Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
479/2024
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Rastislav Milan
18. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
480/2024
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Rastislav Milan
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Lisková v súvislosti s prípravou Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) Rýchlostnej cesty R1 Ružomberok juh – križovatka I/18
DZM/2023/0450/0001
0,00 € Obec Lisková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Dodatok č.14 ku Zmluve o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona
1896/2024
4 926,60 € Mesto Ružomberok Ludrová
18. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
241/2024
40,00 € Obec Štiavnička Anna Mikulcová
18. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
211/2024
40,00 € Obec Štiavnička Dušan Husarčík
18. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/29/054/977
34 406,40 € Mesto Fiľakovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
18. Júl 2024
Zámenná zmluva
OCÚ/S2024/00002
0,00 € Obec Látky Orság Róbert
18. Júl 2024
nájomná zmluva
364/2024
60,00 € Mesto Lučenec MUDr. Igor Tomašovič
18. Júl 2024
nájomná zmluva
365/2024
30,00 € Mesto Lučenec MUDr. Igor Tomašovič
18. Júl 2024
Dodatok č.1 k NZ č. 378/2023 - nájom pozemku pod reklamným zariadením- pod nadjazdom
308/2024
0,00 € Mesto Lučenec EcoFemina s r.o.
18. Júl 2024
nájomná zmluva
371/2024
30,00 € Mesto Lučenec Ing. Štefan Pál
18. Júl 2024
nájomná zmluva
372/2024
60,00 € Mesto Lučenec Iveta Kováčová
18. Júl 2024
nájomná zmluva
374/2024
30,00 € Mesto Lučenec Ing. Želmíra Bónová
18. Júl 2024
nájomná zmluva
373/2024
60,00 € Mesto Lučenec Ing. Želmíra Bónová
18. Júl 2024
nájomná zmluva
375/2024
30,00 € Mesto Lučenec Ing. Želmíra Bónová
18. Júl 2024
nájomná zmluva
376/2024
60,00 € Mesto Lučenec Miroslav Séleš
18. Júl 2024
nájomná zmluva
377/2024
30,00 € Mesto Lučenec Mgr. Eleonóra Süleová
18. Júl 2024
nájomná zmluva
378/2024
30,00 € Mesto Lučenec Vlasta Rojíková
18. Júl 2024
nájomná zmluva
379/2024
10,00 € Mesto Lučenec Mária Lehocká