Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
kúpa podielu 1/11 na pozemku parc. CKN č. 1205/46, parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov
058801422400
9 100,00 € Maceják Ján Hlavné mesto SR Bratislava
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva - nájom pozemkov.
3011
27,00 € Jozef Krivuš Handlová
11. Apríl 2024
Licenčná zmluva na dielo
2024-06
0,00 € Marek Tomajka Múzeum Vojtecha Löfflera
11. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
46. k KU-71-89/2024
16,10 € MUDr. Martina ĎATKOVÁ Ministerstvo obrany SR
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU č. SPO-V03-04604-Z
SPO-V03-04604-Z
19 000,00 € Ing. Ján Lisý Slovenská agentúra životného prostredia
12. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07361-Z
SPO-V03-07361-Z
19 000,00 € doc. Ing. Ján Huňady PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024, číslo zmluvy 36/STA-OUT/KA131-2022
ZML/1/2024/191006/z:442
0,00 € prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2/2024/91
300,00 € Ing. Otília Barlíková Slovenské banské múzeum
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 372/2324
9013/0204/24
420,00 € Alexander Adrien Repa Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
33/200/2024
60,00 € Beata Chvalova Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
11. Apríl 2024
kúpa pozemku v podiele 1/12 na parc. CKN č. 3184/177, parc. č. 1205/47 a parc. č. 1234/188 , k. ú. Ružinov
058801852400
7 600,00 € Barčová Eva, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
12. Apríl 2024
Darovacia zmluva
2024/10
200,00 € Baťálik Štefan Obec Lazisko
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 158/2024
158/2024
35,00 € Marián Jausch Stredoslovenské múzeum
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU č. SPO-V03-05351-Z
SPO-V03-05351-Z
19 000,00 € Richard Mydlo Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 052-1-039-24
052-1-039-24
0,00 € Gymnázium Ladislava Novomeského Zoologická záhrada Bratislava
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
11/2024/MO
0,00 € Milan Sýkora Občianske združenie "Mladý odborník"
11. Apríl 2024
kúpa pozemku v podiele 1/22 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov
058801332400
4 570,00 € Bernát Jozef Hlavné mesto SR Bratislava
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
1664/2024
0,00 € PSYCHE CLINIC s.r.o. Poliklinika Tehelná, a.s.
12. Apríl 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka zahraničnej pracovnej/služobnej cesty
51.k-59-133/2024
409,76 € Pavel GROMOVSKÝ Ministerstvo obrany SR
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
111/2024
0,00 € Yevsieieva Olha Mestská časť Bratislava Vrakuňa