Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02661-Z
SPO-V04-02661-Z
19 000,00 € Martin Palenčár Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02644-Z
SPO-V04-02644-Z
19 000,00 € Ing. Ernest Trella Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone č.1/2024_Kapela Kochanski
15/2024
300,00 € Andrej Katona Obec Krahule
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 200
202/2024
22,00 € Tatiana Kuviková, Utekáč 884 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.OcÚ-S2024/00009-18
OcÚ-S2024/00009-18
60,00 € Katarína Ceizelová Obec Kláštor pod Znievom
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00843-Z
SPO-V03-00843-Z
19 000,00 € Juraj Kirka Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082092
200,00 € Sabuchová Alena Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07415-Z
SPO-V04-07415-Z
19 000,00 € Mgr. Mária Starigazdová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_036/2024
0,00 € Hanis Ladislav Mestská časť Košice - Staré mesto
23. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
SM- 67/2023/24
2 889,00 € Milan Čačko Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 201
203/2024
22,00 € Zdenka Karlíková, Jarmočná 1715, Hriňová Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082083
400,00 € Chlebová Tamara Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
SM- 68/2023/24
2 939,00 € Yaroslav Teteruk Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
23. Február 2024
Darovacia zmluva MFZ Canon
-CRZ-
450,00 € Vladimír Šagath Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0698-Z
SPO-V01-0698-Z
16 151,44 € Vladimír Gabúľ, Ing., Agneša Gabúľová, Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2119754
300,00 € Horák Otakar Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 202
204/2024
44,00 € Milan Dekanovský, Utekáč 879 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082081
540,00 € Chlebová Tamara Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Sociálny fond 2024
MŠ 1/2024
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri MŠ - S. H. Vajanského č.5 Michalovce 07101 Materská škola, S. H. Vajanského 5, Michalovce
23. Február 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
066/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Richard Hančinský, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave