Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
28112023
0,00 € PPM Logistic s.r.o. Základná škola, Šišov 74
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4231101200
610,87 € FILIP KOVALOVSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4234701211
346,02 € LUKÁŠ KICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
30. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva č. 65/2023/SÚCTt
28 920,00 € CiDeCo s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
30. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/96
23 267,08 € FINXZA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540015
061PO540015
50 000,00 € A.CH.P. s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4231101271
313,73 € JOZEF VICHNÁLEK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4230600232
1 246,09 € NIKOLAY BLAGOEV Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy počas lyžiarskeho výcviku
12/2024/LV
18 864,00 € ZORA FAMILY s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
189/2023-Z
372,75 € Nina Radolská TURIANSKA ZÁHRADKA Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
30. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2023/24
118,80 € Generali Poisťovňa Spojená škola internátna, Kremnica
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4234701223
893,11 € DANIELA ŽIGOVÁ PAČAJOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/1-1
0,00 € Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30. November 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 20780/31, 2070/37, 4212/1 v kú. Vajnory
286507622300/0099
3 005,00 € STK Property, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4232500381
172,20 € RÓBERT BALOG Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
30. November 2023
Rámcová dohoda
Z202313548_Z
6 690,00 € VHM Corp s. r. o. Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnýc prostriedkov z RP
INT_155/2023
500,00 € MESESZÉP OZ Mesto Kolárovo
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/11-1
0,00 € Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/25/19B/25-1
0,00 € Obecné služby Kunerad, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4233200292
410,98 € JOZEF JANOVSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.