Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1627
NAJ_455/2023
25,00 € Briatková Mária, Ing. Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
112/2023
4 000,00 € Andrea Hrdlíková Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o ubytovaní do 29.02.2024
919046123
408,00 € Miháliková Martina Hlavné mesto SR Bratislava
28. November 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 56314/SL/2012 o poskytovaní závodného stravovania uzatvorenej dňa 10.09.2012
704/2023
0,00 € "O.K.8, s.r.o. Vajnorská 1318/51 831 03 Bratislava" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2023
Collegium Concept s.r.o. - Dodatok č. 1 k Zmluve o prakt.vyučovaní pre žiakov (do 31.05.2024)
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 51/2023/SOŠPRaSSe)
0,00 € Collegium Concept s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/496/2023
2 261,00 € Kristína Slaninková Ekonomická univerzita v Bratislave
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
289/2023
4 000,00 € Miroslava Šafráneková Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2172
NAJ_454/2023
25,00 € Petrisková Soňa Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Kúpna zmluva
143/2023
180,00 € Ľubomír Levocký Obec Štrba
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
846/2023
10,00 € Rosincová Katarína Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
81/2023
4 000,00 € Klaudia Fráterová Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
259/2023
4 000,00 € Silvia Popovičová Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/482/2023
2 392,00 € Ivan Banas Ekonomická univerzita v Bratislave
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
68/2023
4 000,00 € Kristína Ďurtová Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
351/2023
4 000,00 € Petra Zahatňanská Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1582
NAJ_453/2023
25,00 € Petriska Anton Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o ubytovaní
52_2023_UZ
116,00 € Sečko Ivan Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
845/2023
10,00 € ČERHITOVÁ LUCIA Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1497/2023/OD
244,97 € Mgr. Mária Koscelníková Prešovský samosprávny kraj
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
94/2023
4 000,00 € Dominika Glembová Fond na podporu vzdelávania