Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o prenájme telocvične
72022
0,00 € Vladimír Vancák Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
6. Október 2022
Zmluva o dielo č. 122/2022-4
122/2022-4
19 078,80 € Georadar SK, s.r.o. Mesto Vrútky
7. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/25/53G/92
8 700,05 € Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
7. Október 2022
Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v spojitosti s & 631-643 Občianskeho zákonníka č. 40/1967 Zb.v znení neskorších predpisov č. 8/2022LK
252/2022
0,00 € Divadlo mladých Šuňava - občianske združenie- ŠUMIHÁJ Mesto Turzovka
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2022/2901
24,00 € Colibri Color s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
828/7/2022/zavodTV - A.Tóth - AGRO
0,00 € AttilaTóth - AGRO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Október 2022
Darovacia zmluva 2022
Darovacia zmluva 2022
500,00 € Liga lanovka o. z. GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie
6. Október 2022
Oprava VK na Jašíkovej ulici v Bratislave
ZOD/737/2022/BVS
101 707,20 € ASAP – Group SK s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
7. Október 2022
pozemok k.u. ZB
10/KUP/2022
455 090,00 € FM - Reality, s.r.o. Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2022/0029 o poskytnutí služby - Implementácia platformy MS SharePoint
DZM/2022/0029/0001
0,00 € NGX, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100664073
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100568873
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100664075
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100568874
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávky elektriny
zs2022150/OSMM
10 000,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Mesto Žarnovica
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
6/2022
392,64 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Sihla
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783142
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100568879
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
3541935
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o odchyte túlavých psov
05/2022
100,00 € Druhá šanca Bardejov Koprivnica