Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
903/2023/MPRVSR-340
25 752,20 € Jozef Zamborský Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078877
110,00 € Hrebíková Natália Rozhlas a televízia Slovenska
2. Október 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_120/2023
145,00 € Gajtková Anna Mesto Spišská Nová Ves
2. Október 2023
Zmluva č. 11/2023 o nájme hrobového miesta
NHM/057/2023
0,00 € Kohútová Emília Obec Diviacka Nová Ves
2. Október 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1615/2023, číslo: 240/2023
Spr.: 1615/2023
950,00 € PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 10/2023/DOS
10/2023/DOS
11 869,42 € Viera Pastorčiková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
2. Október 2023
Nájomná zmluva
č.12/2023
0,00 € Mgr. Gabriela Kubišová Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2. Október 2023
Príkazná zmluva č.36/2023
69/2023
100,00 € Mgr. Peter Chudý Verejná knižnica Mikuláša Kováča
2. Október 2023
Zmluva o krátkodobom užívaní nebytových priestorov č. 10
10/2023
0,00 € Ing. Radka Hromadíková Základná škola s materskou školou, Papradno 312
2. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023090026
0,00 € Barbora Pajerská Technické služby mesta Zlaté Moravce
2. Október 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe
neuvedené
0,00 € Štefan Šosták MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1078789
240,00 € Kisková Terézia Rozhlas a televízia Slovenska
2. Október 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_119/2023
90,00 € Smyková Anna Mesto Spišská Nová Ves
2. Október 2023
Zmluva č. 12/2023 o nájme hrobového miesta
NHM/058/2023
0,00 € Kohútová Emília Obec Diviacka Nová Ves
2. Október 2023
Dohoda č. 8/2023 o používaní súkromného cestného motorového vozidla na pracovné/služobné cesty
8/2023
0,00 € MVDr. Matúš Palčák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2023
Z14/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom 250 Mgr. Peter Hutta
2. Október 2023
Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Tomášová IBV
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 0765/2023
100,00 € Ing. Pavel Barto, Tomášovská 59, 979 01 Rimavská Sobota Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115448
1 000,00 € Vojtek Milan Rozhlas a televízia Slovenska
2. Október 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_122/2023
98,00 € Krištovčo Vladimír Mesto Spišská Nová Ves
2. Október 2023
Zmluva č. 13/2023 o nájme hrobového miesta
NHM/059/2023
0,00 € Kohútová Emília Obec Diviacka Nová Ves