Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI
06/Z/2023/1 – DR
0,00 € Ing. Marcela Kulifajová CULTUS Ružinov, a.s.
8. Jún 2023
Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla
2023/063/ZVPO10
0,00 € Tanečné divadlo Ifjú SZivek Obec Malé Dvorníky
8. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
Zmluva o ubytovaní č. 21/2023/UZ
146,00 € Hutsuliak Viktor Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
8. Jún 2023
audítor zmluva
202317
0,00 € Ing. Erika Žilkayová, licencia UDVA č. 986 Obec Močiar
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/1/10806/1
544,00 € Lalík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
2023-20
60,00 € Viktória Dominová Malokarpatská knižnica v Pezinku
8. Jún 2023
Nájomná zmluva
1/2023/BD č.149
227,00 € Anna Goliášová Obec Hrabovec
8. Jún 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
8. Jún 2023
Nájomná zmluva
12/2023/BD č.150
396,00 € Damián Kapec Obec Hrabovec
8. Jún 2023
ZMLUVA č. 0578/GB/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0578/GB/2023
1 000,00 € Czech & Slovak Club UK CIC Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
8. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
256/2023
150,00 € Feuereislová Michaela Divadelný ústav
8. Jún 2023
Zámenná zmluva
12/2023
0,00 € PaedDr. Zlatica Kánová Obec Bacúch
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
1018/2023
450,00 € Mgr. Veronika Staňková Mesto Trenčín
8. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-195/2023
13,20 € Jaroslav TOMKO Ministerstvo obrany SR
8. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
TSM 174/2022/23
1 440,00 € Ing. Miriam Vincejová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
149/2023/MPRVSR-910
240,00 € Lenka Belopotocká Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX- 52/2023-PVe
900,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
ZMLUVA č. 1220/HU/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1220/HU/2023
1 000,00 € Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
8. Jún 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-431/2023/Šalková/1888/4001
49,00 € Ida Pittnerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní č.85/2023
ZO_85/2023
0,00 € FS Vatra, FS Vatra Senior Turčianske kultúrne stredisko v Martine