Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva č. 2023-KGR-POP3MŠ-PKPO-336 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
115/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Velké Kapušany
22. September 2023
Dodatok k DoC-dovoz
0012073803
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
22. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20201913
0,00 € NASES -Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Miezgovce
22. September 2023
Dohoda o skončení nájmu garáže
OcÚ/357/2023/4425
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Mária Slivenská, Sídlisko 339/8, Jasl. Bohunice
22. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov podľa zákona č.116/1990/Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
176/2023
0,00 € Life is Perfect - život je perfektný, OZ Mestské kultúrne stredisko
21. September 2023
Dodatok č. 13 ku Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadene skládke v Mochovciach č.2002/025
471/2022
0,00 € Waste transport, a.s. Obec Drženice
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2009/00005
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Biľanská Jana
21. September 2023
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva 66/2023/AH
66/2023/AH
0,00 € Viera Kleinová Slovenské centrum dizajnu
21. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
05092023ZSSKF
0,00 € Základná škola Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec
21. September 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
2212023
0,00 € Patrik Vaľko Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
22. September 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230919_fontana
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Lorena Fontana
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023070011
0,00 € Ján a Emília Rajnoha Technické služby mesta Zlaté Moravce
22. September 2023
Dodatok k DoC VP
0C10081411
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DRANA s.r.o.
22. September 2023
Memorandum o spoločnom postupe pri stavebnej adaptácii budovy a pri prevádzkovaní zdieľaného depozitára
2023/28/00
0,00 € Slovenské technické múzeum Štátna vedecká knižnica v Košiciach
21. September 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47SKOM002421 Dodatok č. 4
0,00 € VARIDIA, SPOL.S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22. September 2023
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva r.2023
0,00 € ZO OZ PŠaV Základná škola Jánovce č.212 Základná škola, Jánovce 212
21. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
14092023
0,00 € Občianske združenie SPIEVANKOVO Mestské divadlo ACTORES Rožňava
21. September 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/734/2023
0,00 € Mesto Trebišov Peter Kandráč
21. September 2023
NASES zmluva o poskytovaní kavalifikovaných dôveryhodných služieb
EXT_035/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Terchová
21. September 2023
Dodatok č. 5 ku zmluve č.2/2021 o platení úhrady za sociálnu službu
30/2023
0,00 € Domov sociálnych služieb Drábsko Želmíra Rozložná