Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
134/2021
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/11/54E/1584
0,00 € Štefan Jakubec - ŠJ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/42/054/674
9 791,04 € Skládka SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody
Dohoda o ukončení dohody č. 20/44/54E/638
0,00 € Ľubomír Kováč, Ing. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1628-S
0,00 € Ľubomír Čomaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
September
2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/04/53G/6
11 113,30 € VIPE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/745-s
0,00 € Erika Kozloková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/15/54E/1686
0,00 € Ing. Ivana Krátka - Shorty IT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
28.
September
2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 082021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28.
September
2021
Zmluva
ZM1007452
40,80 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2021
Zmluva
ZM1007459
48,00 € BOKK s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2021
Denný online monitoring a tematický monitoring
521/A230/2021
11 520,00 € Monitora s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28.
September
2021
Licenčná zmluva o udelení na použitie zvukového záznamu a na jeho rozširovanie na nosičoch
ZM1007136
1 000,80 € Rozhlas a televízia Slovenska Hudobný fond
28.
September
2021
Dohoda o používaní nepridelených vozidiel
ZM00001304
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Szabó Peter
28.
September
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/41/54E/3266
0,00 € MOORES s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
September
2021
Snina - zmluva o bezodplatnom prevode pozemku
1469/6371/2021
0,00 € Kollárik´s, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
28.
September
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ 5661/2021/LSR
3 778,20 € Geodat Real, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/41/54E/3282
0,00 € Mária Kozmová - Crystall - E Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
September
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/06/54E/2424 zo dňa 02.07.2020
20/06/54E/2424
0,00 € Ľuboš Vetrík - LUVET Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118579_Z
275,00 € Ib-elektro s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene