Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca - reprezentanta SR
2023/19
0,00 € Nina Kvasnicová NŠC
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87875
1 500,00 € Kucserová Katarína, Angermayerová Iveta Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Zmluva o dielo 1/2023
Zmluva o dielo 1/2023
0,00 € Mgr. Róbert Margoč Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. Február 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
473/2022/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o využití voľných ubytovacích kapacít
ZML-2023/1-76:191006
0,00 € Stredná odborná škola v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
97414
1 500,00 € Ing. Stanislav Krišanda Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2023/C.
NZHB_019/2023
6,00 € Zekuciová Kamila Mesto Spišská Nová Ves
2. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1505SP/UNB/2022
5 000,00 € Zuzana Földešiová Univerzitná nemocnica Bratislava
2. Február 2023
Nájomná zmluva
2023/02
0,00 € Športová skupina Active Spirit Karate Club - Mgr. Csiba Roland Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským - Amade László Alapiskola, Komenského 1081/1, Gabčíkovo
2. Február 2023
Zmluva o nájme, 1. mája 939, č.b. 6, Púchov
27/2023
521,40 € Gabriela Pusztayová Mesto Púchov
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87370
1 500,00 € Dušan Halaksa , Klaudia Halaksová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Dodatok č. 01/2023 k Nájomnej zmluve 11/2021
13/DU/2023
0,00 € Zuzana Vojtášová DUMAT - mestská príspevková organizácia
2. Február 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
8/2023
25,00 € Ján Chobot Obec Podhorie
2. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1536SP/UNB/2022
5 000,00 € Adela Harenčáková Univerzitná nemocnica Bratislava
2. Február 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
14/2023
320,00 € Erik Figmik Mesto Spišské Vlachy
2. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0091/2023
156,78 € Oľga Jechová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
2. Február 2023
Zmluva o prenajme
2023/3
1 290,00 € Martin Dušenka,Júlia Mikolajová Obec Chmeľová
2. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-529/2023
0,00 € Mgr. Machovičová Beáta Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Február 2023
Zmluva o nájme, 1. mája 937, č.b. 7, Púchov
28/2023
472,44 € Ľubomíra Balážová Mesto Púchov
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88108
3 060,00 € Peter Mikolaj Slovenská inovačná a energetická agentúra