Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-18-14/2024
16,84 € Bartolomej Pirigyi Ministerstvo obrany SR
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00341-Z
SPO-V05-00341-Z
22 800,00 € Miroslava Bačovčínová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Dodatok č. 3
120/2024
665,00 € Ing. Radoslav Gregáň Mesto Banská Štiavnica
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 2/2024
Zmluva č. 13/2024/SOŠOaSTt
11,00 € Staňová Lenka Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
22. Február 2024
Vendelín Čech - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
03538/2023-PRZ0332/23-00
0,00 € Vendelín Čech Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Anna Lübkeová, Jozef Kováčik - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
03615/2023-PRZ0340/23-00
0,00 € Anna Lübkeová Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Z M L U V A č. 19/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
19/2024/OSV
45 789,36 € Senires n. o., Nábrežie M. R. Štefánika 5195, 034 01 Ružomberok Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Dohoda o zrušení predkupného práva
5/2024
0,00 € Obec Trhová Hradská Szabolcs a Zuzana Heizer
22. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1325-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM
22. Február 2024
Zmluva o dielo na objednávku
2/107001/2024-LZ
85,00 € prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
22. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ŠbO-64-9/2024
92,52 € Rastislav KENTOŠ Ministerstvo obrany SR
22. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
10/2024
120,00 € Bauerová Zuzana Obec Turčianske Kľačany
22. Február 2024
Nájomná zmluva v 12BJ č. 9B/2023 o nájme bytu
9B/ 2023
0,00 € Ján Maďoran Obec Hlinné
22. Február 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. VOZ 568/2023/569/2023
126/2024/130/2024
0,00 € Halász Alexander Obec Vozokany
22. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-25-32/2024
22,72 € Dominik LENGYEL Ministerstvo obrany SR
22. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2/2024
1/2/2024
0,00 € J-STAV spol.s.r.o. Obec Kamenné Kosihy
22. Február 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k.ú. Krompachy, okres Spišská Nová Ves
03636/2023-DR-0080029/23-00
0,00 € Marta Šimoňáková Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Zmluva o dielo na objednávku
3/107001/2024-LZ
35,00 € doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
CRZ/132/2024
0,00 € Zuzana Albrechtová Mesto Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1651/2023/OMM
75,00 € Štefan Hreha Mesto Vranov nad Topľou