Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2021
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - 550
551 431,81 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Gymnázium Mikuláša Kováča
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 500/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
22525/2021-M_ORF
1 800,00 € ZSS Nestor o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2021
Darovacia zmluva
Z/2021/2067/VIII/RKCMBF/DEK
1 808,48 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
28.
September
2021
Poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov
0058-PRB/2021
18 030,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov "DUB" Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/46/054/326
7 728,68 € Základná umelecká škola Rakúsy 33 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
September
2021
Licenčná zmluva
087/2021-1/01-DČ
90,00 € LITA, autorská spoločnosť Slovenský ľudový umelecký kolektív
28.
September
2021
Licenčná zmluva
088/2021-1/01-DČ
36,00 € LITA, autorská spoločnosť Slovenský ľudový umelecký kolektív
28.
September
2021
Zmluva o spolupráci
266/2021/UMB-PP
0,00 € Súkromné gymnázium Banskobystrické Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28.
September
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/30/054/324
355,62 € Katolícka materská škola Svätej Rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/30/054/320
10 107,84 € Katolícka materská škola Svätej Rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/04/54E/1468
0,00 € Zuzana Kubiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28.
September
2021
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
21/22/059/76
7 290,24 € Anna Devečková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28.
September
2021
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
21/22/059/75
7 645,92 € Eva Kovalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28.
September
2021
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
21/22/060/115
1 097,23 € Eva Kovalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/25/54E/4095
0,00 € Ján Šúlek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/30/054/316
10 739,10 € Jaroslav Murin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/46/054/331
12 634,20 € Ján Svitana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
September
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2311
0,00 € Peter Paukov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/46/054/332
12 634,20 € Lýdia Kušniráková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/35/54E/1591 zo dňa 27.05.2020 - finančný príspevok poskytovaný v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/35/54E_1591
0,00 € Zdenka Kováčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné