Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu koordinátora BOZP
110/2023
0,00 € Ing. Miloš Sabol - M&M BTS a OPP Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/47-1
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/39-5
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6. December 2023
Zmluva č. 108746-2023/710 o poskytnutí dotácie na účasť spracovateľa na výstave
108746-2023/710
274,40 € Pálenica u Tatka s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
4/2023
360,00 € MG GDPR, s.r.o. Základná umelecká škola, Štúrova 54, Modra
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb implementácií sofrwéru a jeho podpore
13/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Voľa
6. December 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere konzumenta o využívaní služieb ÚPVS
12/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Voľa
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/27
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Oravce
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 248/12/2023
161/2023
50,00 € Delray s.r.o. Mgr. Lucia Loskotová
6. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313672_Z
1 380,00 € VQ services s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. December 2023
Zmluva _ 2 _ 2024 o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
2/2024
74 168,31 € encare, s.r.o. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
6. December 2023
Výmenný list o poskytovaní podpory v súvislosti s reakciou na núdzovú situáciu odídencov v SR
UKPD 27/2023
76 353,00 € Slovenská nadácia pre UNICEF Úrad komisára pre deti
6. December 2023
Rámcová dohoda č. 113/2023/IZPI/NR
113/2023/IZPI/NR
31 523,52 € SMART LOG s.r.o. Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
6. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/67
0,00 € Dunajská 7, družstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01208
2023-1133-FIN
1 000,00 € City Kids Bratislavský samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o dielo 2023/22/2472
2023/22/2472
19 922,32 € EXA s.r.o. Obec Nižná Myšľa
6. December 2023
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb pranie bielizne pre CSS Zákamenné
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb pranie bielizne
0,00 € Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r.s.p. Centrum sociálnych služieb Zákamenné
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
369/2023
5 560,00 € LAMBERY, spol. s r.o. Národné osvetové centrum
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná Kamera Dolná Breznica
057/2023
164,61 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Lednica
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202313879_Z
23 542,58 € Stredoslovenská energetika, a. s. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv