Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2021
Zmluva
ZM1007442
80,00 € DaSan spol. s r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2021
zmluva o dielo
ÚVV aÚVTOS-85/32-2021
13 692,00 € STAV RD s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/132 zo dňa 01. 02. 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/132
0,00 € Michal Turčan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/2051 zo dňa 11.06.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/2051 zo dňa 11.06.2021
0,00 € Ľudovít Cina - L a M INSTAL Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28.
September
2021
ZMLUVA O DIELO č.06 05 250 2021 SP
ZMLUVA O DIELO č.06 05 250 2021 SP
11 455,00 € Williman, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
28.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/10/54E/1202 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/10/54E/1202 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
0,00 € Martin Hyža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28.
September
2021
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2021/658
SC2021/658
18 270,05 € MET Slovakia,a.s. Spojená škola, Spišský Štiavnik
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 825/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
21467/2021-M_ORF
5 243,00 € Casa Slovensko n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/30/054/327
355,62 € Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 522/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
20291/2021-M_ORF
14 056,00 € Humanitarian, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
D2/20/17/54E/1725/2021
0,00 € Nina Weisslechner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
September
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2069/I/LF/OPSM
8 292,91 € PFB, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/46/054/307
34 112,10 € ZOSTAV s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
September
2021
Dohoda o skončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/2063-s
0,00 € Jozef Bulík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
September
2021
Rámcová dohoda
Z202119103_Z
12 870,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202119319_Z
1 416,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28.
September
2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/25/53G/37
157 438,70 € LEAN EU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
September
2021
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
21/07/060/72
1 358,96 € Chirsen, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/30/054/319
12 634,20 € Reifen Schwarz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
September
2021
Zmluva o poskytovaní pomocných prác
ÚVVaÚVTOS-31-2/34-2021
0,00 € SIA Security Industry Authority Ústav na výkon väzby v Bratislave