Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Darovacia zmluva
ZML_844_2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
8. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
413/2022
0,00 € Chovanec Samuel Divadelný ústav
9. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-66/2022/E-SMŠ
Z-66/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
17/2022-CVCSE
0,00 € Futbalový klub Senica, n.o. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1093/2022/RP-R
0,00 € PETRAMED , s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
436/CVTISR/2022
0,00 € Spojená škola sv. Jozefa Centrum vedecko-technických informácií SR
8. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/67
0,00 € Obec Hubice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
8. December 2022
Zmluva o výkone autorského dozoru
579/2022
0,00 € PANTOGRAPH s. r. o. Mestská časť Bratislava - Rača
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09641
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kromka Štefan
8. December 2022
O odvádzaní a čistení dažďových vôd verejnou kanalizáciou
4396/2022/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného - DV
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6714
726/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Dušan Vranka
8. December 2022
Darovacia zmluva č. 78/2022
78/2022
0,00 € Mária Mackovýchová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 11 IV 18 2022 – Verejná dražba dreva
KÚPNA ZMLUVA č. 11 IV 18 2022 – Verejná dražba dreva
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Lesagro, s.r.o.
9. December 2022
dohoda o spolupráci
447/12/2022/TV
0,00 € MALEX3 s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
Dodatok č. 10 ku Zmluve o nájme č. 1/2014 /P"3/MKS
199/2022
0,00 € Mestský podnik služieb, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko Senica
8. December 2022
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Prima Banka Slovensko, a. s. Obec Ivanice
8. December 2022
Zmluvy o dodávke elektriny
Z-12/2022
0,00 € Magna energia ANIMA - Domov sociálnych služieb
8. December 2022
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1553-2022-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Hiwan Group s.r.o.
8. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 24.02.2003
Dodatok č. 3 k ZoZSSÚ
0,00 € Účastníci zmluvy: Obec Malinovo, Obec Tomášov, Obec Veľký Biel, Obec Vlky Obec Malinovo
8. December 2022
Dodatok k zmluve o bežnomúčte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
č.1/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s., OBEC ZÁVADKA