Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
DU-98/2024-001-OCU
2 133,00 € Ján, Župa a Ing. Jozef Miženko Obec Dubovica
21. Jún 2024
Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Milanovi Zaťkovi z Bratislavy
Z 57/2024
0,00 € Milan Zaťko Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
21. Jún 2024
Uznanie záväzku číslo 39/2024
UZ 39/2024
849,78 € Róbert Balog PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
KONTAKT 2024
Zmluva č. 88/2024/GOSGa
200,00 € Molnár Kristián Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
21. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone
AZ/4 2024
0,00 € Béla Botoš Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
21. Jún 2024
Príkazna zmluva
Príkazná zmluva č.2024/54
0,00 € prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 02003/2023-PNZ -P40704/23.00 - Miroslav Offertáler
02003/2023-PNZ -P40704/23.00
0,00 € Offertáler Miroslav Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2123130
598,00 € Šujanová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Príkazná zmluva
74/2024
300,00 € Mgr. Peter Kováč Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
KZ/21463/2024/Piešťany
27 153,57 € Ľudmila Sivová MH Invest, s.r.o.
21. Jún 2024
Implementácia projektu INSC/2023/446-822 (TR3.01/22) na podporu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a radiačnou ochranou v Turecku
19/2024
0,00 € Európska komisia (ENCONET Consulting Ges.m.b.H) Úrad jadrového dozoru SR
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 165/2024
ZoNB 165/2024
359,67 € Martina Fabianová PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
KONTAKT 2024
Zmluva č. 87/2024/GOSGa
150,00 € Scherhaufer Vojtech Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2123123
370,80 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
21. Jún 2024
Poistná zmluva stavby + linka
8001465194
2 728,09 € UNIQA Mikroregión 11 PLUS
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 196/2024
-CRZ-
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
KONTAKT 2024
Zmluva č. 86/2024/GOSGa
150,00 € Takáčová Mária, Mgr. DiS.art Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
21. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 96/2024/TANAP
96/2024/TANAP
0,00 € Pavel Bekeš Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 03919/2023-PNZ -P41454/23.00 - Ing. Viliam Földeši, CSc.
03919/2023-PNZ -P41454/23.00
0,00 € Földeši Viliam, Ing., CSc. Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084339
180,00 € Tóth Alfréd Rozhlas a televízia Slovenska