Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
nájomná zmluva
381/2024
30,00 € Mesto Lučenec Elena Ružinská
18. Júl 2024
nájomná zmluva
382/2024
30,00 € Mesto Lučenec Elena Ružinská
18. Júl 2024
nájomná zmluva
383/2024
60,00 € Mesto Lučenec Ing. Matilda Bolčová
18. Júl 2024
nájomná zmluva
368/2024
60,00 € Mesto Lučenec MUDr. Igor Tomašovič
18. Júl 2024
nájomná zmluva
369/2024
60,00 € Mesto Lučenec Jozef Trachanovič
18. Júl 2024
nájomná zmluva
370/2024
30,00 € Mesto Lučenec Jozef Uhrin
18. Júl 2024
nájomná zmluva
363/2024
30,00 € Mesto Lučenec MUDr. Igor Tomašovič
18. Júl 2024
Zamestnávateľská zmluva
5655501073
0,00 € Obec Mýtna Obecný úrad Mýtna č. 47, 985 53 Mýtna UNIQA poisťovňa, Bratislava
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
127A021
20,00 € Obec Lipovec Eva Mindová
18. Júl 2024
Zmluva č. 40798/2024 o krátkodobom prenájme majetku mesta - rekreačná chata
823/2024
100,00 € Mesto Martin Ing. Ingrid Kmeťová
18. Júl 2024
Zmluva č. 40779/2024 o krátkodobom prenájme majetku mesta - rekreačná chata
824/2024
150,00 € Mesto Martin Igor Čiernik
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta 255 - 257 (212)
13/2024
30,00 € Obec Slovany Jozef Rendek
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta 463 (970)
11/2024
10,00 € Obec Slovany Ján Šutý
18. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta 464 (971)
12/2024
20,00 € Obec Slovany Oľga Dérerová
18. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 01618/2024-PNZ -P40426/24.00- Obec Papradno
01618/2024-PNZ -P40426/24.00
0,00 € Obec Papradno Slovenský pozemkový fond
18. Júl 2024
Kúpna zmluva na odkúpenie bytu č. 39 v obytnom dome č.s. 1431, v k. ú. Považská Bystrica
359/2024
91 500,00 € Mesto Považská Bystrica Maroš Majtán
18. Júl 2024
Zriadenie záložného práva
0105-PRB/2021/Z
0,00 € Mesto Púchov Ministerstvo dopravy SR
18. Júl 2024
Dohoda č. 24/11/054/109
Dohoda č. 24/11/054/109
2 542,86 € Mesto Púchov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18. Júl 2024
Zmluva číslo 239/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Tuchyňa
1394/2024
20,00 € Obec Tuchyňa, obecný úrad, 018 55 Tuchyňa č. 205 Anna Švítlová
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
135/2024
200,00 € Mesto Hnúšťa COLAS Slovakia, a.s.