Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o dielo
20/2024
80,00 € Mgr. Jozef Pekarovič Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
21. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku
12/2024
312,50 € Diana Valachová, Vyhne č. 76, 966 02 Vyhne Obec Vyhne, Vyhne č. 100 966 02 Vyhne
21. Február 2024
Nájom pozemku parc. č. 2653/59
014/21/07/2
307,00 € Fyzická osoba Mesto Senec
22. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
Z0165/2024
29,00 € Andrej Palo Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081957
50,00 € Tkachuk Daryna Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Z M L U V A č. 73/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
73/2024/OSV
26 992,00 € Diecézna charita Žilina, Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina Žilinský samosprávny kraj
21. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 105/2324
9013/0091/24
3 398,00 € Oliver Daníšek Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2024
Dodatok č.1 ku zmluve č. B/85/2014
HM/12/2024
20,00 € obec Kolta JUDr. Anna Nagyová, Kolta
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
9/2024
1 500,00 € Outdoor klub Čierny Kameň Obec Liptovské Revúce
21. Február 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03232/2023-PKZP-K40302/23.00 - Baláž Jaroslav a spol., k.ú. Zvolen, okres Zvolen
03232/2023-PKZP-K40302/23.00
21 870,00 € Baláž Jaroslav Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1131-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ján Lacko
21. Február 2024
Zmluva o účelovom poskytnutí finančného daru
POZ 122/2024
500,00 € Denisa Csibaová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/053/2024
0,00 € Bc. Pavlína Blažíčková Ekonomická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Mária Némethová a spol. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
00215/2023-PRZ0017/23-00
0,00 € Mária Némethová a spol. Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081953
50,00 € Derevjaniková Anna Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
„Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie“
KÚPNA ZMLUVA č. M/9000832/14/2022
3 489,07 € Ing. Maroš Harag Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Licenčná zmluva
LZ/03/2023
0,00 € Alžbeta Vrzgula Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
21. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1632/2023/OMM
75,00 € Klára Kováčová Mesto Vranov nad Topľou
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
11/2024
600,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Obec Liptovské Revúce
21. Február 2024
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
30201/NZ-043/2016/Višňové/188/SI_dodatok č.2
740,91 € Rudolf Kuba Národná diaľničná spoločnosť, a.s.