Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 02/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 02/2023
0,00 € MVDr. Július Pántik Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100425
1 750,00 € Štrba Michal, rod Štrba Bc., Zuzana Štrbová rod. Vágnerová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
176/2023
0,00 € Mgr. Jana Valentová Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta 6 2023
18/2023
15,00 € Nájomca: FO Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humence
23. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kľačno U 12/2023
703
15,00 € Jozef Kušnier, Kľačno Obec Kľačno, č. 326, 972 15 Kľačno
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.4.2022
29/2023/10
0,00 € LEGA, s.r.o. Obec Komjatice
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100420
1 500,00 € Ing. Marcela Ivaničová r. Pavlendová, Michal Benko r. Benko Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 11/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 11/2023
0,00 € Ing. Prof. Štefan Barcík, PhD. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
2023/8
668,00 € Janka Šalagová Obec Dražkovce
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 09/2023
09/2023
0,00 € Eva GALÍKOVÁ Nadácia PSK pre podporu rodiny
23. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
335/2023
150,00 € PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
17/2023
15,00 € Nájomca: FO Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humence
24. Marec 2023
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.V4403/2022
502022
0,00 € Miloš Lukačovič , Obec Veľké Ripňany
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 - nájomné byty
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0076-PRB/2021
1 243 416,96 € Ministerstvo dopravy SR Obec Hencovce
23. Marec 2023
zmluva o dielo Č. 1/2023
07/2023
2 200,00 € Roman Búbela Obec Čičmany
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100281
3 400,00 € Jozef Mišenko Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Marec 2023
Nájom za hrobové miesto
248/2013
96,00 € Ružiková Eva Technické služby mesta Rimavská Sobota
24. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30201/DoVB-012/2023/Považský Chlmec/SO412-00.21/1513/2583
3,71 € Rudolf Kozlík Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o účinkovaní č. 6/2023
29/2023
0,00 € DDS FIREBALL Ružomberok Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
23. Marec 2023
Kúpna zmluva
002076/2023/LSR
700,00 € Jakub Čižik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat