Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
260/2024
306,72 € Anna Vaneková Banskobystrický samosprávny kraj
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA ŠTÚDIUM v rámci krajín programu ERASMUS +, Akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/334/2024
540,00 € Silvia Kožíšková Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
8/2024
60,00 € Mária Balogová Obec Čerenčany
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 5 - 2024 DVO
5 - 2024
100,00 € doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122408
50,00 € Chren Martin Rozhlas a televízia Slovenska
27. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
45/105001/2024 ZoD
15,00 € Ing. Alena Luptáková, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
38/2024
60,00 € Mgr. Jaroslav Caban Obec Čerenčany
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-010/2023/Veľká/0152/SO641-00/RusJa
208,00 € Ján Droppa/Železnice Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06008-Z
SPO-V04-06008-Z
19 000,00 € Ing. Adriana Feketeová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
057/2024
25,00 € Jozef Gunda Obec Nová Ves nad Žitavou
28. Máj 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-59-194/2024
8,70 € Miroslav MOLNÁR Ministerstvo obrany SR
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
OcÚ HM 2024/140
0,00 € Silvia Gerezdesová Obec Horné Mýto
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 839
6600001716
0,00 € Jana Draľová, JUDr. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0379/FTF/2024
450,00 € Lívia Vrabeľ Vysoká škola múzických umení
27. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ÚVL-7-13/2024
32,28 € Ing. Radovan Petranin Ministerstvo obrany SR
27. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122098
160,00 € Liška Anton Rozhlas a televízia Slovenska
27. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
383-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Oľga Pastiranová, Ing. Železnice Slovenskej republiky
28. Máj 2024
Záložná zmluva č. 104/46/2024
104/46/2024/ZZ
101 250,00 € Tibor Kšiňan a spol. Štátny fond rozvoja bývania
27. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela
FF 87/2024
50,00 € Mgr. Viktória Hičárová, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
249/2024
1 767,90 € Mária Strieborná Banskobystrický samosprávny kraj