Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
ÚCL-128-16/2024
5,15 € Marián ŠČUROK Ministerstvo obrany SR
23. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
327/2024/OMM
75,00 € Mária Mudráková Mesto Vranov nad Topľou
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
655/2024-2
0,00 € Kováčik Ivan Mesto Vrútky
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1282
206,40 € Martin Pristach - MILK TRADE SLOVAKIA Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
Kúpna zmluva - prívesný vozík
23052024
50,00 € Viliam Tvrdý Mesto Podolínec
24. Máj 2024
Príkazná zmluva 35/2024
352024
500,00 € Peter Darnadi Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
24. Máj 2024
ZoD
123/2024
250,00 € K. Fupšo Krajské kultúrne stredisko v Žiline
24. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024159/2024
72,00 € Júlia Galdunová, DiS. art. Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5243-2024
336,01 € Zlata Tylová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
14-5701-2024
1 943,46 € Helena Kmecová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082684
180,00 € Mičuch Ján Rozhlas a televízia Slovenska
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05085-Z
SPO-V04-05085-Z
19 000,00 € Mgr. Terézia Čertíková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2024
Aglomerácia Nemecká – Predajná, Nemecká, Jasenie – kanalizácia a ČOV
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9000916/0866/2023
7,26 € Ing. Marek Ramaj Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
654/2024-2
0,00 € Gombarský Viliam Mesto Vrútky
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
Evč.647/2024
1 000,00 € Mučaiová Marta „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA ŠTÚDIUM v rámci krajín programu a partnerskými krajinami ERASMUS +, Akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/323/2024
540,00 € Richard Frátrik Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1306
74,40 € Ing. Peter Kudláč - APIMED Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
215/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5241-2024
4,66 € Irena Hannelová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08391-Z
SPO-V04-08391-Z
19 000,00 € Bohuš Lysek Slovenská agentúra životného prostredia