Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Canisterapia
34/2022
80,00 € Monika Krajčírová Ružinovský domov seniorov
6. Október 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
106/2022/MKOS
0,00 € BehajmeSpolu Snina MKaOS
6. Október 2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátovom kalendári
1940/2022
450,00 € MERANIE ZRAKU s.r.o. Mesto Nitra
7. Október 2022
Zmluva o reštaurovaní
3/2022
2 750,00 € Mgr. art. Barbora Figuli Banícke múzeum v Rožňave
6. Október 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1159
339,90 € Peter Klamík - pk-technology/consulting Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Prenájom priestorov triedy.
28/2022
10,00 € Základná škola s materskou školou Borodáčová Fyzická osoba
6. Október 2022
Prenájom priestorov triedy.
28/2022
10,00 € Základná škola s materskou školou Borodáčová Fyzická osoba
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-146
GEN_428/2022
85 140,07 € Fond na podporu športu Mesto Zlaté Moravce
6. Október 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-6
EXT_160/2022
494 728,00 € Fond na podporu športu Obec Chorvátsky Grob
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
513/2022
30,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mesto Svit
6. Október 2022
Mandátna zmluva
MZ/2022/1-JM
3 000,00 € MARBU - VO 1, s.r.o. Obec Margecany
6. Október 2022
Služba na terénne úpravy exteriérovej plochy 150 m2
44/2022
0,00 € Goldenservis s.r.o. Divadlo Romathan v Košiciach
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210747_Z
972,00 € AKRA CLEAN s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
26/2022
0,00 € Ski Academy Martinky Základná škola, A. Stodolu 60, Martin
6. Október 2022
Zmluva č. 3/2022 o nájme nebytového priestoru
3-2022
25,00 € Eleonóra Kekercheni Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
6. Október 2022
Zmluva o plnení povinnosti oprávnenej osoby
06/2022
0,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s.r.o.
6. Október 2022
Kúpna zmluva
4607/2022/LSR
32 000,00 € RH-PILA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
7. Október 2022
Zmluva o konaní v oblasti BOZP a OPP
zo dňa 31.08.2022
0,00 € KOSTKA s.r.o. ZŠ s MŠ Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica
6. Október 2022
Darovacia zmluva
58/2022
0,00 € Fond architekta Weinwurma n.f. Technické služby Starého Mesta, a.s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo
202221
20 998,15 € ANGEL - STAV, s.r.o. Obec Nižný Slavkov