Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/724/2018/LIX
2022003231
0,00 € Balázsová Jolana Mesto Košice
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0351
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0351
0,00 € Aneta Strhárska Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. November 2022
Čiastková zmluva č. 315093 uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy pre poskytovanie mobilných dátových služieb pre Wifi zariadenia v dopravných prostriedkoch č. 4600006697/4600006699/4600006698/VS/2022
622/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2022
Darovacia zmluva č. 052/1-146/22
052/1-146/22
100,00 € Miroslav Glasa Zoologická záhrada Bratislava
1. December 2022
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu
NAJ/061/2022
164,77 € Jančová Lenka Obec Diviacka Nová Ves
30. November 2022
Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
774
0,00 € Marián Tkáč Obec Šintava
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ-732/2022-002
0,00 € Alena Palatická, Róbert Longauer, Budmerice 1242, 900 86 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-1999-2022-faza3
92 423,80 € František Drotár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva o vytvorení diela
06/2022/123
50,00 € Tereza Kučerová Galéria mesta Bratislavy
30. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 44/2022/GymPn
3 480,00 € Brúnovská Gabriela Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90348
937,00 € Ján Dikan, Andrea Dikanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
1. December 2022
Príkazná zmluva
114/2022
100,00 € Božena Vargová Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
30. November 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/69/2019/D
2022003208
0,00 € Pásztorová Regina Mesto Košice
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu 513/14
NZ 77-22
0,00 € P.Plch, M.Plchová Obec Podtureň
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0384
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0384
0,00 € Anna Peničková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
1. December 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ND ŽKV -elektromotorov a dielov pre trakčné motory, transformátory, výkonový prepínač
1100049111/83121/2022/S31
0,00 € neext eu s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
1. December 2022
Zmluva o dielo
SVKPO-82/2022
1 290,00 € PhDr.ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2022
Kúpna zmluva
67/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
72830
3 315,00 € Marek Masný, Lucia Masná Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022502/2022
40,00 € doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. Národné osvetové centrum