Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva o účasti na konferencii
UPN-K-2024_02587-6
0,00 € Gabriela Tibenská Ústav pamäti národa
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07224-Z
SPO-V04-07224-Z
19 000,00 € Ivica Nemčeková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Zmluva o o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Z_KANAL_010/2024
0,00 € Obec Letanovce POLJAKOVÁ Zuzana
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08565-Z
SPO-V04-08565-Z
19 000,00 € Daniela Sliacka Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní
202404/C
200,00 € Marija Raspir Park kultúry a oddychu
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04223-Z
SPO-V04-04223-Z
19 000,00 € Ing. Dušan Kováč Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03574-Z
SPO-V04-03574-Z
19 000,00 € Štefan Slávik Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01033-Z
SPO-V05-01033-Z
22 800,00 € Anastázia Tkáčová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Zmluva číslo U/6/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Tesárske Mlyňany - Cintorín Tesáre
51/2024
0,00 € Ševčíková Mária Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
24. Jún 2024
Darovacia zmluva
1/2024
100,00 € Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva Fedeš Lucia
24. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Z_KANAL_011/2024
0,00 € Obec Letanovce OLEJNÍKOVÁ Mária
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
00032/SOŠDMT/2024
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Uzlovská 3790/9, 11 v Martine Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
24. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme bytu
7400108903
0,00 € Elena Farnadyová, Pavol Farnady Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122809
2 863,00 € Jendželovská Galina Rozhlas a televízia Slovenska
24. Jún 2024
Nájomná zmluva LP vo vlastníctve NV
4087/2024/LSR
20,91 € Stanislav Bulna LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02583-Z
SPO-V04-02583-Z
19 000,00 € Mária Urbanová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MRK-ZOD-2024/1863
130,00 € Jana Mihaličová Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Z/2024/1330/I/PDF/PDF
300,00 € prof. PaedDr. Márie Vítková, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
26/002/2024
3 560,00 € Zuzana Gábrišová Ponitrianske múzeum v Nitre
24. Jún 2024
Nájomná zmluva
2024/0100271 do 2024/0100283
295,00 € Nájomca - zoznam Mesto Dubnica nad Váhom