Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
40/BC00/2023
0,00 € PKI progres, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/38/054/11
4 164,16 € offrasl s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2031287
16 500,00 € Vedro, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
3/2023
1 732,50 € Základná škola s materskou školou Marek Novák - MAREKTENIS
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
1/2023
404,00 € Základná škola s materskou školou Mgr. Miroslav Surovka, Športový klub Centrum mládeže karate
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
4/2023
586,50 € Základná škola s materskou školou Volejbalový klub, Jozef Mrázik
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
5/2023
510,00 € Základná škola s materskou školou ADAM - aktivity detí a mládeže
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
6/2023
161,50 € Základná škola s materskou školou Ivan Lichý
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
2/2023
152,00 € Základná škola s materskou školou Ing. Milan Molnár
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci
87/2023
0,00 € KG Veľká Mača s.r.o. Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/42/054/62
3 690,96 € Okno Group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. Január 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/13/059/2
8 095,89 € Mgr. Margita Jurigová - LINGUA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/41/054/41
1 845,48 € INOVUJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Január 2023
Predĺženie licencie KUBO CLUB
29/2023
600,00 € KUBO MEDIA, s.r.o. Staromestská knižnica
30. Január 2023
Zmluva o dodávaní tovaru
47/01/2023
11 880,60 € Abie-S s.r.o. mesto Spišské Podhradie
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/45/054/35
3 690,96 € FBR Meat s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
30. Január 2023
Zmluva o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
Zmluva o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
0,00 € Hugo Hýbl - PREMIUM Obec Horná Mičiná
30. Január 2023
Kúpna zmluva
11/2023
1 200,00 € AfB Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
30. Január 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 3/2023
3/2023
1,00 € Breza, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 4/2023
4/2023
1,00 € Breza, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.