Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
8/2023/FVU
100,00 € Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
11/2023/FVU
50,00 € MgA. Marianna Brinzová Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
9/2023/FVU
100,00 € Doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
10/2023/FVU
50,00 € Prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
5/2023/FVU
50,00 € Prof. Júlia Sabová, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
6/2023/FVU
50,00 € Mgr. Michal Šedík, Ph.D. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
12/2023/FVU
50,00 € Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
25/2023
0,00 € Ing. Vladimír Helík Obec Dolné Srnie