Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov 10/20/Nn/2023
5519/2023/LSR
751,00 € Ing. Magdaléna Tóthová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
29. November 2023
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313
2023002996
0,00 € Liptáková Darina Mesto Košice
29. November 2023
Nájomná zmluva č. N17/2023
N17/2023
100,00 € Róbert Dičér Obec Zavar
29. November 2023
Zmluva o dielo Š. Zaniška UbH SUN 08.12.2023
2023-189
75,00 € Štefan Zamiška Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05625-Z
SPO-V03-05625-Z
19 000,00 € Ivana Bartková Slovenská agentúra životného prostredia
29. November 2023
Zmluva o partnerstve s finančným príspevkom
ZML-2023/1-1681:191006
0,00 € INAK Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 7/2023
OcU Ch-V 104/2023-002
1 477,18 € Sokol FC Chocholná-Velčice Obec Chocholná-Velčice
29. November 2023
Kúpna zmluva
13-4874-2023-faza3
13 556,37 € Peter Brestovič Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. November 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1079955
250,00 € Bödők Gergely Rozhlas a televízia Slovenska
28. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na p.č. 411, 409/2
ZoBZVB/2023/24
88,00 € WBP one, s.r.o. Obec Miloslavov
28. November 2023
Dohoda č. 21/PIÚ/2023/D o poskytovaní služieb
21/PIÚ/2023/D
0,00 € Martina Košťálová Oravská poliklinika Námestovo
28. November 2023
Účinkovanie na podujatí
382/2023
70,00 € Fyzická osoba Staromestská knižnica
29. November 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-24-169/2023
47,44 € Ing. Róbert T Ó T H Ministerstvo obrany SR
29. November 2023
„VDJ Cinobaňa 2x400 m3 - rekonštrukcia“
ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001084/0976/2023
0,90 € Michal Faga a manželka Ľubica Fagová Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. November 2023
Kúpna zmluva
03/2023/12
100,00 € Július Gutay Galéria mesta Bratislavy
29. November 2023
Darovacia zmluva
Z-23-50
500,00 € Oblastná agentúra cestovného ruchu Region Horehronie Obec Šumiac
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1831-Z
SPO-V01-1831-Z
9 019,01 € Štefan Haško Slovenská agentúra životného prostredia
28. November 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-410/2023
12,84 € Lukáš SEDLÁK Ministerstvo obrany SR
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 02537/2022-PKZ -K40341/22.00 - PhDr. Šmelková Jana a manž. Šmelko Ján, k.ú. Jamník, obec Jamník, okres Spišská Nová Ves
02537/2022-PKZ -K40341/22.00
14 252,00 € PhDr. Šmelková Jana Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08792-Z
SPO-V03-08792-Z
19 000,00 € Ing. Marta Šimková Slovenská agentúra životného prostredia