Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Nájomná zmluva
410-001/2022-22-8
0,00 € Martina Görögová Obec Čechynce
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu
221160341
0,00 € Girga Jaroslav, Girgová Mária Obec Mníšek nad Hnilcom
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89118
1 500,00 € Chúpeková Eva Slovenská inovačná a energetická agentúra
1. December 2022
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
RP/2022/080
100,00 € Mgr. art. Marta Gáborová Mestské divadlo
30. November 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
UVVaUVTOS-03443/32-BA-2022
98,39 € J. Z. Ústav na výkon väzby v Bratislave
30. November 2022
Dohoda o pristúpení k záväzku č. 707/812/2004
Dohoda o pristúpení k záväzku č. 707/812/2004
0,00 € Lívia Platková Štátny fond rozvoja bývania
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu
7107206306
0,00 € Rudolf Karvay Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0201
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0201
0,00 € Miroslav Danko Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. November 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 29/SH4/222/2019
29/SH4/222/2019
0,00 € Ing. Richard Galovič Mestská časť Bratislava - Lamač
30. November 2022
Kúpna zmluva
SVS_ZM_79_2022_204
700,00 € Dušan Lauko Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. November 2022
Kúpna zmluva
317-E.4/2022
0,00 € HONOR, s.r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
30. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
141/2022
100,00 € Ján Kralovič Slovenský filmový ústav
30. November 2022
technické zabezpečenie premietania vianočných večerníčkov
2749/2022
200,00 € Michal Juhás Mesto Nitra
1. December 2022
Príkazná zmluva
111/2022
50,00 € Mgr. Zuzana Hudacká Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
1. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
SNPMP-2022-43
0,00 € Ing.Tímea Grilliová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. December 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-32-560/2022
15,96 € Bc. Tibor KISELA Ministerstvo obrany SR
1. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta A-0425
171
34,00 € Kubica Jozef Vysoká nad Kysucou
30. November 2022
Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2022
Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2022
61 001,00 € Ing. Adam Jančovič, Hydinárska 389/8, Výčapy - Opatovce Obec Výčapy - Opatovce, Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy - Opatovce
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2022/2023, Číslo zmluvy – 2021-1-SK01-KA131-HED-000010415
180040/518/2022
470,00 € Eva Mária Ďurčeková Ekonomická univerzita v Bratislave
30. November 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/455-2/2018/D
2022003219
0,00 € Turták Stanislav, Turtáková Alica Mesto Košice