Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100568873
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100664075
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100568874
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávky elektriny
zs2022150/OSMM
10 000,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Mesto Žarnovica
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
6/2022
392,64 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Sihla
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100783142
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100568879
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
6. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
3541935
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technické služby Poltár, s.r.o.
7. Október 2022
Zmluva o odchyte túlavých zvierat
Zmluva o odchyte túlavých zvierat
100,00 € Občianske združenie Druhá šanca Obec Stuľany
6. Október 2022
Zmluva o odchyte túlavých psov
05/2022
100,00 € Druhá šanca Bardejov Koprivnica
6. Október 2022
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA
4/2022
0,00 € PAM fruit s.r.o. Materská škola, Hollého 3, Hlohovec
7. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2018 o vedení mzdového účtovníctva
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2018 o vedení mzdového účtovníctva
12,00 € Mgr. Alexandra Šimanská Obec Kráľova Lehota
6. Október 2022
Dodatok č. 1/2022 k nájomnej zmluve
37/2022
2 590,50 € Základná škola s materskou školou Centrum voľného času DÚHA
6. Október 2022
Nájomná zmluva č. 3/2022
3/2022 NZ
50,00 € Mariana Bercsényi – MaVix Lučenec Obec Kokava nad Rimavicou
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210209_Z
248,40 € KASON, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210956_Z
2 286,00 € KASON, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211233_Z
189,00 € KASON, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
6. Október 2022
Mandátna zmluva
Z54/2022
50,00 € Progres MG s.r.o. , Grossova č. 4600/1, 058 01 Poprad Obec Mlynica, č. 75, 059 91 Mlynica
7. Október 2022
odvodnenie areálovej cesty/chodníka na cintoríne P. Biskupice
63/2022
2 954,50 € Klučik DK s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
7. Október 2022
výmena obkladu sociálnych zariadení na cintoríne v Podunajských Biskupiciach
64/2022
3 746,37 € Klučik DK s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy