Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2023
Zmluva o prenájme
2023/23
0,00 € Obec Kaľava Ján Saksa
5. Jún 2023
Licenčná zmluva
11/2023/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Anna Olejníková a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5. Jún 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102625/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Trnava
5. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
2
0,00 € JUDr Michal Michalovčík, advokát Obec Šarišský Štiavnik
5. Jún 2023
Dodatok č.1 ZMLUVA O DIELO č.8/009/2023
8/020/2023
0,00 € PLAYSYSTEM s.r.o. Obec Čajkov, Čajkov 210
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností
37/2023
0,00 € Obec Kočín-Lančár Fančovič Anton
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 402/2023
402/2023
0,00 € Dr.Falk Pharma GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie a služieb č. 5065
5065/1
0,00 € Prešov Real, s.r.o. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.
5. Jún 2023
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo na vykonanie technickej prehliadky televíznych a rozhlasových prijímačov pre odsúdených
UVTOS-00608/35-RK-2023
0,00 € HESPO,s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
5. Jún 2023
Dodatok č. 6
Dodatok č. 6
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Kamienka
4. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
2023/KP/59
0,00 € Pezinské kultúrne centrum Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M.R.Štefánika 9, Pezinok
5. Jún 2023
Dohoda č. 1b/2023 trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho spoločnom používaní
NPPO-030/2023
Doplnená
0,00 € Dušan Legdan Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností
109/2023
0,00 € Obec Kočín-Lančár Kunic Pavol
5. Jún 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-157/2023
2023/015
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Matejovce nad Hornádom
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 050 /2023
0,00 € Alena Kvaššayová Mesto Bytča
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/00660NC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Butalová Veronika
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve
2023/Zam
0,00 € UNIQA d.d,s., a.s. Obec Kamienka
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_146/2023
0,00 € Marková Ivana Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 10 na ul. Krčméryho 1
2023001259
0,00 € Daniová Lucia Mesto Košice
4. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2023
KK/2023/kultúra č.12 - projekty
0,00 € Mesto Pezinok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M.R.Štefánika 9, Pezinok