Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/247/2024
553,00 € Ján Drahoš Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/021
4 091,88 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Závažná Poruba
21. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1597/2024/LSR
0,00 € Helena Matušíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
21. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
473/2023ST
7 500,00 € Boris Košťálik Fond na podporu vzdelávania
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
300/2024/OMM
120,00 € Dezider Turčiansky Mesto Vranov nad Topľou
21. Máj 2024
Zmluva číslo C/257/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
C/257/2024
20,00 € Čonková Martina Obec Hranovnica
21. Máj 2024
Zmluva o výpožičke včelnice
2024/022
0,00 € Obec Závažná Poruba Epicentrum Závažná Poruba
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-158-02750
24-158-02750
1 500,00 € PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD. Fond na podporu umenia
21. Máj 2024
Zmluva číslo C/180/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
C/180/2024
20,00 € Pačanová Maja Obec Hranovnica
21. Máj 2024
Dodatok ku Kúpnej zmluve
1
0,00 € Viliam Koltáš Obec Rakovnica
21. Máj 2024
Z HM 02-2024 - Nájomná zmluva hrobové miesto
Z HM 02-2024
20,00 € Alena Stoličná Obec Lipovník
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
301/2024/OMM
75,00 € Dezider Turčiansky Mesto Vranov nad Topľou
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24-342-02013
4 000,00 € Fond na podporu umenia Východoslovenská galéria
21. Máj 2024
Darovacia zmluva 32/2024
D 32/2024
47,50 € Klimentová Anna, PhDr., PhD. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03050-Z
SPO-V04-03050-Z
19 000,00 € Martin Bodnár Slovenská agentúra životného prostredia
21. Máj 2024
Zmluva SZV č. 1/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
1/2024
0,00 € Slatinský Richard Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
33/2024
0,00 € Jozef Kováčik, Č. Balog Obec Čierny Balog
21. Máj 2024
Zmluva číslo B/93/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
B/93/2024
60,00 € Harhovský Ján Obec Hranovnica
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
13/2024/Zm
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
21. Máj 2024
Zmluva o odvoze a zabezpečení zhodnotenia odpadu z triedeného zberu
225/2024/OZ
2 592,00 € MESTO Liptovský Hrádok Žilinský samosprávny kraj