Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
Dodatok č. 1
0,00 € BRIPET s.r.o. Spojená škola internátna, Považská Bystrica
7. Október 2022
Zmluva o dielo - Spevnená plocha s príslušenstvom
81
26 994,62 € EMEL SK s.r.o. Obec Olešná
6. Október 2022
Nákup trenažéra - prechádzkovej rampy
84/2022
3 528,00 € Theracare s.r.o. Domov pre seniorov
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory v podobe zabezpečenia účasti na startup podujatí
991/2022/OPS
0,00 € BioX Technologies s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Október 2022
Objednávka číslo 71/Z/2022
71/Z/2022
549,80 € Haspo, sk s. r. o. PREŠOV REAL, s.r.o.
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
T-11/2022
0,00 € Mgr. Marek Lipa Stredná odborná škola, Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá
22/KP/HLZ/2022
4 316,80 € Klub športového aerobiku Stará Turá Mesto Stará Turá
7. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/96
3 842,80 € ADRIA office, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. OK/1078/2022
OK/1078/2022
2 000,00 € Kanát Jaroslav - ml. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030336
84,66 € MIRABELA CANTO, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030336
84,66 € MIRABELA CANTO, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Október 2022
Dohoda o zmluvnom servise
-
0,00 € Build IT s.r.o. Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210877_Z
14 268,00 € TriCare s. r. o. Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210907_Z
24 200,00 € TriCare s. r. o. Centrum sociálnych služieb - Jesienka
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZoPS č. 13/2022
61,60 € René Šúňava Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457, DIČ: 2021243191
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZoPS č. 13/2022
61,60 € René Šúňava Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457, DIČ: 2021243191
6. Október 2022
Dodatok č. 1 ku KZ
7
0,00 € KOCHT s.r.o. Obec Selice
6. Október 2022
Zmluva o dielo
624/2022
35 830,02 € OCTAGO CORPORATION, j. s. a. Mesto Žilina
6. Október 2022
Terénne a výkopové práce- využitie bagra
43/2022
0,00 € 3P Build s.r.o. Divadlo Romathan v Košiciach
7. Október 2022
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
2022/182
0,00 € Algger s.r.o. Ministerstvo financií SR