Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
1
0,00 € Bratislavské centrum služieb Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB
4. Október 2023
Dodatok č. 4/DS/2023 k Zmluve o nájme č. 22/DS/2003
22/DS/2003
0,00 € M & M Salón bio kozmetic, s.r.o. AREA Šamorín s.r.o.
4. Október 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
25/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
3. Október 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
145/2023
0,00 € Auto Unicom, s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
3. Október 2023
Zmluva o výpožičke 2
Zmluva o výpožičke 2
0,00 € Spojená škola internátna Eva Kudlová
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení realizácie projektu "Hýbte sa s nami"
2023024
0,00 € Fun Kids Academy o.z. Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
3. Október 2023
Dodatok č. 3 - ovocie, zelenina a šampiňóny
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 11/2023/DSSZPSSE)
0,00 € Hercog Pavol - OVOCIE-ZELENINA Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica
4. Október 2023
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe zmluvy
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehn
0,00 € Opoj Rezidencia, s.r.o. Obec Opoj
4. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 01/2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 01/2018
0,00 € Helianthi s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
4. Október 2023
Zmluva o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vlastníctva č. 9001/0061/23
9001/0061/23
0,00 € VÚEZ, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00450/15/05/2023.
00450/15/05/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Janka Šúleková
3. Október 2023
odvádzanie odpadových vôd
2833460
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou
4. Október 2023
Zmluva č. 78/2023 o krátkodobom nájme telocvične
78/2023
0,00 € Dynamo Podhradová o.z. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
4. Október 2023
Zmluva o dielo
P-102-0035/23 (01/23/B01-08-06)
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie U. S. Steel Košice, s. r. o.
3. Október 2023
Zmluva o budúcej pracovnej zmluve
Zmluva o budúcej pracovnej zmluve
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mária Prievozníková a Marián Prievozník
3. Október 2023
Zmluva o dielo MŠ
12/2023
0,00 € EURO-HOME s.r.o. Obec Vrakúň
3. Október 2023
DODATOK č. 7 k zmluve o nájme bytu č. 312/2016
459/2023
0,00 € Nikola Gavaldová Mestská časť Bratislava - Rača
4. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.41/22/2016
Z01/2023
0,00 € Veolia Energie Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola Park Angelinum 8, Košice
4. Október 2023
Zmluva ZŠ-ŠJ 68/2023 o poskytnutí stravovania
68/2023
0,00 € Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava Mudr. Jana Kollerová PhD
3. Október 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
36/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave