Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
DoC-výkonný dopravca
165100-000D903073
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo AG
30. Máj 2024
Zmluva o nájme majetku č.28/OD/2024
84/2024
0,00 € IP Corporate, s. r. o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
30. Máj 2024
Zmluva o nájme LP vo vlastníctve SR a NV č. 89-09-Np-2024
CRZ 2831-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Milan Budoš
30. Máj 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
168/CVTISR/2024
0,00 € Ivana Drobáňová Centrum vedecko-technických informácií SR
29. Máj 2024
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. Z202310234_Z
52/2024/ŠVPÚ/ZV
0,00 € I.T.A. spol. s r.o. Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.7/2024
7/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Celoslovenské centrum Slobody zvierat
30. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
98-2024
0,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30. Máj 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/009/2020
2024001759
0,00 € Balogh Pavol, Baloghová Nikola Mesto Košice
30. Máj 2024
DoC-výkonný dopravca
165100-000D846372
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo AG
30. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
3470/2024/LSR
0,00 € Anna Totiková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
29. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109106/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Modra
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 25/OMaVS/2024
25/OMaVS/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Obec Lemešany
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2023/2024
Zmluva č. 81/2024/HAPn
0,00 € ĎuKo, s.r.o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávanie FinQ
EXT_007/2024
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Želiezovce ZŠ Mierová
30. Máj 2024
DoC-výkonný dopravca
165100-000D845881
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo AG
29. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106474/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lieskovany
29. Máj 2024
ZMLUVA č.: 6/1000215955 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000215955
0,00 € WOODHOUSE, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu
DO/20052405-PO
0,00 € Cestovná kancelária FANY Súkromná zá kladná škola DSA
29. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. NZ/34/2021-G
Dodatok č. 2 k NZ/34/2021-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Auberry s.r.o.
30. Máj 2024
DoC-výkonný dopravca
165100-000D858499
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo AG