Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 474/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
22497/2021-M_ORF
3 645,00 € Terézia, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2021
Zmluva o dielo - Prešov - Sokolovské kasárne, b. č. 3 – oprava vonkajšej fasády, rigolov a chodníkov
64 0000 2806
64 803,74 € DOMIR SK, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
28.
September
2021
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
364/2021
0,00 € Mgr. art. Veronika Rabadová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/10/54E/1438
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/10/54E/1438
0,00 € Tomáš Jakubík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 678/3/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
22836/2021-M_ORF
3 000,00 € MINORITY SK Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - (VONKAJŠIA PLOCHA - Parkovisko Výstavná ulica) uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
150/2021/AXNV
3 440,40 € MASZARYK s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 463/3/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
20096/2021-M_ORF
1 000,00 € Pokojný život, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2021
Darovacia zmluva
246/2021
5 904,97 € KASAI SLOVAKIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28.
September
2021
Zmluva o dielo
8_2021
4 389,30 € LUMO Slovakia s.r.o. Spojená škola internátna, Bratislava
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/29/054/339
12 634,20 € Ľubomír Pocklan - LP REhome Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202119199_Z
3 722,71 € FERMAT SK s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202119007_Z
538,55 € FERMAT SK s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28.
September
2021
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
023/127/2021/OE/BS
4 350,00 € Iveta Indrová WILL mode Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28.
September
2021
Kúpna zmluva č. 72/2021
72/2021
0,00 € TradeMedical, a. s. Národný onkologický ústav
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/46/054/336
12 634,20 € ZAJDO TRADE s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118491_Z
135 102,00 € CSFIT s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28.
September
2021
Poistná zmluva číslo 1120000599
46002442
81 798,75 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
28.
September
2021
Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi Č. 001/2021/T
Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi Č. 001/2021/TT
2 040,00 € Zberné suroviny Žilina a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
28.
September
2021
Zmluva o dielo č. 2387/07/2021
2387/2021/LSR
18 520,62 € Kalorim, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
28.
September
2021
Kúpna zmluva - divina
KÚPNA ZMLUVA č.2 LV 05 2021
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Lyska Beša LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky