Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva
SVS_ZM_38_2024_204
0,00 € Ing. Jarmila Krušková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
17/04/2024
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Hervartov
17. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214021 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214021
0,00 € ekonoDOM s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o servisnej činnosti č. 24003
24003
0,00 € AXIMA TZB, s.r.o. „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
16. Apríl 2024
Dodatok k memorandu o porozumení
202400331/2024
0,00 € Unicef Mesto Prešov
16. Apríl 2024
Kontrakt na dodávku dreva
NO007933
0,00 € SLOVWOOD Ružomberok, a.s., Tatranská cesta č.3 034 17 Ružomberok GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica, Slovenská 15, 05601 GELNICA
17. Apríl 2024
darovacia zmluva
20/24
0,00 € Naše ZRPŠ Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
012024
0,00 € MedSystem s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme stánku
160
0,00 € NOVOVITAL Róbert Virág- R.V
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0301
P0301
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Ľubomír Šuľaj
17. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 "Pruské - kanalizácia a ČOV"
Dodatok č. 3
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1602-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Milan Rerko Železnice Slovenskej republiky
16. Apríl 2024
Zmluva Lunys - Školské ovocie ZŠ
18/2024
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad-Matejovce
16. Apríl 2024
Darovacia zmluva
KRHZ-ZA-VO-352-010-2023
0,00 € Obec Lietavská Svinná - Babkov Ministerstvo vnútra SR
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
289/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Alena Kováčová
16. Apríl 2024
Mikeová Žofia, Kručinská Zuzana - reštitúcia - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
00473/2024-PRZ0026/24-00
0,00 € Kručinská Zuzana Slovenský pozemkový fond
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu
SF 87/2024
0,00 € Energie2 Slovenská filharmónia
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 03468/2023-PNZ -P41280/23.00 - Mgr. Veronika Šályová
03468/2023-PNZ -P41280/23.00
0,00 € Šályová Veronika, Mgr. Slovenský pozemkový fond
16. Apríl 2024
Zmluva č. 3/1000212528 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000212528
0,00 € Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o ( skrátene DSAD s.r.o.) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služby
77-2024
0,00 € Systeming, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave