Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
miniTrnava 2024 - sponzorská zmluva
422/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Mesto Trnava
19. Jún 2024
zmluva o užívaní mestskej športovej haly na športové účely
Zmluva č. 23/2024/SŠŠJH
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p. o. Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu;Gymnázium, Ulica Jána Bottu 31, Trnava
19. Jún 2024
Zmluva o užívaní Mestského zimného štadióna na športové účely Hokejový klub Gladiators Trnava
201/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub Trnava, občianske združenie
19. Jún 2024
Zmluva o užívaní Mestského zimného štadióna na športové účely Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava
202/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava
19. Jún 2024
Zmluva o užívaní Mestského zimného štadióna na športové účely Korčulliarsky klub Trnava
203/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Korčuliarsky klub Trnava
19. Jún 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
204/2024
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
20. Jún 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1290/2024
0,00 € Zoltán Kubik Slovenská pošta, a. s.
19. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-CRZ-
0,00 € Veselá veda Slovensko o.z. Základná škola s materskou školou Vlčkovce
19. Jún 2024
prenájom priestorov
62
126,00 € Veselá veda Slovensko, o.z. Základná škola Veľkomoravská 12
20. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
dodatok č. 2
150,00 € Michaela Kuzmová Obec Kolonica
19. Jún 2024
zmluva o nájme pozemku-stánky Juniáles
306/2024
250,02 € Sweet Coffee s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000209118
40 000,00 € Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
19. Jún 2024
Zmluva o vystúpení
14062024 NA
1 550,00 € NATYNAT, s.r.o., Svit Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
19. Jún 2024
Dodatok - ukončenie prenájmu priestorov telocvične.
9/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou Borodáčová Mgr. Ľubomil Gálik LWL
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0337
P0337
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Anna Skokňová
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0338
P0338
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Mária Václavíková
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0339
P0339
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Martin Podstavek
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0340
P0340
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Ing. Patrik Micháľ
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0341
P0341
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Marta Talánová
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0342
P0342
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Mária Ridzoňová