Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/13/19B/16-1
0,00 € Pekná záhrada, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Jún 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
INE_083/2024
8 040,00 € Inper, s.r.o. Mesto Fiľakovo
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244574_Z
27 600,00 € TSM SLOVAKIA s.r.o. Mestské služby mesta Trnava
14. Jún 2024
Zmluva o duálnom vzdelávaní žiakov
Zmluva č. 16/2024/SOSOaSPn
0,00 € Zuckmann Villa s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00306746/000/2024
237,60 € INISOFT s.r.o. Obec Vrbová nad Váhom
13. Jún 2024
Dohoda o zriadení vecného bremena
Zmluva č. 3093/2024
4 960,80 € Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae Obec Dubník
13. Jún 2024
Zmluva o dielo "Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa - stavebné práce"
13062024-1
99 927,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č........../2024
OÚ/0611/2024
7 000,00 € EkoAuris PLUS, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20244429_Z
1 980,00 € KAMIOR s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár ,,porcelán" pre strediská a prevádzky CÚZ
CUZ-ZM-72/2024
0,00 € Cora Gastro, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244560_Z
1 398,00 € CORA GASTRO s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 158/2023/Z
133/2024/Z
37 551,90 € CORA GASTRO s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
13. Jún 2024
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 132/2023-2060-4233-CQQ2
132/2023-2060-4233-CQQ2/D3
0,00 € HLogistic, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
33/2024
2 700,00 € a Audit, s.r.o. Obec Oravská Lesná
13. Jún 2024
ZMLUVA č.: 8/1000217025 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000217025
0,00 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
ZMLUVA č.: 8/1000217000 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000217000
0,00 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
ZMLUVA č.: 8/1000217012 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000217012
0,00 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
ZMLUVA č.: 8/1000217014 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000217014
0,00 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme spoločných priestorov
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme spoločných priestorov
0,00 € RION plus, spol. s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejnej služby
OZ_132/2024
15,00 € Axalnet TV s.r.o. Mesto Topolčany