Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP č. 01/2024
ZD_14/2023
0,00 € Ing. Alena Hulejová Turčianske kultúrne stredisko v Martine
6. December 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2117766
48,00 € Stračina Ján Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k Licenčnej zmluve č. 1303JV017 v znení Dodatku č. 1/2019 s dodatku č. Z_21_0031
ZPS/080/2023
213,52 € Obec Diviacka Nová Ves
6. December 2023
poskytnutire 3 ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
648/2023
60,00 € Ing. Lubomír Lužina Mesto Banská Štiavnica
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/086/2023
TvU_2023_PdF_134
50,00 € doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. December 2023
Darovacia zmluva
36/2023/MO
0,00 € Občianske združenie "Mladý odborník" Stredná odborná škola
6. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
275-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Zelenapredom s.r.o.
6. December 2023
Kúpna zmluva
64/2023
72 590,00 € Novosad Marek a Novosadová Soňa Obec Trakovice
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03569-Z
SPO-V03-03569-Z
19 000,00 € Mgr. Tatiana Otépková Slovenská agentúra životného prostredia
6. December 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1495
20,00 € Bohuš Igor Obec Lieskovec
6. December 2023
1591/2023
1591/2023
50,00 € Ing. Robert Mrštica Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
poskytnutire 2 ks fotografií do publikácie Jan Petrík a kolektív: Banská Štiavnica a okolie
649/2023
40,00 € Ing. Mgr. Martin Lutonský Mesto Banská Štiavnica
6. December 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.vz-16-19/2023
14,12 € Vladimír Blahuta Ministerstvo obrany SR
6. December 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2117753
30,00 € Milo Dušan Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540046
061PO540046
50 000,00 € Maroš Jaržembovský Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
302-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ivan Talába - I-THERM SERVIS
6. December 2023
Zmluva o výkone funkcie konateľa
11
0,00 € Ondrej Lunter Dom kultúry BB s.r.o.
6. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
267-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ESOLAR, s.r.o.
6. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1212-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Diana Starinská, Ing. Železnice Slovenskej republiky
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta C-0136
C-0136
10,00 € Drahník František Obec Ochodnica