Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-907:191006
0,00 € Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. Piešťany Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
807074/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO - BIO s.r.o., Závadka
8. Jún 2023
Výpožička notebooku pre účely krízového manažmentu
Zm.č. 353/Výpožička Notebooku/2023/OKMB
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
8. Jún 2023
Zmluva č. 1/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2023 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
7/2023/RHE
0,00 € Slovenský zväz včelárov Humenné, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Humenné
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2022/2023 číslo zml 46/STT-OUT/KA131
ZML-2023/1-899:191006
0,00 € Mgr- Svetlana Kozárová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. Jún 2023
VYKONÁVACIA DOHODA NA ROK 2023 K DOHODE O SPOLUPRÁCI PRI VÝKONE VEREJNÝCH ÚLOH V OBLASTI PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV A TVORBY NÁRODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE PRIESTOROVÉ INFORMÁCIE
132/NLC/2023
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Národné lesnícke centrum
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
381/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
8. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 33SKOM000322 (Zmluva č.296/2021/OZ)
296/2021/OZ_D7
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Žilinský samosprávny kraj
8. Jún 2023
Dodatok č.2
67/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
8. Jún 2023
Dohoda o spoločnom školskom obvode
43/2023
0,00 € Obec Dechtice Obec Dobrá Voda
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
UKR 13/2023
0,00 € Mestská bytová správa, s.r.o. Iryna Malishenko
8. Jún 2023
Zmluva o výpožičke predmetov č. V 11/2023
ZOV V 11/2023
0,00 € Múzeum a KC južného Zemplína v Trebišove Východoslovenské múzeum v Košiciach
8. Jún 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
145-54/2023
0,00 € Obec Veľké Držkovce Andrej Husár
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
807572/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom
8. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
71/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Dvory nad Žitavou
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
382/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
8. Jún 2023
Zmluva č. 5/23 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2023 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
14/2023/RHE
0,00 € Slovenský zväz včelárov Medzilaborce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Humenné
8. Jún 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi
4/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Ratkovce
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
019/2023
0,00 € Mariana Kodýdková Obec Lozorno
8. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1071/2021 Jarovnice
121/2023
0,00 € Jarovnice Úrad vlády Slovenskej republiky