Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku, uzatvorenej dňa 29.07.2003
č. 1
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Obec Kráľ
5. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/42/054/1265
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Baškovce
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_127/2023
0,00 € Urban Martin Mesto Myjava
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode číslo 23/38/054/179
2023/21
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_104/2023
0,00 € Blaho Ján Mesto Myjava
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finanče. príspevku
67/23
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra OBEC Tekovské Nemce
5. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
168/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava a Andrej Šedivý Obec Martin nad Žitavou, Martin nad Žitavou 130, 953 01 Martin nad Žitavou
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_126/2023
0,00 € Jankoviech Milan, Ing. Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
46.2022
0,00 € Dvojfarebný svet Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_105/2023
0,00 € Hargaš Jaroslav Mesto Myjava
5. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
20/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Štitáre
5. Jún 2023
Dodatok č. 1
DOZ 19/2023
0,00 € Espik Group s.r.o. Centrum sociálnych služieb PARK
5. Jún 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky - SO 099-00, SO 238-00, SO 306-00 na D1 Ladce - Sverepec
ZM/2023/0218
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Sverepec
5. Jún 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 28/003/23
13/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Obec Brunovce, Obecný úrad č.106, 916 25 Brunovce
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_125/2023
0,00 € Štefaňák Peter Mesto Myjava
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
20/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_106/2023
0,00 € Kružliak Ján Mesto Myjava
5. Jún 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-KE-VO-166/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Smolník
5. Jún 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997
13/97
0,00 € Ing. Viktor Jozef ZEPO Obec Pozdišovce
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700031001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP Jašíkova 1-15 v.z. SBD Bratislava II, zastúpené Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.