Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_122/2023
0,00 € Timko Radovan Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 046 /2023
0,00 € Janka Nováková Mesto Bytča
5. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
5.dp-26-20/2023
12,72 € Renáta PAPPOVÁ Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 047 /2023
0,00 € Lenka Malicherová Mesto Bytča
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_118/2023
0,00 € Obuch Jaroslav Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_123/2023
0,00 € Loebl Jaroslav Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 048 /2023
0,00 € Simona Bočková Mesto Bytča
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 049 /2023
0,00 € Monika Čuříková Mesto Bytča
5. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. 01/64/2023/01
Zmluva o ubytovaní č. 01/64/2023/01
1 440,00 € Bc. Martina Hlavatá Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
5. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VPBA-41-23/2023-SkP
10,92 € Ing. Ján PIVARČI Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-12-140/2023
9,96 € Mgr. Miroslava VARMEĎOVÁ Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MĽŠ-ZOV-2023/1722
0,00 € Mesto Modra Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
5. Jún 2023
Licenčná zmluva
11/2023/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Anna Olejníková a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5. Jún 2023
Dohoda č. 1b/2023 trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho spoločnom používaní
NPPO-030/2023
Doplnená
0,00 € Dušan Legdan Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
4. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-188/2023
20,32 € Ján DERJÁN Ministerstvo obrany SR
4. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-189/2023
29,08 € Ján BODNÁR Ministerstvo obrany SR
4. Jún 2023
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Lúčka
9/L/2006
0,00 € Brantner Obec Lúčka
5. Jún 2023
Zmluva o nájme - obnova hrobového miesta
172/2023/obnova
10,00 € Benyóová Alžbeta Obec Pribeta
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007861
300,00 € Stela Manova Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007862
1 800,00 € Maryna Babenko Agentúra na podporu výskumu a vývoja