Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/09/54E/597 zo dňa o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/597
0,00 € Lakatošová Sofia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2315
0,00 € Erik Frič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/30/054/313
6 317,16 € Patrícia Halajová - Halajka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/35/54E/1614 zo dňa 01.06.2020 - finančný príspevok poskytovaný v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/35/54E_1614
0,00 € Miroslav Tkáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28.
September
2021
Poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov
0060-PRB/2021
17 720,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hlinická 1148, Bytča v zastúpení správcom bytového domu RV HOME, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28.
September
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel
141/D/2019
0,00 € MH Let s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118489_Z
125 940,00 € NGX, s. r. o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28.
September
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 36855642/1/20
151/2021/AXNV
0,00 € Slovenská energetika, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28.
September
2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 36855642/1/20
152/2021/AXNV
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28.
September
2021
Zmluva o spolupráci č. 74/1010/2021
169/2021
3 500,00 € Peter Briatka Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/22/54E/1285
0,00 € Mgr. art. Lucia Bušfyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28.
September
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/14/54E/610 zo dňa 17.03.2021
21/14/54E/610 ukončenie dohody
0,00 € Ján Papp ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
September
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel
103/D/2020
0,00 € Mortal s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
28.
September
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/37/054/392
355,62 € Aktivi3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/1329 zo dňa 27. 05. 2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/1329
0,00 € Mgr. Erika Gálová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2521
0,00 € Denisa Schiller Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
September
2021
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
365/2021
0,00 € Viviána Babicová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28.
September
2021
Kúpna zmluva - divina
KÚPNA ZMLUVA č.5 LV 05 2021
0,00 € Poľovnícky ochranný spolok Skala LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
28.
September
2021
Zmluva o sponzorstve v športe
2021078
60 000,00 € Hokejový klub Poprad, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28.
September
2021
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_146/2021/SIEA1056
0,00 € TV group s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra