Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
26/2022
0,00 € Ski Academy Martinky Základná škola, A. Stodolu 60, Martin
6. Október 2022
Zmluva č. 3/2022 o nájme nebytového priestoru
3-2022
25,00 € Eleonóra Kekercheni Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
6. Október 2022
Zmluva o plnení povinnosti oprávnenej osoby
06/2022
0,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s.r.o.
6. Október 2022
Kúpna zmluva
4607/2022/LSR
32 000,00 € RH-PILA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
7. Október 2022
Zmluva o konaní v oblasti BOZP a OPP
zo dňa 31.08.2022
0,00 € KOSTKA s.r.o. ZŠ s MŠ Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica
6. Október 2022
Darovacia zmluva
58/2022
0,00 € Fond architekta Weinwurma n.f. Technické služby Starého Mesta, a.s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo
202221
20 998,15 € ANGEL - STAV, s.r.o. Obec Nižný Slavkov
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_232/2022/SIEA1056
0,00 € Aldero s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Stredná odborná škola ekonomická
Zmluva o poskytovaní služieb - Stredná odborná škola ekonomická
0,00 € MEPOS SNV, s.r.o. Stredná odborná škola ekonomická
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZoPS č. 8/2022
31,60 € MAJA-R Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457, DIČ: 2021243191
6. Október 2022
Servisná zmluva č. 001/
001/2022
240,00 € MiMa Servis s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
PRX19
0,00 € Autopark SPŠ strojnícka
7. Október 2022
Zmluva o dielo č. 385/OVS/2022
385/OVS/2022
211 868,40 € Rebuilt s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_233/2022/SIEA1056
0,00 € NOEXIST DESIGN s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZoPS č. 18/2022
81,60 € Šikuma s.r.o. Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457, DIČ: 2021243191
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZoPS č. 18/2022
81,60 € Šikuma s.r.o. Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457, DIČ: 2021243191
6. Október 2022
Zmluva o nájme
INT_115/2022
267,03 € CUNGI s.r.o. Mesto Kolárovo
6. Október 2022
Zmluva o dielo
25/2022
21 672,00 € S566 trade s.r.o. Obec Kľúčovec
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe "Oplotenie areálu pre psov Roveň"
20220567/2022
15 632,57 € INVESTSTAV-SK, s.r.o. Mesto Ružomberok
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-244-01375
22-244-01375
13 000,00 € Art Society s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin