Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
D 1723
338,13 € Saskia Ištoková Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
3. Október 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
VePS-8-99/2023
56,76 € Ing. Adam Zelinka Ministerstvo obrany SR
3. Október 2023
Nájomná zmluva za HM B13/3
OCU-2023/E2247/S304-LF
30,00 € Mária Lelkesová Čifáre
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2019/0100014
10,00 € Obec Dlhá Ves Ladislav Flander
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0118-Z
SPO-V02-0118-Z
18 000,00 € Mgr. Michal Hužovič, Bc. Naomi Hužovičová Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
StRŠLP-5-39/2023
25,40 € Zoltán BÍRÓCZI Ministerstvo obrany SR
4. Október 2023
Kolektívna zmluva
30
0,00 € CPPKNM Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kysucké Nové Mesto
3. Október 2023
Nájomná zmluva
540/2023
124,40 € Mesto Šala Krištofová Anna
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2891-Z
SPO-V01-2891-Z
13 467,00 € Slavomír Suchý, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
3. Október 2023
Zmluva č.9/2023 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
732023
0,00 € Filip Strohner, Babiná Obec Babiná
3. Október 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-12-215/2023
31,52 € Rudolf OROLIN Ministerstvo obrany SR
3. Október 2023
Zmluva o praktickej výučbe
192/2023
0,00 € ÚCM FZV v Trnave Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb
-CRZ-
0,00 € Pierre Baguette, s.r.o. Gymnázium Angely Merici
4. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 88/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
88/2023
0,00 € RNDr. Jozef Eichler, CSc. Krajské múzeum v Prešove
4. Október 2023
Kúpno predajná zmluva
42/2023
6 000,00 € Daniel Poláček Technické služby mesta Nová Baňa
4. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 602/2023
0,00 € Bc. Peter Mikúšek Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Október 2023
DOHODA O VYKONÁVANÍ DOZORU NAD NEPLNOLETÝMI OSOBAMI DVDNo č. 6_2023
11-345/23
115,00 € Veronika Kasmanová Národné divadlo Košice
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Bez čísla
0,00 € Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským, II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Súkromné centrum poradenstva a prevencie
4. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme bytu
6031901902
0,00 € Mgr. Daniela Sokolová Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
4. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela
43/2023
0,00 € Mgr. Martina Rácová Obec Pukanec