Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04056/2023
7 987,00 € LOFT HOTEL, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. December 2023
Licenčná zmluva č. 20240001
948/2023
350,00 € PERRY SOFT a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
4. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH - CHODNÍKY (uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení)
136/2023
0,00 € Bager Plus s.r.o. Obec Poniky
4. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č 16/02/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č 16/02/2023
0,00 € Ťapko s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/30/060/3-1
0,00 € Bc. Beáta Herichová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/11/19B/5-2
0,00 € M-HAND s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
4. December 2023
Kupna zmluva c 25 04 2023 25
007196/2023/LSR
0,00 € Beechwood s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 620/2023/OSVSDS o poskytnutí finančných prostriedkov
3156/2023
3 200,00 € Šafrán, n. o. Mesto Banská Bystrica
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní účtových služieb
KL-105/2023-OcÚ
15,24 € Úradovňa plus, s.r.o. Obec Klenov
4. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2033737
142,40 € Mezenziff, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2033736
142,40 € Mezenziff, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2033719
193,60 € Mezenziff, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
8/2023
130,00 € Sieť Rákócziho-Rákóczi hálózat Obec Figa
5. December 2023
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE č. 794/19/PZS/BTS/PT
84/2023
0,00 € Haspo.sk s.r.o. Obec Malinovo
4. December 2023
Zmluva na odvysielanie komunikátov
1035/2023/MPRVSR-140
59 999,99 € OUR MEDIA SR a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202313603_Z
45/2023
9 299,00 € MOBILBOX SK s.r.o.,Staviteľská 9, 83104 Bratislava Obec Baška, Baška 71, 040 16 Košice 16
4. December 2023
Darovacia zmluva
23/2023
423,00 € Martinko, občianske združenie Základná škola, Topoľová 8, Nitra
4. December 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU č. SJ/2023/07
SJ/2023/07
5 329,62 € HORESKO s.r.o.s Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - činnosť, rozvoj a fungovanie hokejbalového klubu.
964/2023/P
5 000,00 € Hokejbal Môže Hrať Každý Mesto Vranov nad Topľou
4. December 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
202300690/2023
119,07 € Torreol, s.r.o. Mesto Holíč