Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/34
0,00 € Tibor Silný Obec Suchá nad Parnou
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_011/2024
0,00 € Mária Lee Fujdiaková Mesto Bytča
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08571-Z
SPO-V04-08571-Z
19 000,00 € Ing. Ľubomír Remák Slovenská agentúra životného prostredia
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_012/2024
0,00 € Radoslav Ďurajka Mesto Bytča
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
083/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Dominika Kurajda, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/35
0,00 € Miloš Procházka Obec Suchá nad Parnou
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_013/2024
0,00 € Zuzana Putirková Mesto Bytča
4. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 98/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 55/2024
1 395,00 € Mgr. Alexandra Husivargová Theofanidis Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_014/2024
0,00 € Klaudia Križaníková Mesto Bytča
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
OU-BA_ZM_MPO-2024-145747_2024
9 750,00 € Jana Belašicová Ministerstvo vnútra SR (SR - OÚ Bratislava)
4. Marec 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 17/2024/FN
068/2024/FN
0,00 € MUDr. Samuel Dvornický Fakultná nemocnica Nitra
4. Marec 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-25-33/2024
14,56 € Marcela FEDORČÁKOVÁ Ministerstvo obrany SR
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_015/2024
0,00 € Miroslava Kurnocíková Mesto Bytča
4. Marec 2024
Zmluva č. 15/2024 o nájme bytu
14-2024
201,00 € Jaroslav Ferianc Obec Sása
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
517-A.2-HR-46-KZ/2023
32,54 € Juraj Mecko Železnice Slovenskej republiky
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_016/2024
0,00 € Karol Lalinský Mesto Bytča
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08807-Z
SPO-V03-08807-Z
19 000,00 € Ján Škuláň Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
084/2024/UCM
1 200,00 € Mgr. Alexandra Hudáková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Z27/2024
90,00 € Mgr. Margita Svitanová Obec Huncovce
3. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_017/2024
0,00 € Lukáš Pekara Mesto Bytča