Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o zrušení vecného bremena
28/2023/ZZ
0,00 € GAYA, s. r. o. Slovenská národná knižnica
5. Jún 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2113098
600,00 € Kupčo Marek Rozhlas a televízia Slovenska
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2993-2023-faza3
762,31 € Tomáš Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0452/2023
47,11 € Jana Želísková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2974-2023-faza3
312,72 € Peter Eliaš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
01062023
0,00 € Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, Kráľovský Chlmec
5. Jún 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca-reprezentanta SR
2023/144
0,00 € Samuel Sakál NŠC
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-4702-2023-FAZA3
28,31 € Eva Schubertová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2113094
48,00 € Vitek Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
5. Jún 2023
Zámenná zmluva - pozemky parc. C-KN č. 2720, 2721, 2722, 2723, parc. E-KN č. 183/1, 183/2, k. ú. Južné Mesto
2023001269
0,00 € Marinov Mikuláš, Holeniová Gabriela, Mikuluvková Eva, Marinov Karol Mesto Košice
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
135/HTF/2023
100,00 € Erik Ždila Vysoká škola múzických umení
5. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela
FF 76/2023
50,00 € doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2980-2023-faza3
4 502,61 € Rudolf Eliaš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-538/2023/Važec/0153/GEOD
0,00 € Ondrej Ilavský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - prenájom hrobového miesta
244J
33,00 € Stanislav Horňák Sady nad Torysou
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0453/2023
94,24 € Andrej Hupčík, Daniela Hupčíková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MĽŠ-ZOV-2023/1722
0,00 € Mesto Modra Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
5. Jún 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_032/2023
87,00 € Josieková Gabriela Mesto Spišská Nová Ves
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-4704-2023-FAZA3
28,31 € Ladislav Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2979-2023-faza3
6 671,38 € Regina Bakšiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.