Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
23112023
120,00 € základná škola s materskou školou Rozhanovce Jasov
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4232700046
1 105,24 € ĽUBOMÍR MICHALEC Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
-CRZ-
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
1. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313606_Z
91 303,68 € Stredoslovenská energetika, a. s. AD HOC Malacky
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
24/2023
0,00 € Stredoslovenká energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Rudinská 115
1. December 2023
Dohoda o cene za dodávku elektriny
23/2023
0,00 € Stredoslovenká energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Rudinská 115
1. December 2023
dodávka zemného plynu pre rok 2024
13/2023
20 496,77 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná umelecká škola, Smižany
1. December 2023
Zmluva o nájme pozemku a dohoda o vyplatení finančnej náhrady
PS_1242023
23,50 € Finance Corporation a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
1. December 2023
Nájomná zmluva
NAR_125/2023
0,00 € Finance Corporation a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1234300057
1 584,98 € PECMANIAK S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
211/2023
1,00 € Terra Trnavia, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
210/2023
1,00 € Terra Trnavia, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Tréningy tanečnej školy LA PORTELLA
23/516
212,50 € LA PORTELLA O.Z. Kultúrne zariadenia Petržalky
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1231000026
1 141,10 € INVESTYL TN, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03683-PKZO-B40244/23.00 Alek Property 6 s.r.o. , k.ú. Alekšince
03683/2023-PKZO-B40244/23.00
100,00 € Alek Property 6 s.r.o Slovenský pozemkový fond
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540017
061BB540017
50 000,00 € Soós farma s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4231101203
188,76 € MIROSLAV HARUŠŤÁK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4236101756
688,36 € NIKOLA MACÁŠKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Dodatok č 2 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č.2 k zmluve č.7/2023
0,00 € VASAS ELEKTRO s.r.o. Obec Moča
1. December 2023
Zmluva o dielo
SV-2023/110-ZŠ
8 430,02 € DCL Partner, s.r.o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina