Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-44/2023-M
0,00 € Adam Kossúth Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
2. Február 2023
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
23/23/012/1
0,00 € DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
2. Február 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 617
Zmluva o výpožičke kompostéra 617
0,00 € Obec Važec Mária M.
2. Február 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca - reprezentanta SR
2023/18
0,00 € Nicole Ďuríková NŠC
2. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-539/2023
0,00 € Marcineková Mária Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Február 2023
Zmluva o zdurženej dodávke plynu
65/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mesto Žiar nad Hronom
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí pozemku na umiestnenie umeleckého diela
23020202 - 4
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Mesto Šaštín-Stráže
2. Február 2023
Nájomná zmluva k HM CSCM 20/H7
252/2023
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Daniela Škrobánková
2. Február 2023
Dodatok k DoC-vývoz
0012071601
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
EXT_013/2023
0,00 € Slovenský tenisový zväz ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
2. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - právo uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky
z04/2023
0,00 € Marián Chmulík Obec Korňa
2. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1619/2022/OSV - SDS
294/2023
0,00 € Mesto Banská Bystrica Zuzana Kánová
2. Február 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
472/2022/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Lenka Jánošíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu A-2-2022
Nájomná zmluva o nájme bytu A-2-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Adrián Csomor
2. Február 2023
Dodatok k DoC-dovoz
0012071501
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
2. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
-CRZ-
0,00 € VV3 s. r. o. Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky
2. Február 2023
Dodatok č. N20200107005D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107005D04
0,00 € Miestne Združenie YMCA Nesvady Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Február 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ č.169/2006
253/2023
0,00 € Mesto Nitra RSDr. Jozef Frišo
2. Február 2023
Zdôvodnenie navýšenia pôvodnej sumy diela" ˇuprava a tvorba pristranstva pri OU Čabalovce
Zdôvodnenie navýšenia pôvodnej sumy diela" ˇuprava a tvorba pristranstva pri OU Čabalovce
0,00 € Profil Invest Slovakia s.r.o. Obec Čabalovce
2. Február 2023
Nájomná zmluva
04/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Mgr. Milan Kozák