Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - A310
694/2022
0,00 € Martina Ťažká, Č. Balog Obec Čierny Balog
30. November 2022
Zmluva o vytvorení diela
06/2022/121
60,00 € Ema Diehelová Galéria mesta Bratislavy
30. November 2022
Darovacia zmluva č. 19/2022
Zmluva č. 59/2022/VlMGa
0,00 € Gruberová Klára Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
1. December 2022
Dodatok č. 10 nájomný byt Kucmanová
NBY_026/2022
144,76 € Kucmanová Júlia Mesto Hurbanovo
1. December 2022
nájomná zmluva
N49_2022
14,00 € Kovalčík Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
1. December 2022
Príkazná zmluva
120/2022
150,00 € Mgr. Lenka Šafranová, PhD. Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
1. December 2022
Zmluva o vytvorení diela
FF 200/2022
50,00 € PaedDr. Janka Ferencová, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
30. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0468
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0468
0,00 € Mária Matejková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2040-2022-faza3
1 188,29 € Milan Forrai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1086/2022/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Tomáš Ďuriš a Jana Ďurišová
30. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly
28/HA
0,00 € Mgr. Jaroslav Maček Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
75661
1 380,00 € Blaščák Marek, Emília Blaščáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - C639
695/2022
0,00 € Mária Vránska, Brezno Obec Čierny Balog
30. November 2022
Kúpna zmluva
443/2022
1 800,00 € Ing. Pavel Babiak MESTO DETVA
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2022/2023, číslo zmluvy 31/SMP/KA131/2022-23
ZML-2022/1-1333:191006
0,00 € Dávid Držík Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2022
Dodatok č. 1 k zmuve o nájme mestského bytu
95/2022 - BF
0,00 € Ľubica Janotíková Mesto Tvrdošín
30. November 2022
Kúpna zmluva
č.MK/2022/128/BE
0,50 € František Šurkala rod. Šurkala Obec Zborov nad Bystricou
30. November 2022
Zmluva o prenájme priestorov
06/2022/125
260,00 € Ema Diehelová Galéria mesta Bratislavy
30. November 2022
Darovacia zmluva č. 20/2022
Zmluva č. 60/2022/VlMGa
0,00 € Névery Erzsébet Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91151
2 720,00 € Patrik Štofan, Mgr.Katarína Štofanová Slovenská inovačná a energetická agentúra