Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Kúpna zmluva - Odpredaj prebytočnej výpočtovej techniky
2270/2022
101,00 € Peter Oremus Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2022
Zmluva o vytvorení diela
06/2022/118
160,00 € Rebecca Kolenová Galéria mesta Bratislavy
30. November 2022
Darovacia zmluva č. 17/2022
Zmluva č. 57/2022/VlMGa
0,00 € Szanyi Mária Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
1. December 2022
Dodatok č. 10 nájomný byt Annusová
NBY_024/2022
144,76 € Annušová Irena Mesto Hurbanovo
1. December 2022
nájomná zmluva
N47_2022
14,00 € Dávid Čič Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
1. December 2022
Príkazná zmluva
118/2022
100,00 € Vladimír Roško Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
74969
1 500,00 € Ing. Štefan Horváth, MUDr. Danica Horváthová, rod.Kováčiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2022/2023, číslo zmluvy 31/STA-OUT/KA131
ZML-2022/1-1335:191006
0,00 € prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. November 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
183/2022
0,00 € Ing. Štefan Čorej Gemerské osvetové stredisko
30. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0525
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0525
0,00 € Anna Paľovová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. November 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/417-2/2018/LIX
2022003226
0,00 € Hanková Gabriela Mesto Košice
30. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2035-2022-faza3
177,36 € Justína Falatová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2022
Príkazná zmluva
/0159/2022
17 460,48 € Mark Hardy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91045
1 614,00 € Martin Grinč Slovenská inovačná a energetická agentúra
1. December 2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
SNM-PM-NZ-2022/3290
35,00 € Vladimír Černák Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave
30. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly
26/HA
0,00 € SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
30. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
103.prrchbo-22-198/2022
22,20 € Jaroslav MARKO Ministerstvo obrany SR
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - A311
693/2022
0,00 € Danka Kvietková, Č. Balog Obec Čierny Balog
30. November 2022
Zmluva o vytvorení diela
06/2022/109
130,00 € Adrián Kobetič Galéria mesta Bratislavy
30. November 2022
Darovacia zmluva č. 18/2022
Zmluva č. 58/2022/VlMGa
0,00 € Žáček Marek Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta