Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Darovacia zmluva
2408/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Janka Hlaváčová
5. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 102/506/2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 102/506/2013
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Stavbárska 5224/56, 58, Bratislava v zastúpení: BYTOKOMPLET, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
5. December 2022
Zmluva o dielo - Osobná dozimetria
291/22
0,00 € VF, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
5. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: ZBM7-29-005/2022
ZBM7-29-005/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Malé Zálužie
6. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1010062019
46/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Brestovec
6. December 2022
Darovacia zmluva
2395/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eva Hallová
6. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/120
0,00 € Obec Horná Súča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
6. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6713
718/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Drahomír Drozd
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/26/010/10
0,00 € Mesto Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
5. December 2022
Darovacia zmluvy
32CDR/2022
0,00 € Tatra ESTATE a.s. Centrum pre deti a rodiny Poprad
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/41/012/94
0,00 € Obec Rákoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 19/2022
NAB_127/2022
0,00 € KALOČANOVÁ Iveta Obec Letanovce
5. December 2022
Dohoda č. 22/36/012/15
ZM_140/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Spišský Hrhov
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
25/2022
0,00 € INTA, s. r. o . Obec Predajná
5. December 2022
Nájomná zmluva číslo 1081/2022
Nájomná zmluva číslo 1081/2022
0,00 € Obec Čierne Pavol Unzeitig
5. December 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
2/2022
0,00 € Ing. Vladimír Doktorík Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra
5. December 2022
Zmluva o nájme bytu
6017002502
0,00 € Erika Kekelyová Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/24/010/2
0,00 € Obec Hubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
5. December 2022
Darovacia zmluva
4078/22-01
0,00 € Vodohospodárska výstavba, š.p. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
5. December 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - odb. miesto na ul. Golianova 30, byt č. 3
2022003287
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Košice