Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Prenájom hrobového miesta
201304-1
8,50 € Helena Kučová
6. December 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
7003/2023
10 000,00 € Anton Chuchút Fond na podporu vzdelávania
6. December 2023
ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku uzatvorená podľa § 51 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
27/2023
1 200,00 € Milka Geročová Obec Bánovce nad Ondavou
7. December 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 1/12/Nn/2023-LP
7222/2023/LSR
93,80 € Vladimír Janči LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
6. December 2023
1587/2023
1587/2023
50,00 € Ing. Vladimír Lalík, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00935-Z
SPO-V03-00935-Z
19 000,00 € Andrej Tej Slovenská agentúra životného prostredia
6. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
248-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra M-M KLIMA, s.r.o.
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu 505/008/2023
LL/55/2023
5 388,12 € Jozef Brnčo, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
6. December 2023
Zmluva o dielo
179/2023
150,00 € Boglárka Strausz Mestské kultúrne stredisko
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1335
NAJ_496/2023
50,00 € Nováková Ľubica Mesto Nováky, MsÚ
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
110/2023
15,00 € Jana Haviarová Obec Brusno
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061BB540037
061BB540037
50 000,00 € Peter Hronček PLH Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2023
Zmluva č.13/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
882023
0,00 € Alžbeta Fudrová, Babiná Obec Babiná
6. December 2023
Zmluva o dielo
264/2023
0,00 € PROXEN group s. r. o. Obec Rovinka
6. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
120-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra KLN Energy s.r.o.
6. December 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZBA-3-20/2023
15,25 € Ing. Jaroslav KUNA Ministerstvo obrany SR
6. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30201/ZoBKZ-473/2023/Likavka/7596-04/0920/DPP
9,36 € Anna Krutáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/61/2023
20,00 € Katarína Janošíková Obec Divina
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
23120602 - 1
0,36 € Zajíčková Valéria Mesto Šaštín-Stráže
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu 505/009/2023
LL/56/2023
5 399,28 € Rudolf Brnčo, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3