Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2931-Z
SPO-V01-2931-Z
11 168,27 € Michal Mokoš, Ing., Zdenka Mokošová Slovenská agentúra životného prostredia
28. November 2023
Zmluva
21 2023
2 000,00 € Rastislav Tužinský, Kosorín 152, 966 24, Janova Lehota a Marta Tužinská, Kosorín 152, 966 24 Janova Lehota Obec Kosorín, Kosorín č. 117
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
347/2023
4 000,00 € Andrea Wéberová Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
02/FPU 23-710-01941
100,00 € prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2023
Príkazná zmluva
PrZ 18/2023
103,50 € Martin Brabec Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
143/2023
4 000,00 € Katarína Kalinová Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Príkazná zmluva
66/2023
100,00 € Daniela Zubková Obec Dlhé Klčovo
28. November 2023
Nájomná zmluva
1-27/2023
123,13 € Ďurišová Paula Obec Nová Ves nad Žitavou
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
282/2023
4 000,00 € Carmen Sókiová Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09244-Z
SPO-V03-09244-Z
19 000,00 € Jakub Drahoš Slovenská agentúra životného prostredia
28. November 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01728/2023-PKZP-K40175/23.00 - Ing. Peter Drha, Ing. Jana Drhová, k. ú. Kubrica, okres Trenčín,
01728/2023-PKZP-K40175/23.00
1 906,22 € Ing. Peter Drha a Ing. Jana Drhová Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.194
NAJ_452/2023
50,00 € Huléniová Oľga Mesto Nováky, MsÚ
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
48/2023
4 000,00 € Iveta Čapušková Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 01715/2018-PKZ -K40314/18.00 - Šimko Pavol a manželka Dagmar Šimková , k. ú. Moštenica
01715/2018-PKZ -K40314/18.00
7 956,00 € Šimková Dagmar Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Memorandum of understaning
13112023/MofU
0,00 € Ningbo University, School of Material Science and Chemical Engineering Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
334/2023
4 000,00 € Martina Vadasová Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1744/2023/OD
152,89 € Ivana Whiteová Prešovský samosprávny kraj
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
42/2023
4 000,00 € Adam Bukovina Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
65/2023_zml
500,00 € Obec Obid Obidský citarový súbor - Ebedi citerazenekar
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1369
NAJ_451/2023
50,00 € Belko Pavel Mesto Nováky, MsÚ