Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA ŠTÚDIUM v rámci krajín programu a partnerskými krajinami ERASMUS +, Akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/322/2024
540,00 € Miriam Doľacká Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 126/2022-STT
126/2022-STT
810,00 € Mgr. Fanny Marton Both Univerzita J. Selyeho
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
349/2024/OMM
120,00 € Katarína Baštárová Mesto Vranov nad Topľou
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
6/2024
30,00 € Emil Gajdoš Obec Lula
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00903-Z
SPO-V05-00903-Z
22 800,00 € Ján Čirák Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5279-2024
2 943,36 € Ladislav Lendacký Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5720-2024
539,53 € Marta Kuracinová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
3097-2017-KZ/2024
858,24 € Stanislav Cabadaj, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00794-Z
SPO-V04-00794-Z
19 000,00 € Anna Auxtová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-244/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
4,27 € Milan Kozub Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4010-2023
0,00 € MUDr. Ingrid Rowe Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01900-Z
SPO-V04-01900-Z
19 000,00 € Ján Petras Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu a Domu smútku
7/2024
40,00 € Vladimír Bako Obec Lula
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 24/2024/SŠRak
42,00 € Obvodná poľovnícka komora Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2024
N/7/2024
121,33 € Miroslav Trnka Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
31/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Peter Pekarčík Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5278-2024
408,80 € Mária Šestáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5718-2024
111,92 € Peter Ivan Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR
AF3-48/2022
141 016,87 € Interreg Múzeum mesta Bratislavy
24. Máj 2024
Zmluva o dielo 502024
Zmluva o dielo 502024
450,00 € Mgr. Samo Trnka Gemersko-malohontské osvetové stredisko