Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o dielo
25/2022
21 672,00 € S566 trade s.r.o. Obec Kľúčovec
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe "Oplotenie areálu pre psov Roveň"
20220567/2022
15 632,57 € INVESTSTAV-SK, s.r.o. Mesto Ružomberok
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030394
800,00 € Molitoris s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-244-01375
22-244-01375
13 000,00 € Art Society s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6. Október 2022
Dohoda o grante
2022-2-SK02-KA210-YOU-000091041
48 000,00 € Art Society s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. Október 2022
projekt
57/2022
29 470,00 € Slovenská obezitologická asociácia Základná škola Jána Palárika Majcichov
7. Október 2022
prenájom
22/413
0,00 € ARYTMIA s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
6. Október 2022
Zmluva o dielo č. 5/2022
ZoD 5/2022
11 745,32 € REALITY 99 s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s televíznym vysielaním
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s televíznym vysielaním
300,00 € RTV KREA s.r.o., Kolónia 3159/48, 924 01 Galanta, IČO: 52180191, Kreativ GA spol. s.r.o., Drevená 888, 92401 Galanta, IČO: 36679046 Obec Veľké Úľany
6. Október 2022
Zmluva o dielo
ZM2022016
120,00 € Edusteps Materská škola, Družstevná 10, Martin
6. Október 2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
60,00 € EDUSTEPS ZŠ s MŠ Jatov 189
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služby
8/2022
700,00 € Houston, s.r.o Obec Hrádok
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní zubno-lekárskej pohotovostnej služby č. 04/2022
Zmluva o poskytovaní zubno-lekárskej pohotovostnej služby č. 04/2022
0,00 € Benedent s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
3/2022
2 400,00 € AMIRE Consulting, s.r.o. Obec Semerovo
6. Október 2022
Zmluva o dielo "Výmena okien na stredisku BBRSC a.s. Lučenec"
BBRSC/05463/2022
45 395,28 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo "odstránenie stavby "Bývalá administratívna budova (sklad) súp. č. 2501 na stredisku BBRSC a.s. Krupina"
BBRSC/05422/2022
15 684,89 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo "odstránenie stavby "Vrátnica" na stredisku BBRSC a.s. Rimavská Sobota"
BBRSC/05423/2022
1 918,40 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo "odstránenie stavby "Vrátnica" na stredisku BBRSC a.s. Brezno"
BBRSC/05424/2022
1 776,58 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Október 2022
Zmluva o výpožičke
237012022
190,63 € Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A, Košice Mestská časť Košice-Staré Mesto
6. Október 2022
SMART LOG, s.r.o. - Čistiace a dezinfekčné prostriedky
90/2022
62 610,37 € SMART LOG s.r.o. Správa zariadení sociálnych služieb