Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle z.č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme
30,00 € CZŠ s MŠ sv. Juraja Centrum voľného času
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov
č. 00044733
0,00 € Ticket Service, s. r. o. Centrum voľného času
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2031037
35 000,00 € Kirkenes s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/29/054/22
3 690,96 € Bc. Kristína Likavcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
3/2023
25 000,00 € Slovenské tradičné s.r.o. Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
37/BC00/2023
0,00 € jt&t s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
01/2023
14 370,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Krasňany
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
02/2023
1 037,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Krasňany
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
03/2023
1 278,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Krasňany
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
04/2023
7 943,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Krasňany
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
05/2023
14 847,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Krasňany
30. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
547,92 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Obec Radoľa
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 12089971
3 012,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Ráztoka
30. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Budova 341
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Budova č.341
547,92 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Obec Radoľa
30. Január 2023
Dohoda o platbách
97482432
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Spojená škola internátna, Považská Bystrica
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 12089941
110,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Ráztoka
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 12089911
3 762,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Ráztoka
30. Január 2023
Zmluva o používaní značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT
01/2023
90,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
30. Január 2023
Dodatok k ZOD
ZOD_003/2023
0,00 € DOM-LUK s.r.o. Mesto Topolčany
30. Január 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
Zmluva o obstaraní zájazdu
0,00 € Detská rekreácia s.r.o., Drahoslava Juhásová Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves