Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
22/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Anna Stromková
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
19/10/2022
30,80 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Erika Škrovinová
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
26/10/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Rastislav Zíšek
7. Október 2022
Darovacia zmluva
47/2022
200,00 € Nadácia postenie KOOPERATIVA Spojená škola Juraja Turza
6. Október 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/2402/I/RUK/OCOZ
154 550,96 € ALDAM s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
6. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/13/054/147
3 406,14 € R.W.D.TRADE SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
6. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/36/054/309
13 624,56 € Dolan s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
7. Október 2022
Viničné - chodníky - Hlavná ulica- II/503 1. etapa, 2. etapa
3375/2022
117 597,27 € Fendi s.r.o. Obec Viničné
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb prevádzky a aplikačnej podpory
150-2022/6395-10727
1 008 000,00 € Slovensko IT, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
7. Október 2022
Darovacia zmluva
440/2022
0,00 € OZ "Pomáhame deťom NÚDCH" Národný ústav detských chorôb
6. Október 2022
Zmluva o dodaní tovarov
2022100501
15 000,00 € OSTV s.r.o. Obec Bučany, Námestie svätého Vavrinca 1, 919 28 Bučany
7. Október 2022
Zmluva o dodaní tovarov
47/2022
14 990,00 € OSTV s.r.o. Obec Malá Lehota
6. Október 2022
Dodatok k Zmluve o zabezpečení zimnej údržby
202230
48,00 € EA Service s.r.o. Obec Brezany
6. Október 2022
Zmluva o dielo - MK Sadová
2138/2022
193 116,35 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
7. Október 2022
zmluva o dielo
10809/2022/5400/067
491 760,00 € VB SP s. r. o., r. s. p. Železnice Slovenskej republiky
7. Október 2022
Zmluva o dielo
13/2022
0,00 € BM PROTECT s.r.o. Obec Chlmec, Chlmec č. 83, 067 41 Chlmec
7. Október 2022
Zmluva o dielo
13/2022
0,00 € BM PROTECT s.r.o. Obec Chlmec, Chlmec č. 83, 067 41 Chlmec
6. Október 2022
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
284/2022
1,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
7. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
286/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zamenis, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci
O 056/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Tovarnianska Polianka