Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
909/2022/KGR
0,00 € Bengoro, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Október 2022
Dohoda o účinkovaní
Dohoda o účinkovaní
200,00 € Kysucká Muzička Obec Rudina
6. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/12/53G/66
3 163,64 € Darčekovo Erika s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
6. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/12/53G/66
3 163,64 € Darčekovo Erika s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
7. Október 2022
palivové karty _ služ. autá
26/SLU/2022
0,00 € UP Déjeuner s.r.o. Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica
6. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202210753_Z
14 992,50 € Up Déjeuner, s. r. o. Okresný súd Spišská Nová Ves
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211091_Z
2 660,67 € Up Déjeuner, s. r. o. Centrum sociálnych služieb - DEMY
6. Október 2022
nákup pohonných hmôt pre služobné motorové vozidlá prostredníctvom palivových kariet - na základe Rámcovej dohody
60/2022
179 515,00 € Up Déjeuner s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
7. Október 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Z26/2022
28 785,60 € Up Dejeuner, s.r.o. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
23/10/2022
27,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Anna Stromková
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Libuša Maronová
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
25/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Oľga Břízová
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
15/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Edita Krušinová
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
14/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Miroslav Krcha
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
16/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Iveta Mauritzová
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
21/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Jana Chlapečková
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
17/10/2022
108,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Anna Koníková
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
18/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Darina Císarová
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
22/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Anna Stromková
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
19/10/2022
30,80 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Erika Škrovinová