Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Darovacia zmluva
2288/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ľubomír Rückschloss
29. November 2022
Darovacia zmluva
2380/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Pisárová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2297/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Benková
29. November 2022
Darovacia zmluva
2367/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Elena Roháčová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2327/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Soňa Caňová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2363/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Lehocká Badinková
29. November 2022
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
3301/2022
35 793,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jaklovce
29. November 2022
Darovacia zmluva
1803/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Jurkasová
29. November 2022
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
3757/2022
45 165,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov
29. November 2022
Darovacia zmluva
1840/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stanislav Staňa
29. November 2022
Darovacia zmluva
2312/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Katarína Máchalová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2373/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Karol Hraňo
29. November 2022
Darovacia zmluva
1238/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Černická
29. November 2022
Darovacia zmluva
2328/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Katarína Striešová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2361/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Daniela Lanczová
29. November 2022
Darovacia zmluva
1805/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eva Masarovičová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2313/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Oľga Primusová
29. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071BLG1-72-74
4120/2022
585 405,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
29. November 2022
Darovacia zmluva
2348/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Víglaská
29. November 2022
Darovacia zmluva
1241/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Triščíková