Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Darovacia zmluva
1806/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Pagáčová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2364/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eva Nutterová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2374/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Helena Klimeková
29. November 2022
Darovacia zmluva
1814/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jarmila Jakubcová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2329/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Drahomíra Mrázová
29. November 2022
ZM L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
3811/2022
67 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky HORTUS VIRIDIS - záhradní architekti, s.r.o.
29. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1305/2019 v znení Dodatku č. 1/2021
2022/192
180 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
29. November 2022
Darovacia zmluva
2314/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Věra Slamková
29. November 2022
Darovacia zmluva
2349/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bohuslav Výhlaský
29. November 2022
Darovacia zmluva
2340/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Monika Bencová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2375/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ľubica Kmecová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2330/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Gabriela Bieliková
29. November 2022
Darovacia zmluva
1233/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Irena Liščinská
29. November 2022
Darovacia zmluva
2299/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Šošovičková
29. November 2022
ZM L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
3753/2022
80 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MI - fun s. r. o.
29. November 2022
Darovacia zmluva
2341/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Chabanová
29. November 2022
Darovacia zmluva
2350/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Kocková
29. November 2022
Darovacia zmluva
2315/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eva Dúbravská
29. November 2022
Darovacia zmluva
2331/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Tršťanská
29. November 2022
Darovacia zmluva
1235/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Terézia Križalkovičová