Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
000013/2024/GABNO
0,00 € Stredoslovenská energetika a. s. Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
22. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 230/2024
230/2024
400,00 € Cukrík s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
22. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 226/2024
226/2024
600,00 € Cukrík s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
22. Máj 2024
Zmluva o dielo - Debarierizácia školy
001- 36- 125/2024
87 707,27 € LIFEstav s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
23. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
49/2024
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER Mesto Tisovec
22. Máj 2024
Dodatok zmluvy o poskytovaní služieb
00004/2023/SZŠZA/ŠD1IT
0,00 € ITone s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Žilina
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01487
2024-402-FIN
2 400,00 € ST Relax Bratislavský samosprávny kraj
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
151/2024
0,00 € BOBÁŇOVCI - združenie interpretov terchovskej muziky, spevu a tanca Národné osvetové centrum
22. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 240/2024
240/2024
650,00 € Boss Agency s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-432-03282
24-432-03282
8 000,00 € tonalitera s. r. o. Fond na podporu umenia
22. Máj 2024
DOHODA o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača č. 275/2024
275/2024
600,00 € Terroir Rača Mestská časť Bratislava-Rača
22. Máj 2024
DOHODA o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača č. 276/2024
276/2024
800,00 € Terroir Rača Mestská časť Bratislava-Rača
22. Máj 2024
Nájomná zmluva
2024/21
0,00 € BITSMART s.r.o Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
22. Máj 2024
Dodanie a montáž sadrokartónového akustického podhľadu
ZOD/381/2024/BVS
12 691,54 € LENGEL, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01509
2024-391-FIN
2 300,00 € BENCh Team Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-132-02691
24-132-02691
2 000,00 € Nitriansky komorný orchester Fond na podporu umenia
22. Máj 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0287-24-00, na pozemky v k. ú. Nivy, za účelom vybudovania, úpravy a užívania chodníkov, komunikácie, križovatky
088302872400
4 182,00 € INTRADE Financial Investments, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ_048/2023
NZ_023/2024
0,00 € Key Energy s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
22. Máj 2024
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.EOZ-512-02-2021-DO
52/2024
850,00 € ENVIROPOL SK s.r.o. Obec Báhoň
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo a Dohoda o urovaní
790/2024
4 999,00 € Gashpar s.r.o. Mesto Trenčín