Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 308/2024
0,00 € Pavol Kolačkovský Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 131/2022-STT
131/2022-STT
623,00 € doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc. Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 9-1/2023 v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
9-1/2023
0,00 € Peter Junas Obec Turík
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 00056/2023/SZŠZA/ŠJ CU
00056/2023/SZŠZA/ŠJ CU
0,00 € Mgr. Voštenáková Jana Stredná zdravotnícka škola Žilina
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-155-02434
24-155-02434
3 912,00 € Mgr. Daniela Šinková Fond na podporu umenia
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
24052203 - 2
3 180,00 € Vrtal Roman, Vrtalová Simona Mesto Šaštín-Stráže
22. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 00095/2024-PNZ -P40019/24.00 - Roman Fašung
00095/2024-PNZ -P40019/24.00
0,00 € Roman Fašung Slovenský pozemkový fond
22. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní 00008/2024/SZŠZA/ŠIUBY
00008/2024/SZŠZA/ŠIUBY
0,00 € Koniarová Eva Stredná zdravotnícka škola Žilina
23. Máj 2024
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE
CRZč.3537/2024/LSR
0,00 € Juraj Smutný LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. Máj 2024
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-060/2024/Barca/1665/SO615-00.EXT/3086
11,02 € Emília Kokoruďová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023009747
450,00 € Emanuel Kula Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 9-2/2023 v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
9-2/2023
0,00 € Veronika Majerová Obec Turík
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024145/2024
40,00 € prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 00048/2023/SZŠZA/ŠJ CU
00048/2023/SZŠZA/ŠJ CU
0,00 € Ing. Adamčíková Anna Stredná zdravotnícka škola Žilina
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-155-02458
24-155-02458
5 216,00 € Dr. Tímea Pénzes Fond na podporu umenia
22. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní č. 00026/2024/SZŠZA/ŠIUBY
č. 00026/2026/SZŠZA/ŠIUBY
0,00 € Veselovský Samuel Stredná zdravotnícka škola Žilina
22. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023009858
600,00 € Jesús Fernández Domínguez Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č.03937/2023-PNZ -P41462/23.00 - Medeková Klára
03937/2023-PNZ -P41462/23.00
0,00 € Medeková Klára Slovenský pozemkový fond
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1018/I/PRIF/TAJ
837,00 € RNDr. Anton Krištín, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
22. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 10-1/2023 v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
10-1/2023
0,00 € Eduard Krampl v zastúpení Spoločnosť bývaj.top - Ing. Jakub Krč - Turba, konateľ Obec Turík