Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
24632023
0,00 € UP Déjeuner s.r.o. Základná škola, Požiarnická 3, Košice
2. Február 2023
Zmluva o delo č.3/2023 D
SF 17/2023
170,00 € Ladislava Gaines Slovenská filharmónia
2. Február 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 54
12/2023
20,00 € Vladimír Hodas, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
2. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
103.prrchbo-66-6/2023
14,60 € Milan HRICKO Ministerstvo obrany SR
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory účastníka v rámci aktivity Vzdelávacie/Vyučovacie/Školiace aktivity - Intenzívne študijné programy - učitelia (C), č. zml- 2020-1-SK01-KA201-078250
ZML-2023/1-87:191006
0,00 € prof. PaedDr, Zdenka Gadušová, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2. Február 2023
Zmluva o nájme bytu č. 14
Zmluva o nájme bytu č. 14
1 056,00 € Alena Hvoľková Mesto Námestovo
2. Február 2023
Pokyn na uskutočnenie zmeny - Zlepšovacieho návrhu č. ZN-004.1 SO 3402 Hala stabilného umývača (HSV) - STA Sanácia neúnosného podložia
70/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2. Február 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-47/2023
53,80 € Mgr. Anton BABUŠČÁK Ministerstvo obrany SR
2. Február 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
01/2023
25,00 € Ing. Ferdinand Tatarka Obec Podhorie
2. Február 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/202/2019/Po
2023000279
0,00 € Jarábeková Monika Mesto Košice
2. Február 2023
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Lucia Ismailiová, Peter Rodzenák
098500512300
795,24 € Ismailiová Lucia Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
76120
3 012,00 € Ing. Viera Bujalková Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
471/2022/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Február 2023
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30603/DoNOVP-1163/2022/Lovinobaňa/1190/2591-SO704
47,50 € Igor Svoreň Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o nájme bytu č. 27
Zmluva o nájme bytu č. 27
1 680,00 € MUDr. Juraj Stolár a Eulália Stolárová Mesto Námestovo
2. Február 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 462
13/2023
20,00 € Janka Janíčková, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
2. Február 2023
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Nikola Sedeqi, Khwaja Younes Sedeqi
098500502300
766,68 € Sedeqi Nikola Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96854
2 720,00 € Juraj Bodnár, Jana Bodnárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-048/2022/SPP/701-00/Likavka/0920/Geoplán
42,49 € Vladimír Bystričan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
76268
1 500,00 € Dušan Harman Slovenská inovačná a energetická agentúra