 900,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. December 2022
O odvádzaní a čistení dažďových vôd verejnou kanalizáciou
4396/2022/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného - DV
8. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení dažďových vôd verejnou kanalizáciou
4396/2022/MP
1,14 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s r.o. Verejnoprospešné služby Stupava
8. December 2022
Zmluva o úvere
404/399/2022
859 950,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Štúrovo, F. Rákócziho 1762/74,76,78,80, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2022
Zmluva o úvere
712/500/2022
240 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Svidník, Gen. Svobodu 681/1, 2, 3, v zastúpení "SPOLDOM A2 - 48" Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2022
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 298/2022
298/2022
0,00 € Vlasta Lukačovičová, Daniela Zimová, Alena Galová Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2417-2022-faza3
37 154,30 € Vladimír Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Kúpna zmluva
5603/2022/LSR
2 821,00 € Vladimír Špilár – VIOLINMAPLE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 11/18/IV/2022 - Verejná dražba dreva
5717-2022-LSR
850,00 € Vladimír Špilár - VIOLINMAPLE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana