Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
46. k KU-71-92/2024
26,52 € Jozef RUSNAČKO Ministerstvo obrany SR
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
2004
117,32 € Branislav Bihari. Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec
16. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
NZ-2024-012
50,00 € Kapasná Mariana, Ing. Obec Varín
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
02/2024
100,00 € Mgr.art. Martina Kachlová Základná umelecká škola, Okružná 11, Revúca
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08636-Z
SPO-V03-08636-Z
19 000,00 € Ján Štepita Slovenská agentúra životného prostredia
16. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020/003905 zo dňa 21.12 2020, názov: „Lipany, pešie komunikácie k rómskej osade a rekonštrukcia MK"
2024/46
213 111,97 € Úrad vlády SR Mesto Lipany
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03484-Z
SPO-V04-03484-Z
19 000,00 € Martin Varga Slovenská agentúra životného prostredia
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.ZML.2024/0100034
PHR_038/2024
60,00 € Lovász Oto Mesto Hurbanovo
16. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č., 00224/2024-PKZP-K40034/24.00 - Mgr. Oľga Urbančíková, k.ú. Kavečany
00224/2024-PKZP-K40034/24.00
544,76 € Oľga Urbančíková Slovenský pozemkový fond
16. Apríl 2024
NHM č.18357/24
NHM/0326/2024
27,00 € Maďarová Margita Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
16. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2120848
680,00 € Vyskočáni Michael Rozhlas a televízia Slovenska
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2648/2024/LSR
0,00 € Mikuláš ČOKINA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
O 98/2024
5 310,00 € Bc. Martin Trnka Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
16. Apríl 2024
Dohoda o skončení nájmu podľa zmluvy č. 2022/7 o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.03.2022
2022/7
0,00 € Slovenská lekárska komora Oravská poliklinika Námestovo
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2024/0300008
PHR_039/2024
40,00 € Svitačová Darina Mesto Hurbanovo
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.00221/2024-PKZ -K40023/24.00 - Zuzana Schmalová, k. ú. Mlynica, okres Poprad
00221/2024-PKZ -K40023/24.00
3 847,80 € Zuzana Schmalová Slovenský pozemkový fond
16. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119688
155,20 € Tomečková Mária Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme záhradky č. 01/2024 Z
01/2024 Z
10,50 € Výbohová Lenka Mesto Sliač
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/873
56,00 € Jasmina Tomic Slovenské národné múzeum
17. Apríl 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
VVzS-38-39/2024
13,96 € Ing. Pavol BALAŽOVIČ Ministerstvo obrany SR