Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2021
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
21/28/059/35
9 068,40 € Ing. Eduard Linder - ELI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
28.
September
2021
Zmluva o spolupráci
265/2021/UMB-PP
0,00 € Stredná odborná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28.
September
2021
Zmluva o dielo
13/2021
4 396,58 € LEDIC Slovakia export, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Valaská
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202119013_Z
109,00 € MERTEC, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28.
September
2021
Rámcová dohoda na nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne
113/2021
0,00 € TOWDY s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202119281_Z
84,00 € MažeTo, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28.
September
2021
Kúpna zmluva č. 2939342
Zmluva č. 36/2021
6 106,90 € Sconto Nábytok s.r.o. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
28.
September
2021
Kúpna zmluva č.2940312
Zmluva č. 35/2021
1 737,11 € Sconto Nábytok s.r.o. Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
28.
September
2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/25/53G/36
8 149,77 € EkonMedia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28.
September
2021
Zmluva o reklamnej spolupráci
NSM-3-316/2021
800,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Zentiva, a.s.
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202119279_Z
372,00 € TAMAS MM s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/35/54E/2318 zo dňa 09.09.2020 - finančný príspevok poskytovaný v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/35/54E_2318
0,00 € Ľuboš Tóth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/23/54E/1683
0,00 € Ing. Radoslav Stankovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/586 zo dňa 24. 03. 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/586
0,00 € Michal Berka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/46/054/327
12 634,20 € TIPDEN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
September
2021
Zmluva
ZM1007471
48,00 € Matland s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202119330_Z
1 759,99 € Victoria AG ART s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/46/054/323
25 268,40 € EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118977_Z
23 580,00 € ReFoMa, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28.
September
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/30/054/311
12 634,20 € LEG - KOVO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca