Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2113416
1 200,00 € Cigerová Sophia Anna Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022008243
300,00 € Marek Kokinda Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9. Jún 2023
Zmluva o nájme
CINT_075/2023
16,60 € Jánoš Miroslav Kysucké Nové Mesto Údržba mesta
9. Jún 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801136
30,00 € Jozef Špergl Obec Plavecké Podhradie
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
3197.
480,00 € Vladimír Bukový Oslany
9. Jún 2023
Darovacia zmluva
SNM-BET-DZ-2023/969
0,00 € Ing. Jana Imre Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
9. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
40/2023
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Jarovce Mestská časť Bratislava - Jarovce
9. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2112428
1 200,00 € Sabová Dorothy Rozhlas a televízia Slovenska
9. Jún 2023
Zmluva o cestovných náhradách
23-06-03
0,00 € Roman Buhovecký Dom kultúry v Námestove
9. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta číslo ZML. 20230100051
PHR_072/2023
40,00 € Bese Gašpar Mesto Hurbanovo
9. Jún 2023
ZMLUVA č. 0983/GB/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0983/GB/2023
500,00 € Zuzana Franková Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
9. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Detská noc literatúry v Schaubmarovom mlyne v Pezinku - Cajla
Z1234/2023-22
50,00 € Mgr. Juraj Illavský Slovenská národná galéria
9. Jún 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801137
30,00 € Jozef Špergl Obec Plavecké Podhradie
9. Jún 2023
Kancelársky papier
14/2023
46,96 € Mondi SCP a.s., Ružomberok Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok
9. Jún 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801134
30,00 € Ferdinand Kovár Obec Plavecké Podhradie
9. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
319/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Peter Jendrašík a Zuzana Bartošová, Novoť
9. Jún 2023
Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku
48/2023
30,00 € MUDr. Peter Finďo Obec Brusno
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0741-Z
SPO-V01-0741-Z
9 620,14 € Rastislav Slúka, Martina Slúková Slovenská agentúra životného prostredia
9. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
76/2023/AUT
100,00 € doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Slovenská národná knižnica
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
15/2023
162 490,00 € Ing. Marián Vajíček, Orechová 2325/2B, Nitra 949 01 Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, Nitrianske Hrnčiarovce