Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
11/2023/ODDSS
3 000,00 € Terézia, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. Január 2023
Dodatok k NZ
NZ_047/2023
2 012,70 € Anna Peterová Mesto Topolčany
30. Január 2023
Kúpa 2ks mobilné bunky a 1 fekálny tank
Kúpna zmluva č. 04 05 240 2022
34 518,00 € MOBILBOX SK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
30. Január 2023
Zmluva o zbere elektroodpadu
12023
0,00 € ROVAMI zber s.r.o. Obec Dolný Chotár
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031293
39,84 € MIRABELA CANTO, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031244
39,84 € MIRABELA CANTO, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Partnerská dohoda
ZML_006/2023
0,00 € MINORITY SK Mesto Svidník
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/24/054/7
3 690,96 € YELL cuisine, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Január 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZM1008806
3 680,00 € Pančíková Petra Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1008789
625,00 € HAM media, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
zabezpečenie služieb spojených so zimnou údržbou MC
245/2023
0,00 € Bakács - ACER, s.r.o. Mesto Nitra
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
14/2023/SP-R
9 600,00 € Progress Shop s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Január 2023
prenájom
23/029
0,00 € Šimonová Erika Ing. Kultúrne zariadenia Petržalky
30. Január 2023
zmluva o dielo
1/2023
34 860,00 € ving s.r.o. Obec Lehnice
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/38/054/15
5 110,56 € Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Január 2023
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do útulku
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutý
480,00 € pefima, s.r.o. Obec Železná Breznica
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/45/054/21
5 110,56 € GLB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/29/054/15
3 690,96 € PEMATIK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30. Január 2023
Kolektívna zmluva 2023
Z_006/2023
0,00 € ZOOZ ZŠ Komenského
30. Január 2023
Kúpna zmluva o dodávke tovaru
022023
0,00 € Rom - Mon ŠJ pri ZŠ