Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva číslo A/282/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
A/282/2024
40,00 € Horváth František Obec Hranovnica
21. Máj 2024
Zmluva č 53/2024 o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí služieb 53/2024
0,00 € Ján Šivák Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
125/2024/OSMM
39,37 € Milan Gregáň Mesto Krupina
21. Máj 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-7-003/2024-ŠU_2024
2 781,00 € Jozef Veselovský Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
21. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:718
0,00 € doc. Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph. D. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020004
0,00 € Mária Červená Technické služby mesta Zlaté Moravce
20. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
39/2024
14,00 € Obec Višňové Ondáková Jana
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
26032024
250,00 € Csintalan Márk Mestské kult.stredisko
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-136-02647
24-136-02647
3 000,00 € doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. Fond na podporu umenia
21. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122090
100,00 € Liška Anton Rozhlas a televízia Slovenska
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
4/2024
250,00 € Dr. phil. Veronika Verešová Hradné múzeum vo Fiľakove
21. Máj 2024
Dodatok č.1 ku zmluve č. A/155//2014
HM/41/2024
20,00 € obec Kolta Terézia Gieciová
20. Máj 2024
Zmluva číslo A/283/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
A/283/2024
40,00 € Bangová Zuzana Obec Hranovnica
21. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (56)
0,00 € Slovak Telekom a.s. CSS KNM
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20697/2024/Piešťany
193,60 € Hana Arbetová MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o nájme
0100613
0,00 € Tamara Waldeckerová Obec Sobotište
21. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
462/2023ST
7 500,00 € Ela Gagová Fond na podporu vzdelávania
21. Máj 2024
Zmluva
070/2024
0,00 € Mário Rigó Obec Zlaté Klasy
20. Máj 2024
Zmluva č. 03/01/2024/MHVČ o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
9/2024/ŠVPS/RVPSTO
0,00 € RSV Radošina Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany
20. Máj 2024
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
29/ZoU/2024/1
250,00 € Andrej Kabina CULTUS Ružinov, a.s.