Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 42/2024-K
275/24
32,00 € Mesto Tvrdošín Lukáš Gelčinský
12. Júl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 44/2024
254/24
60,00 € Mesto Tvrdošín Iskrová Ľudmila
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 65/2024
255/24
70,00 € Mesto Tvrdošín Ján Pekarčík
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 66/2024
256/24
70,00 € Mesto Tvrdošín Oršulilak Ľubomír
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 67/2024
257/24
110,00 € Mesto Tvrdošín p.Ferenčíková
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 68/2024
258/24
70,00 € Mesto Tvrdošín p.Železňáková
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 69/2024
259/24
78,00 € Mesto Tvrdošín p.Petričko
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 74/2024
264/24
110,00 € Mesto Tvrdošín P.Strnádel
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 73/2024
263/24
118,00 € Mesto Tvrdošín P.Pajunk
12. Júl 2024
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov v objekte hotela Limba č. 72/2024
262/24
252,00 € Mesto Tvrdošín p.Medvecká
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024181182
40,00 € Obec Bešeňová Ing. Jaroslav Mikita
12. Júl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
20240712
840,00 € Obec Bešeňová Houston,s.r.o.
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskynutí dotácie k žiadosti č. 200/2022
Dodatok č. 1 - k žiadosti 200/2022
0,00 € Obec Bešeňová MPSVaR SR
12. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
25/2024
16,60 € Obec Liptovská Lúžna Monika Uhríková
12. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
359/2024
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Anna Kováčová
12. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
388/2024
24,90 € Mesto Liptovský Mikuláš Nikola Adamovičová
12. Júl 2024
Dodatok č. 14 ku ZMLUVE
8/2024
0,00 € Mesto Ružomberok Obec Potok
12. Júl 2024
Dodatok č.14 ku Zmluve o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona
Dodatok č.14
2 254,90 € Mesto Ružomberok Obec Martinček
12. Júl 2024
Dodatok č. 14 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003 a účinnej od 01.01.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona
20240423/2024
552,30 € Mesto Ružomberok Obec Potok
12. Júl 2024
Dohoda o finančnej náhrade za umiestnenie dopravnej značky
20240421/2024
160,00 € Mesto Ružomberok Tatry mountain resorts, a.s.