Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
nájomná zmluva
22/09/2023
0,00 € mesto Spišské Podhradie Mgr. Veronika Olbertová
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
63/2023
15,00 € Patrik Kolbasa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeSŠO-7-104/2023-OFEZ
8,75 € Martin Hraba Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
Kúpna zmluva
2023-3-4
4 000,00 € Mgr. Gabriela Kisova PhD. Východoslovenská galéria
22. September 2023
Kúpno-predajná zmluva - drevený remeselný stánok
2023-344
4 980,00 € Martin Uhrík Mestské kultúrne centrum
22. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2115095
425,60 € Ruppeldtová Silvia Rozhlas a televízia Slovenska
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0665-Z
SPO-V01-0665-Z
10 060,20 € Helena Reľovská, Ján Reľovský Slovenská agentúra životného prostredia
22. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 044/2023 zo dňa 3.5.2023
094/2023
0,00 € Efektívne stavby - Progress s.r.o. obec Kolta
22. September 2023
nájomná zmluva
23/09/2023
0,00 € mesto Spišské Podhradie Mária Forgáčová
22. September 2023
zmluva o nájme pozemku v lokalite Líščie údolie
318/2023
450,00 € Wings of Nature s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1339-Z
SPO-V01-1339-Z
8 752,05 € Marek Šiška, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
22. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3303
35,00 € Mário Novák Slovenské národné múzeum
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/NZ/SSSBB/23
1 794,00 € JUDr. Viera Rudnická Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
22. September 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
13mpr-32-59/2023
22,36 € Michal Sakoš Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115534
40,00 € Voľanský-Martiček Martin Rozhlas a televízia Slovenska
22. September 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T4, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - sálový futbal
UPJŠ - 456/2023
842,40 € MUDr. Vladimír Želizňak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. September 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-16-87/2023
18,12 € Michal Blaho Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
nájomná zmluva
24/09/2023
0,00 € mesto Spišské Podhradie F. Kopaňák, Z. Kopaňáková
22. September 2023
zmluva o nájme pozemku v lokalite Líščie údolie
317/2023
450,00 € Tomáš Balász Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
22. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115529
60,00 € Gazdík Adrián Rozhlas a televízia Slovenska