Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400173
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400175
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
24. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400180
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
25. Február 2024
Dohoda o hudobnej produkcii
OÚ/XX/2024
450,00 € Hudobná skupina:Peťo Tokoš Obec Studienka
25. Február 2024
Príkazná zmluva A
45
0,00 € Fyzická osoba MHKM Skalica, n.o.
25. Február 2024
Príkazná zmluva B
46
0,00 € Fyzická osoba MHKM Skalica, n.o.
25. Február 2024
Príkazná zmluva C
47
0,00 € Fyzická osoba MHKM Skalica, n.o.
25. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15% (2. časť)
48
0,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja MHKM Skalica, n.o.
24. Február 2024
zmluva o prenájme telocvične
09/2024
810,00 € COOP Jednota Prešov - stolnotenisový klub Základná škola, Prostějovská 38, Prešov