Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/14/54E/1297 zo dňa 18.05.2020
20/14/54E/1297 dohoda ukončenie
0,00 € Oksana Cholovska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
September
2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/44/53G/41
17 781,33 € Smižianske služby s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
September
2021
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
21/15/060/160
1 852,22 € Anikó Boriová s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
28.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/14/54E/260 zo dňa 22.04.2020
20/14/54E/260 dohoda ukončenie
0,00 € Zsolt Lakatos Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
September
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 20/35/54E/322 zo dňa 23.04.2020
20/35/54E/322_1
0,00 € Viktor Jancura Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/42/054/665
8 591,16 € css-stav s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2527
0,00 € Klaudia Herman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
September
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/40/54E/1311
0,00 € Ing. arch. Pavlína Blažeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
September
2021
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
21/26/059/26
10 135,32 € Mgr. Zuzana Rojíková Infinity Communication Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
28.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/09/54E/597 zo dňa o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/597
0,00 € Lakatošová Sofia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
27.
September
2021
Zmluva o dielo
1068/2021
18 823,67 € ESJE –stav s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
27.
September
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4134
0,00 € Lukáš Gerbery Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2315
0,00 € Erik Frič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/564 zo dňa 11.03.2021 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/564/TT
0,00 € Adam Kralovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/30/054/313
6 317,16 € Patrícia Halajová - Halajka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/35/54E/1614 zo dňa 01.06.2020 - finančný príspevok poskytovaný v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/35/54E_1614
0,00 € Miroslav Tkáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27.
September
2021
Zmluva o dielo č. ÚVTOS-61/32-2021 uzatvorená na základe ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
ÚVTOS-61/32-2021
16 638,00 € Richard Koukal Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
28.
September
2021
Poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov
0060-PRB/2021
17 720,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hlinická 1148, Bytča v zastúpení správcom bytového domu RV HOME, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/34/054/366
10 739,25 € Bc. Dušan Kraus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/03/54E/1099 zo dňa 14.04.2021
21/03/54E/1099
0,00 € Ľubor Kotvas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok