Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
30/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP 2304
NP č. 2304
238,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Rudolf Jónás
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP 2305
NP 2305
0,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Centrum voľného času - Spektrum
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NP 2306
0,00 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Základná umelecká škola
28. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
3218032023
0,00 € Základná škola Bruselská 18, Košice Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice
28. September 2023
Zmluva o výpožičke
VYP_024/2023
496,11 € Základná škola Bernolákova 16 Mestská časť Košice - Západ
28. September 2023
Nájomná zmluva
ZŠAS/266/23
0,00 € Základná škola Andreja Sládkoviča Občianske združenie FISH
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - Program Školské ovocie od 01.09.2023 do 31.08.20
57/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Fresco plus s.r.o.
28. September 2023
Prenájom nebytových priestorov - MT
32/2023
12,50 € Základná škola BENITIM, o.z.
28. September 2023
prenájom telocvične
4/2023
0,00 € Základná škola HANKO KAI KARATE KLUB SENICA o.z.
28. September 2023
Prenájom telocvične
13/2023
6,00 € Základná škola Mgr. Jozef Habiňák
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27838/01102/2023/ILIS
110,00 € Základná škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27839/01102/2023/ILIS
440,00 € Základná škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o spolupráci - zabezpečenie vhodných priestorov ako volebných miestností a súvisiacich priestorov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
OOaVP/27840/01102/2023/ILIS
110,00 € Základná škola Mesto Levoča
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. ODB04/2023
348,00 € Základná škola Ing. Vladimír Janečka
28. September 2023
Zmluva o polupráci č.: 107/2023/FF UMB-PP
Zmluva o polupráci č.: 107/2023/FF UMB-PP
0,63 € Základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28. September 2023
DODATOK č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
D2/Z65/2022/2023
0,00 € ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVES ZAMESTNANCOV NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
29. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
160/2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Medzilaborciach Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov Košického samosprávneho kraja
00160/03/2023/0040(995/7/2023/9)
72 500,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Úradu Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach Košický samosprávny kraj
28. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na obdobie 01.01.2023 - 31.08.2024
73/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky