Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
6/2024
0,00 € DKAP stav, s.r.o. Liečebno-výchovné sanatórium, Nitra
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
2/2024
0,00 € EP Protect s.r.o. Obec Malé Zlievce
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pravenec v roku 2024
19/2024
500,00 € Stolno-tenisový klub Pravenec o.z. Obec Pravenec
21. Jún 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/11/060/97
5 769,71 € Tomáš Pekný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2024/06/011
2 000,00 € Spomienka na Deža o.z. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
21. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy o poistení motorových vozidiel PZP a ďalších pripoistení
2409638521
30,00 € Generali Poisťovňa Národná zoologická záhrada Bojnice
21. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy o poistení motorových vozidiel PZP a ďalších pripoistení
2409638538
30,00 € Generali Poisťovňa Národná zoologická záhrada Bojnice
21. Jún 2024
Poistná zmluva č. 2409629212 o cestovnom poistení
19/2024
14,83 € Generali Poisťovňa Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
21. Jún 2024
Poistná zmluva č. 2409679174 na cestovné poistenie
23/2024
56,51 € Generali Poisťovňa Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
21. Jún 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409633585
83 748,00 € Generali Poisťovňa Obec Pucov
21. Jún 2024
stolný tenis d+ch
12/2024
200,00 € Regionálny úrad šk.správy ZŠ s MŠ Kalinčiakova
21. Jún 2024
basketbal 3x3
11/2024
1 000,00 € Regionálny úrad šk.správy ZŠ s MŠ Kalinčiakova
21. Jún 2024
super florbal pohár ch+d
10/2024
1 000,00 € Regionálny úrad šk.správy ZŠ s MŠ Kalinčiakova
21. Jún 2024
okresné kolo BA3
9/2024
550,00 € Regionálny úrad šk.správy ZŠ s MŠ Kalinčiakova
21. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/34/19B/4-1
0,00 € Hotel Slávia Svidník s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0059/24
0404/0059/24
0,00 € PEREVOZKA s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00708 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00708
1 404,77 € Fénix agro s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
DOHODA č. 070/2024/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
070/2024/VV
177,00 € Súkromná základná škola Pod stromom Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
21. Jún 2024
Zmluva č. 4 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 4 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Černá s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244879_Z
14 400,00 € DAKOV trade s. r. o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody