Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102992
1 500,00 € Radovan Staník r. Staník Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Jún 2023
Nájomná zmluva - hrobové miesto
B/296/2023
16,60 € Mária Slišková Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
353/19/2023/USoDHM - Ing.Gabriel Fedák, PhD.
11 014,74 € Ing.Gabriel Fedák, PhD. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z/2023/1332/II/JLF/JLF
271,20 € SARSTEDT spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
9. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022008266
150,00 € Tomáš Weiss Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103500
3 400,00 € Domonkos Eugen r.Domonkos,JUDR a Eva Domonkos r.Dohoráková, Mgr Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-SML-ZOV-2023/240
0,00 € Juraj Kováč Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
9. Jún 2023
Nájomná zmluva - hrobové miesto
B/294/2023
33,20 € Mária Slišková Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
9. Jún 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
476/2023
1 000,00 € Špeciálne olympiády Slovensko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9. Jún 2023
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
211/2023C
20,00 € Horniak Peter Technické služby mesta Nová Baňa
9. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-259/2023
18,64 € Mgr. Jana MAKRANSKÁ Ministerstvo obrany SR
9. Jún 2023
Zmluva o dielo FRI č. 31-2023
Zmluva o dielo FRI č. 31-2023
45,00 € doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph. D. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
9. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO NA VYTVORENIE UMELECKÉHO VÝKONU
2023-21
150,00 € František Džubakovský Malokarpatská knižnica v Pezinku
9. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 34/2023
34/2023
0,00 € Milan Suchý.-PALTES Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.
9. Jún 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA
16/Z/2023/1
0,00 € Ing. Martin Patoprstý CULTUS Ružinov, a.s.
9. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Detská noc literatúry v Schaubmarovom mlyne v Pezinku - Cajla
Z1234/2023-19
100,00 € Marian Kováč Slovenská národná galéria
9. Jún 2023
DODATOK č.2 Ku Kolektívnej zmluve zo dňa 28.12.2022
D6/2023
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri RÚVZ so sídlom v Nitre Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
9. Jún 2023
Zmluva o praktickej výučbe
ZML-2023/1-941:191006
0,00 € Fakultná nemocnica Žilina Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Jún 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA (PREDSEDU) PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI
14/Z/2023/1
0,00 € Ing. Richard Bednár CULTUS Ružinov, a.s.
9. Jún 2023
Darovacia zmluva
242023
20,00 € M gr. Petra Nagyová REGINA - Domov sociálnych služieb