Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovca pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-267-2024_2024-ŠR
0,00 € Kateřina Novotná Športové centrum polície
22. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024136/2024
800,00 € PaedDr. Michal Smetanka Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 00223/2024-PNZ -P40077/24.00 - Radomír Kavec a Iveta Kavcová
00223/2024-PNZ -P40077/24.00
0,00 € Radomír Kavec a Iveta Kavcová Slovenský pozemkový fond
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 00067/2023/SZŠZA/ŠJ CU
00067/2023/SZŠZA/ŠJ CU
0,00 € Ing. Kocúr Ivan Stredná zdravotnícka škola Žilina
22. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 02/2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 02/2024
0,00 € Ema Gálová „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
647/2024-2
0,00 € Gažo Martin Mesto Vrútky
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
202405221
120,00 € Henrich Albert Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
22. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
2.bVzS -82-64/2024
17,20 € Patrik PAULOVČÍK Ministerstvo obrany SR
23. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5326-2024
189,07 € Eva Jurčáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-155-02534
24-155-02534
7 824,00 € Mgr. Renata Deáková, PhD Fond na podporu umenia
22. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Zmluva 55/2024
698,58 € Ing. Miroslav Kuba Hrubý Šúr
22. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 4-1/2023 v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
4-1/2023
0,00 € Imrich Dávid s manželkou Marcela Dávidová, rod. Desatová Obec Turík
22. Máj 2024
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia mosta ev. č. R1-018 Váhovce, pravý most
ZM/2024/0255
7 463 555,54 € Združenie Váhovec (vedúci člen: EUROVIA CZ a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 00335/2024-PNZ -P40108/24.00 - Jozef Sedliaček
00335/2024-PNZ -P40108/24.00
0,00 € Jozef Sedliaček Slovenský pozemkový fond
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 00066/2023/SZŠZA/ŠJ CU
00066/2023/SZŠZA/ŠJ CU
0,00 € JUDr. Slávka Zanovitová Stredná zdravotnícka škola Žilina
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024050023
0,00 € Erika Jenisová Technické služby mesta Zlaté Moravce
23. Máj 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla a jeho vedení
140/2024/TANAP
0,00 € Ing. Jozef Borovský Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
648/2024-2
0,00 € Stassel Vladimír Mesto Vrútky
23. Máj 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
SNM-GR-INE-2024/1578
0,00 € Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
22. Máj 2024
Nájomná zmluva
KD/32/2024
727,20 € Denisa Doležalová Obec Dolná Súča, Obecný úrad Dolná Súča