Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2009/00744
2009/00744
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Kocová Slavomíra
28. Máj 2024
Mandátna zmluva
-
0,00 € Urbion sk, s. r. o. Obec Stará Bystrica
28. Máj 2024
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Zmluva_Republikova_unia_zamestnavatelov
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
28. Máj 2024
Zmluva č. 3/1000214959 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000214959
0,00 € Mesto Galanta Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Máj 2024
Dohoda o realizácii a garancii experimentálneho overovania
2024/NIVAM/3700/2
0,00 € Gymnázium Jána Papánka Národný inštitút vzdelávania a mládeže
28. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2015/0478
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2015/0478
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00298/15/01/2024.
00298/15/01/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Ing. Miroslav Jakubčík
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
903/BJ10/2024
0,00 € GEMER INVEST, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien č. 19/2024
202400483/2024
0,00 € JURKOHOUSE, s.r.o. Mesto Prešov
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
OcÚ HM 2024/140
0,00 € Silvia Gerezdesová Obec Horné Mýto
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 839
6600001716
0,00 € Jana Draľová, JUDr. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
17/2024/ZoZDE
0,00 € ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava1 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
27. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
383-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Oľga Pastiranová, Ing. Železnice Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106301/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obecný úrad Chorvátsky Grob
27. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Z-30/24
0,00 € Mgr. Richard Raiman - Raiman Production Metropolitný inštitút Bratislavy
28. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106394/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Liptovská Teplá
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
905/BJ10/2024
0,00 € EM Laser s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2761039
96/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28. Máj 2024
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2024-1/36, ISBN 978-80-552-2730-6
0,00 € prof. Ing. Ján Novák, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Máj 2024
Konzorčná zmluva
Konzorčná zmluva
0,00 € MÁV Hungarian State Railways Private Company Limited by Shares (MÁV) Železnice Slovenskej republiky