Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 813664004-2-2020-DUNZ
727/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta O-0009
0-0009
50,00 € Drahník František Obec Ochodnica
6. December 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
270/2023
4 000,00 € Slavomíra Romaňáková Fond na podporu vzdelávania
6. December 2023
poskytnutire 24ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
645/2023
600,00 € Marian Garai Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117763
30,00 € Kuboško Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu
S 2023/00877/
0,00 € Nájomca bytu Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
6. December 2023
Dohoda o osobitnej zodpovednosti
364/2023
0,00 € Beáta Stratená Finančné riaditeľstvo SR
6. December 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1492
20,00 € Kováč Rudolf Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
188-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ivan Mackovčin I&M
6. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2023/R-502
1204/23
7,00 € Ema Lengová Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca zastúpené Bytovým hospodárstvom, s.r.o., T. Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
6. December 2023
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovenosti za odchýlku
21/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Jarná 2602/7, Žilina
6. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530015
063BB530015
15 000,00 € Juraj Kubík Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 408/NC-207A/2023
699/2023
10,00 € Mária Brocková Obec Báhoň
6. December 2023
poskytnutire 1 ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
647/2023
20,00 € Vladimír Dobšovič Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30201/ZoBKZ-484/2023/Likavka/7596-04/0920/DPP
25,21 € Helena Kuricová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6. December 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117764
30,00 € Koller Tibor Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu
S2023/00933/
0,00 € Nájomca bytu Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1493
60,00 € Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o dielo
2023020
31 548,00 € Termomont Dplná Krupá, s.r.o. Obec Naháč
6. December 2023
Dodatok č.6/2023 k zmluve o dielo č.21-NV/2011
53/2023
0,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Obec Nová Vieska