Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
Evč.647/2024
1 000,00 € Mučaiová Marta „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA ŠTÚDIUM v rámci krajín programu a partnerskými krajinami ERASMUS +, Akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/323/2024
540,00 € Richard Frátrik Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1306
74,40 € Ing. Peter Kudláč - APIMED Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
215/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00117-Z
SPO-V05-00117-Z
22 800,00 € Lucia Žeňuchová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5241-2024
4,66 € Irena Hannelová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08391-Z
SPO-V04-08391-Z
19 000,00 € Bohuš Lysek Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02113-Z
SPO-V04-02113-Z
19 000,00 € Ing. Michaela Horváthová PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-132
1 700,00 € Anna Čonková Slovenská národná galéria
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01103-Z
SPO-V05-01103-Z
22 800,00 € Ján Burik Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01025-Z
SPO-V05-01025-Z
22 800,00 € Ján Krajník Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 245/2024/ODDATP
Kúpna zmluva č. 245/2024/ODDATP
766,80 € Helena Soľáková Banskobystrický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
58/2024/KKCA
200,00 € Mgr. Igor Válek Kysucká knižnica v Čadci
23. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023009938
450,00 € Ondřej Krejcar Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1283
297,60 € Roman Šafár Slovenské národné múzeum
23. Máj 2024
Kúpna zmluva
288/2024
1 932,37 € Marián Tóth a Ildiko Tóthová Nitriansky samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1036/I/PRIF/TAJ
900,00 € RNDr. Martin Šalkovič Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
653/2024-2
0,00 € Pozorčiaková Dana Mesto Vrútky
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1298
80,00 € Volodimir Sas Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
206/2024
968,09 € Anna Leštáková Banskobystrický samosprávny kraj