Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2023/LS
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2023/LS
90,49 € Správa športových zariadení mesta Detva Lenka Šantová
6. December 2023
rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
02/23
10 000,00 € Zdenka Šidlovská Obec Vysoká pri Morave
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-17
458/2023
0,00 € Fond na podporu športu Mesto Čadca
6. December 2023
Memorandum o spolupráci
ZLC-112-2023
10 000,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta Z0028
Z0028
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Robert Dirbák
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta P0236
P0236
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Elena Hudecová
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta P0235
P0235
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Ján Haas
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta S0036
S0036
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Ján Jakuba,
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta S0038
S0038
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Blažena Filčíková
6. December 2023
Zmluva o podmienkach a spôsobe vzájomnej spolupráce pri informovaní žiakov školy o možnostiach uplatnenia digitálneho príspevku žiakmi
Zmluva z 28.05.2023
855,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
6. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313718_Z
1 440,00 € IMONICE TRANSPORT, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313825_Z
4 000,00 € IMONICE TRANSPORT, s. r. o. Záchranná služba Košice
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061KE540022
061KE540022
50 000,00 € PD Sobotisko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.07.2023
150-2023/7714-16468
0,00 € brainit.sk, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
6. December 2023
Zmluva o dielo č. 12/2023
12/2023
13 762,89 € Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik" Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
6. December 2023
Rekonštrukcia chodníka pri ZŠ na Rooseveltovej ul.
739_2023
11 825,20 € E.S.nvestment s.r.o. Mesto Partizánske
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2023
32/2023
0,00 € E.S. Investment s.r.o. Obec Chrabrany
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu koordinátora BOZP
110/2023
0,00 € Ing. Miloš Sabol - M&M BTS a OPP Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/47-1
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/39-5
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves