Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
2024/17/00
0,00 € Simona Vargová Štátna vedecká knižnica v Košiciach
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06303-Z
SPO-V03-06303-Z
19 000,00 € Jozef Kolarovič Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení účasti na medzinárodnom workshope (manažment) v Nórsku
2024/NIVAM/LDIPP001/8
0,00 € Trávníček Marek, Mgr. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
1333-2017-KZ/2023
22,03 € Marián Slezák Železnice Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeSŠO-41-17/2024-OFEZ
647,99 € Dominika Majorošová Ministerstvo obrany SR
4. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
14/2024
0,00 € OBECNÝ ÚRAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
11-5002-2024
233,03 € Paulina Kažimírová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
522-A.2-HR-46-KZ/2023
49,91 € Mgr. Tatiana Miháliková Železnice Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
078/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Ján Proner, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2024
Nájomná zmluva
11202411
161,60 € MUDr. Oleksii Sorokin Obec Lehnice
4. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
A - 05/2024
0,00 € Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve Podpolianske osvetové stredisko
4. Marec 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-59-86/2024
23,20 € Erik HEGEDÜŠ Ministerstvo obrany SR
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
1350-2017-KZ/2023
40,23 € Silvia Urbaničová Železnice Slovenskej republiky
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04733-Z
SPO-V04-04733-Z
19 000,00 € Ján Reguly Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
26/2024
4 395,60 € Ján Sedláček, Mária Kunicová, Rozália Holecová, Štefánia Šoková Obec Dolný Lopašov
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09070-Z
SPO-V04-09070-Z
19 000,00 € Radovan Kováč Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
528-A.2-HR-46-KZ/2023
49,92 € Ján Mizera Železnice Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 66/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 60/2024
2 828,00 € Medvec Lukáš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02621-Z
SPO-V03-02621-Z
19 000,00 € Mgr. Kristína Kočalková Slovenská agentúra životného prostredia
4. Marec 2024
Nájomná zmluvy
1333-2024-LSR
265,00 € MUDr. Marcin Foltýn LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana