Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0559
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0559
0,00 € Zuzana Palouová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2021-2022-faza3
51 842,97 € Helena Eliášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly
22/HA
0,00 € Súkromné konzervatórium Krčméryho 2 Nitra Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - B221
700/2022
0,00 € Vlasta Pastorková, Brezno Obec Čierny Balog
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ-78/2022-003
0,00 € Silvia Oškerová, Budmerice 466, 900 86 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. November 2022
Kúpna zmluva - Odpredaj prebytočnej výpočtovej techniky
2280/2022
100,00 € Daniel Balko Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2022
Príkazná zmluva
CRZ/21/2022
186,00 € Mgr. Lenka Janoková Mesto Trebišov
30. November 2022
Zmluva o vytvorení diela
06/2022/122
60,00 € Laura Belišová Galéria mesta Bratislavy
30. November 2022
Darovacia zmluva č. 15/2022
Zmluva č. 55/2022/VlMGa
0,00 € Feigl Beata Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
1. December 2022
Zmluva o nájme nájomného bytu č. 13/2022
NZ_150/2022
125,45 € Polgár František Obec Vlčany
1. December 2022
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2022/002783
5 200,00 € Mgr. Teofil Užák Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
1. December 2022
Príkazná zmluva
116/2022
50,00 € Jozef Tušim Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73749
1 500,00 € Ing. Štefan Pánik Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. November 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
124/2022
14,00 € Obec Višňové Paurová Renáta
30. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022511/2022
20,00 € JUDr. Katarína Bartal Národné osvetové centrum
30. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2024-2022-faza3
75 115,08 € Mária Eliášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90947
2 380,00 € Marek Macka, Zuzana Maqcková, rod. Koršová Slovenská inovačná a energetická agentúra
1. December 2022
Kúpna zmluva
203-A.1-ŠV-46-KZ/2022
18,56 € Darina Leštáková Železnice Slovenskej republiky
30. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly
23/HA
0,00 € Športový klub – MG Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - B275 _D
699/2022
0,00 € Anna Barbora Kupcová Obec Čierny Balog