Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023080003
0,00 € Helena Solčianska Technické služby mesta Zlaté Moravce
22. September 2023
Kúpna zmluva 11092023
Kúpna zmluva 11092023
480,00 € Peter Kováč Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o.
22. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
28/2023
0,00 € Jana Bitová Obec Slavošovce
21. September 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SCKM-48-16/2023
20,80 € Ing. Pavol KOBÍK Ministerstvo obrany SR
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/0100077
PHR_110/2023
500,00 € Filipeková Angelika Mesto Hurbanovo
22. September 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Vlastimil M. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3309
42,00 € Tibor Mészáros Slovenské národné múzeum
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 09/2022
9013/0186/23
1 715,00 € Ing. Sila Ceren Varis Husar, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. September 2023
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice).
468/2020/OVO (82)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Kys. Knižnica
21. September 2023
Dohoda o poukazovaní finančných prostriedkov
č.5/23
0,00 € Miroslav Živčic-zákonný zástupca Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
22. September 2023
Zmluva o dielo č. objednávateľa: 217/SCŽSK/2023 , č. zhotoviteľa: 23017(Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke, II. etapa)
595/2023/OD
1 234 736,40 € BM-MONT, s.r.o., Žilinský samosprávny kraj
21. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
VVzS-80-154/2023
21,16 € Peter KOVÁČ Ministerstvo obrany SR
21. September 2023
Zmluva o finančnej zábezpeke č. 04/2023
45/2023
389,00 € Soňa Pokusová Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
22. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-74/2023-PVe
720,00 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 93/2008
98/2023
3,32 € Lenka Patkanová Obec Poniky
21. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
38/2023
0,00 € Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Dlhé Pole
21. September 2023
Kúpna zmluva- parc.č. 5680/819 o výmere 22 m2
58/2023
2 200,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
21. September 2023
Ukončenie nájomnej zmluvy
44/2023
0,00 € Dominika Halová Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
22. September 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2185/I/FAF/DEK
100,00 € Mgr. art. Adéla Gajdošová Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023080004
0,00 € Helena Solčianska Technické služby mesta Zlaté Moravce