Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05148-Z
SPO-V03-05148-Z
19 000,00 € Mária Pavlusíková Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru
3822/43/2024
0,00 € Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
22. Február 2024
Zmluva o dielo
21/2024
100,00 € Mgr. Katarína Medňanská Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
22. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119803
50,00 € Pabiš Miloslav Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
Z25/2024
0,00 € Žigová Kvetoslava Obec Huncovce
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2119749
600,00 € Mareš Gregor Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 203
205/2024
22,00 € Ing. Igor Dekanovský, Javorová 6458, Banská Bystrica Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081971
800,00 € Šaráková Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00418-Z
SPO-V05-00418-Z
22 800,00 € Ing. Milan Meričko Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-MRK-ZOV-2024/239
0,00 € Michal Hlinka Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
22. Február 2024
Zmluva o servise a údržbe zariadenia
2024/25
0,00 € LevServis, s. r. o. Obec Suchá nad Parnou
22. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
Z0167/2024
49,00 € Renáta Langerová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
22. Február 2024
nájomná zmluva-užívanie hrobového miesta
20240012VZM6
250,00 € Szeif Edita Technické služby mesta Galanta
22. Február 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, k. ú. Chmiňany, okres Prešov
02614/2023-DR-0080023/23-00
0,00 € Martin Kacvinský Slovenský pozemkový fond
23. Február 2024
CC12-03-2024 Darovacia zmluva
CC12-03-2024 Darovacia zmluva
100,00 € Dušana Antošová Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
23. Február 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0083 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/346 a parc. č. 5018/347.
048800832400
4 680,00 € Zelinková Oľga Hlavné mesto SR Bratislava
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájmnej zmluve na hrobové miesto
110/2024
0,00 € Mesto Šala Szalaiová Viktória
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00007-Z
SPO-V03-00007-Z
19 000,00 € Ing. Katarína Lavková Čákyová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119800
50,00 € Samaranský Tibor Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o príspevku na prevádzkové náklady
2024-02-05
8 000,00 € Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu