Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o dielo - zabezpečenie a realizácia vystúpenia tanečnej skupiny OZ ČAJORI ROMANI v rámci projektu "VIII. Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry"
23062024-3
400,00 € Občianske združenie ČAJORI ROMANI Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
173/2024
137 718,90 € Banskobystrický kraj Turizmus Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
21. Jún 2024
Nájomná zmluva o užívaní nehnuteľnosti
11/2024
450,00 € Ing.Štefan Strhársky Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš
21. Jún 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
5/2024
3 237,00 € VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, Poprad Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
21. Jún 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
4/2024
1 515,00 € VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, Poprad Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0374 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0374 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € OZ DAM Šport Matúškovo Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
386/2024
2 000,00 € Nadácia VSE Mesto Svit
21. Jún 2024
Nájomná zmluva Agi o.z. - občianske združenie
23/2024
75,00 € Agi o.z.-občianske združenie Brodzany
21. Jún 2024
ZoD č. 147/141/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Košice. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70888
147/141/2023
47 160,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
ZoD č. 148/145/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Trebišov. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70891
148/145/2023
38 280,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
ZoD č. 149/124/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Ružomberok. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70932
149/124/2023
50 760,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
ZoD č. 150/139/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Stropkov - pracovisko Medzilaborce. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/
150/139/2023
38 400,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
ZoD č. 143/104/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Dunajská Streda – pracovisko Šamorín. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/7070
143/104/2023
39 360,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
ZoD č. 144/123/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Martin. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70855
144/123/2023
47 760,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
ZoD č. 145/130/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Revúca. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70868
145/130/2023
62 640,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
ZoD č. 146/143/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Rožňava. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70881
146/143/2023
30 960,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 1498/2024/PS-TP
1498/2024
33 217,92 € Scholmobile, s.r.o Mesto Banská Bystrica
21. Jún 2024
dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb
2024020
2 500,00 € INSUCCOR, s. r. o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica Obec Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Ožďany
21. Jún 2024
Darovacia zmluva
01/2024
0,00 € Nadácia DSA Detský domov Malé Radosti n.f.
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
34/2024
1,00 € BB Trade s.r.o. Obec Zohor