Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2027731
1 600,00 € VERSAJ Production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/2835 zo dňa 30.05.2020
20/03/54E/2835
0,00 € Film Tour s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
15.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
1851/2021
0,00 € EMEDI, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X504-ZZ-1
109 276,66 € KRaF, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120448_Z
3 396,00 € Marko MT, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119483_Z
4 867,20 € STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. T-servis Teplička, s.r.o.
15.
Október
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/657/2019 info
978,60 € Slovenská pošta, a. s. OravaSK s.r.o.
15.
Október
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1455/2021 info
1 766,91 € Slovenská pošta, a. s. Anna Tutková
15.
Október
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
105/2018-2060-2230-Q410-ZZ-2
279 308,88 € DREVINSLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Rámcová zmluva
2021-0247-1123221
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena - 10073/6332/2020
234/6332/2021
49,30 € Východoslovenská energetika a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202119443_Z
80,00 € EQUILIBRIA, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120457_Z
1 770,00 € VT-HADICE & PLAST s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119314_Z
149 000,00 € ITSK, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119422_Z
1 538,40 € ITSK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120383_Z
1 159,99 € ITSK, s.r.o. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120438_Z
827,00 € ITSK, s.r.o. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120500_Z
266,29 € ITSK, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120111_Z
540,00 € BEGA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
15.
Október
2021
Rámcová dohoda
Z202119436_Z
109 920,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Záchranná služba Košice