Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1/2023 - miesto na pohrebisku
16,60 € Michal Goldberger Obec Vrícko
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/0100076
PHR_109/2023
50,00 € Rigová Irena Mesto Hurbanovo
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0892-Z
SPO-V01-0892-Z
13 460,67 € Ing. Lucia Krutá, Ing. Michal Krutý Slovenská agentúra životného prostredia
22. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeSŠO-7-103/2023-OFEZ
9,40 € Ján Gorc Ministerstvo obrany SR
21. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2021/0412
27,10 € Ľudmila Bukovinská VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. September 2023
Príkazná zmluva k realizácii projektu č. SAMRS/2023/KE/1/5
139_2023
0,00 € Bc. Markéta Závěšická Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
21. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1836-Z
SPO-V01-1836-Z
13 418,75 € Anna Pavelková, Ladislav Pavelek Slovenská agentúra životného prostredia
21. September 2023
prenájom nebytových priestorov
3/2023
0,00 € Marián Bilas Marián Bilas
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobových miest Zml.2023/0300016
PHR_111/2023
40,00 € Szerencsésová Marta Mesto Hurbanovo
22. September 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
095/2023/FUSAVvvi
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave – FMFI UK v Bratislave Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023080003
0,00 € Helena Solčianska Technické služby mesta Zlaté Moravce
22. September 2023
Kúpna zmluva 11092023
Kúpna zmluva 11092023
480,00 € Peter Kováč Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o.
22. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
28/2023
0,00 € Jana Bitová Obec Slavošovce
21. September 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SCKM-48-16/2023
20,80 € Ing. Pavol KOBÍK Ministerstvo obrany SR
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/0100077
PHR_110/2023
500,00 € Filipeková Angelika Mesto Hurbanovo
22. September 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Vlastimil M. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3309
42,00 € Tibor Mészáros Slovenské národné múzeum
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 09/2022
9013/0186/23
1 715,00 € Ing. Sila Ceren Varis Husar, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. September 2023
Dohoda o poukazovaní finančných prostriedkov
č.5/23
0,00 € Miroslav Živčic-zákonný zástupca Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
22. September 2023
Zmluva o dielo č. objednávateľa: 217/SCŽSK/2023 , č. zhotoviteľa: 23017(Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa)
595/2023/OD
1 234 736,40 € BM-MONT, s.r.o., Žilinský samosprávny kraj