Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ždiar
0,00 € Obec Ždiar Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Žakovce
0,00 € Obec Žakovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tvarožná
0,00 € Obec Tvarožná Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Toporec
0,00 € Obec Toporec Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stará Lesná
0,00 € Obec Stará Lesná Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Spišské Hanušovce
0,00 € Obec Spišské Hanušovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 44/2006/OM zo dňa 07.04.2006 v znení neskorších dodatkov
144/2023
0,00 € Mesto Kežmarok Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
1. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 90/2023/OM - prenájom časti stĺpu, na ktorom sú umiestnené informačné tabuľky
145/2023
85,00 € Mesto Kežmarok DIMENZIA, spol. s r.o.
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Gánovce
0,00 € Obec Gánovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Abrahámovce (KK)
0,00 € Obec Abrahámovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Záhor
0,00 € Obec Záhor Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stretava
0,00 € Obec Stretava Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Petrovce (SO)
0,00 € Obec Petrovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
21/2023
3 864,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nacina Ves
0,00 € Obec Nacina Ves Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ložín
0,00 € Obec Ložín Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Koromľa
0,00 € Obec Koromľa Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Klokočov (MI)
0,00 € Obec Klokočov Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kačanov
0,00 € Obec Kačanov Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Inovce
0,00 € Obec Inovce Štatistický úrad SR