Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu
716/2023
250,00 € Kakarová Ema Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2369g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01005
17,00 € Janka Rötlingová a manžel Vladimír Rötling Kremnica
28. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_231/2024
155,70 € Šupová Marta Mesto Topolčany
28. November 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu
40008153
0,00 € Iveta Kúdelová Brodzany
28. November 2023
Zmluva o spotrebnom úvere
06_2027
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2370g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00269
27,00 € Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení bytového domu č. súp. 96/60, 62, 64 v Kremnici Kremnica
28. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_232/2024
128,52 € Selešová Helena Mesto Topolčany
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov/nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2023/3735
20,00 € Lívia Anderová Kerekešová Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
28. November 2023
Kúpna zmluva
ZML_829_2023
1,00 € Silvia Sitárová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
28. November 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu
4010620
0,00 € Beáta Petrášová Brodzany
28. November 2023
Zmluva o spolupráci a výpožičke
93/2023
0,00 € AITEC, s.r.o.
28. November 2023
zmena čl. 2 - výška a splatnosť nájomného
z2371g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/01732
66,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Pivovar" Kremnica
28. November 2023
Kúpna zmluva
ZML_820_2023
1,00 € Matúš Drien Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 00106/2023-PKZ -K40016/23.00 - Viktor Brtko, k.ú. Zemianske Kostoľany, okres Prievidza
00106/2023-PKZ -K40016/23.00
1 500,00 € Viktor Brtko Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o dielo
76/2023
150,00 € Mgr. Zuzana Briestenská Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-121
24 272,16 € Ing. Ján Struhár Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-388/2023
AF3-388/2023
1 000,00 € Ing. Peter Brunčák Múzeum mesta Bratislavy
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1763-Z
SPO-V01-1763-Z
19 000,00 € Anna Kicová, Mgr. Magdaléna Drotárová, Mgr. Zuzana Drotárová Slovenská agentúra životného prostredia
28. November 2023
Nájomná zmluva
NZ_233/2024
128,52 € Chuchútová Viera Mesto Topolčany
28. November 2023
Dohoda o ukončení Dohody číslo: 3725-1T0307/09 o rozpočítavaní množstva tepla
690/2023
150,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.