Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06138-Z
SPO-V04-06138-Z
19 000,00 € Ing. Marek Šuľák Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
1 2024
650,00 € Vojtech Kovács Obec Lúčka
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084298
1 395,00 € Svorenčíková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Zmluva o vystúpení
048/2024
5 900,00 € True Believers Music Agency s.r.o. Obec Rudňany
21. Jún 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1657-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Peter Tomeček
21. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 95/2024/TANAP
95/2024/TANAP
0,00 € Stanislav Sleboda Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
21. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
65.pspr-42-113/2024
13,16 € Šimkovič Ministerstvo obrany SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 00833/2024-PNZ -P40218/24.00 - Mgr. Dušan Bábel
00833/2024-PNZ -P40218/24.00
0,00 € Mgr. Dušan Bábel Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084297
520,00 € Svorenčíková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 73/2024 - lektor výtvarného workshopu KRAJINA- KreaTiviTa 2024
Zmluva č. 90/2024/TOSTt
200,00 € Rašla Milan Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
21. Jún 2024
Slovesné, fotografické, výtvarné dielo do periodika Nobvinky z radnice
433/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Trnava
21. Jún 2024
Príkazná zmluva
92/2024
150,00 € Mgr. Mária Vranová Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
82/2024
0,00 € Marek Babiak Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
64/2024
1 200,00 € Mgr. Martin Kaňuch Slovenský filmový ústav
21. Jún 2024
Zmluva o odbornej pomoci
ZML 6-2024
0,00 € Červený kríž, územný spolok Levice Centrum pomoci Kalná n.o.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 02733/2023-PNZ -P4101/23.00 - Marta Lenartová
02733/2023-PNZ -P41013/23.00
0,00 € Lenártová Marta Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Edite Hruškovej Molnárovej z Kežmarku
Z 52/2024
0,00 € Edita Hrušková Molnárová Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
Z-011/2024
150,00 € Flexim, s.r.o. Obec Lučatín
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2123241
738,50 € Institorisová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 74/2024 - účinkovanie FS Otava - 56. ročník Folklórne slávnosti Krakovany 2024
Zmluva č. 91/2024/TOSTt
200,00 € Ondrášiková Eliška Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava