Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ÚVTOSaÚVV-93/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ÚVTOSaÚVV-94/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15.
Október
2021
Kúpna zmluva č 75/2021
75/2021
0,00 € BIOFLEX, s. r. o., Národný onkologický ústav
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
1493/2021
21 888,00 € BIOFLEX, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
1492/2021
231 066,00 € BIOFLEX, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
15.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202120509_Z
1 000,00 € EXPYRO, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Zmluva o dielo
1498/2021
44 062,04 € SIMONT, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
11742
Doplnená
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Pavel Cirner
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
11792
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Ing. Ľuboš Kertész
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
11511
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Zuzana Mitterpák
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
356642109023894
0,12 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Zuzana Mitterpák
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
354822106850596
0,12 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Martin Polanecký
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
10887
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Martin Polanecký
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
10394
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Slavomír Roško
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120059_Z
9 301,20 € LABSERVICE, spol. s r.o. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
15.
Október
2021
Zmluva o partnerskej spolupráci
162/2021
0,00 € Turčianske kultúrne stredisko v Martine Národné osvetové centrum
15.
Október
2021
Zmluva o partnerskej spolupráci
161/2021
0,00 € Turčianska knižnica v Martine Národné osvetové centrum
15.
Október
2021
SNM-GR-CEMUZ-2021/2496
SNM-GR-CEMUZ-2021/2496
0,00 € Považské múzeum Slovenské národné múzeum
15.
Október
2021
SNM-GR-CEMUZ-2021/2579
SNM-GR-CEMUZ-2021/2579
0,00 € Kysucké múzeum Slovenské národné múzeum
15.
Október
2021
SNM-GR-CEMUZ-2021/2544
SNM-GR-CEMUZ-2021/2544
0,00 € Podunajské múzeum v Komárne - Duna Menti Múzeum, Komárom Slovenské národné múzeum