Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0078 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 193
Príloha č. 1/2022-0078 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 193
9 460,00 € Martinská teplárenská, a.s. Špeciálna základná škola
16.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0587 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 017
Príloha č. 1/2022-0587 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 017
1 030,00 € Martinská teplárenská, a.s. Obchodná akadémia v Martine
16.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0087 Zmluvy o dodávke a odber tepla č. 450 017
Príloha č. 1/2022-0087 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 017
2 800,00 € Martinská teplárenská, a.s. Obchodná akadémia v Martine
16.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0008 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 017
Príloha č. 1/2022-0008 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 017
23 980,00 € Martinská teplárenská, a.s. Obchodná akadémia v Martine
16.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0106 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 064
Príloha č. 1/2022-0106 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 064
98 880,00 € Martinská teplárenská, a.s. HBM Pharma, s.r.o.
16.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0137 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 197
Príloha č. 1/2022-0137 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 197
7 650,00 € Martinská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov "Hviezdoslavova 42"
16.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0018 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 205
Príloha č. 1/2022-0018 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 205
46 410,00 € Martinská teplárenská, a.s. Slovenská pošta, a.s.
15.
Október
2021
Rámcová dohoda
Z202119482_Z
211 894,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská národná galéria
15.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
tvU_2021_Re_53
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
15.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
UVTOSaÚVV-92/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ÚVTOSaÚVV-93/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ÚVTOSaÚVV-94/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15.
Október
2021
Kúpna zmluva č 75/2021
75/2021
0,00 € BIOFLEX, s. r. o., Národný onkologický ústav
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
1493/2021
21 888,00 € BIOFLEX, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
1492/2021
231 066,00 € BIOFLEX, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
15.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202120509_Z
1 000,00 € EXPYRO, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Zmluva o dielo
1498/2021
44 062,04 € SIMONT, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
11742
Doplnená
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Pavel Cirner
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
11792
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Ing. Ľuboš Kertész
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
11511
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Zuzana Mitterpák