Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
52.vpr-20-109/2023-S4
17,88 € Jakub KARAS Ministerstvo obrany SR
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2022/2023, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
190010/196/2023
610,00 € Dominika Jarošová Ekonomická univerzita v Bratislave
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3449-2023
13 951,05 € Danka Moňoková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
12-3948-2023
313,99 € Viera Hajduová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
078/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Simona Fraštiková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
29. Máj 2023
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
728/6353/2023
69,55 € Glovacká Anna rod. Briňarská Slovenská správa ciest, Bratislava
29. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie a jeho použitie
Z-OVVEP2023/30
140,00 € Adam Šakový Kunsthalle Bratislava
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4168-2023
995,36 € Veronika Tkáčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3452-2023
3 253,53 € Štefan Nemec Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
12-3969-2023
8 420,61 € Richard Majoroš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
079/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Peter Žiak, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
29. Máj 2023
Dodatok č.23 kolektívnej zmluvy
Dodatok č.23 kolektívnej zmluvy
0,00 € Základná odborová organizácia SAV Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta B-0059
B-0059
50,00 € Ságová Helena Obec Ochodnica
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3474-2023
1 252,28 € Valéria Ivanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 50/2023-STM
50/2023-STM
400,00 € Simona Albertová Slovenské technické múzeum
29. Máj 2023
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
747/6353/2023
30,76 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4169-2023
28 097,96 € Terézia Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
12-3966-2023
33 989,67 € Ronald Hajdu Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
080/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. David Ivanovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2022/2023, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/184/2023
490,00 € Eszter Csicsay Ekonomická univerzita v Bratislave