Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/1/11079/1
405,00 € Grešáková Ľubomíra, MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 20/2023
Zmluva č. 89/2023/SOŠOaSTt
226,80 € Fixtape VelkéMeziříčí Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
3. Október 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114812
1 700,00 € Ollé Linda Rozhlas a televízia Slovenska
3. Október 2023
Zmluva o prenajme miesta na pohrebisku 63/2023
Zmluva o prenajme miesta na pohrebisku 63/2023
40,00 € Emília Kučerková, Petzvalova 10, Nitra Obec Výčapy - Opatovce, Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy - Opatovce
3. Október 2023
Adventný koncert zboru Viventium,3.12.2023 jezuitský kostol Skallca
565/2023
250,00 € Samuel Javorský Mesto Skalica
3. Október 2023
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla
252023
0,00 € Jana Hojsíková Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený: BOB n.o.
4. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve
54/2023
0,00 € Mgr. Anna Mišľanová Obec Pavlovce nad Uhom
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/10969/4
313,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Zmluva HM C 70 R
Zmluva HM C 70 R
0,00 € Jozef Brazda Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
4. Október 2023
Nájomná zmluva č. 10/2023
10/2023
468,00 € Nohejbalový klub Leopoldov Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
4. Október 2023
Zámenná zmluva
Zmluva č. 68/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľké Zálužie Obec Veľké Zálužie
3. Október 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114811
1 700,00 € Holíková Michaela Rozhlas a televízia Slovenska
3. Október 2023
Zmluva o prenajme miesta na pohrebisku 64/2023
Zmluva o prenajme miesta na pohrebisku 64/2023
40,00 € Mária Bellérová, Lúčna 631/2, Nitra Obec Výčapy - Opatovce, Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy - Opatovce
3. Október 2023
Umelecká produkcia ĽH Cifra na vernisáži výstavy V.Macháčka,13.10.2023
566/2023
250,00 € Lenka Okenicová Mesto Skalica
4. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
191-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Andrea Fábry Železnice Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o pôžičke
2023/38
0,00 € Mgr. Jaroslav Haščák Obec Vislanka
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
929/2023/MPRVSR-340
510,00 € Rudolf Dobrovodský Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/10969/3
251,00 € Koleňák Roman, prof. Ing., PhD. IWE Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Kúpna zmluva MPV FO - 2020/6453/2023
2020/6453/2023
6 648,82 € Ďurčiová Gabriela rod. Krakovská Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 19/2324
9013/0429/23
3 060,00 € Jozef Mikuláš Slovenská technická univerzita v Bratislave