Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 134/2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 134/2021
0,00 € FIDES Slovakia, s.r.o. Obec Kalša
6. December 2022
Partnership Agreement
37/ODB/2022/22/7501
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Ministry of Foreign Affairs and Trade
5. December 2022
Darovacia zmluva
2407/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Korbeľová
5. December 2022
Dohoda č. 22/34/012/112
22/34/012/112
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Obec Kurima
6. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
377-2022
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave PRVOSIENKA - združenie pre rozvoj folklórnych aktivít detí a mládeže, o.z.
6. December 2022
Darovacia zmluva
2479/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Hupková
6. December 2022
Dohoda o pomoc hmotnej núdzi
22-31/012/66
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Vyšné Valice
6. December 2022
Realizačná zmluva o dodávke zemného plynu
P0402/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
6. December 2022
DODATOK č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby- Súkromná základná umelecká škola NOBELA
DODATOK č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby- Súkromná základná umelecká škola NOBELA
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Súkromná základná umelecká škola NOBELA
6. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečovaní starostlivosti o koňa č.j.: 157/2021/UVLF
330/2022/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ing. Marian Vinicay
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0193
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0193
0,00 € Štefan Kyseľ Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
5. December 2022
zmluva o spolupráci
zmluva o spolupráci
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
5. December 2022
Dodatok 5 k Zmluve o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu č. 14
035/19/01/05
0,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
6. December 2022
Grant Agreement
101056201
0,00 € Technická univerzita v Košiciach (ako partner 11) European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
6. December 2022
Zmluva č. 18/2022 o prenájme nebytových priestorov uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb.o nájme a podnájme - 18/2022
18/2022
0,00 € Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky FC Žolík Malacky
6. December 2022
Zmluva o výpožičke
1201/2022
0,00 € Mesto Poprad Božoň Slavomír
5. December 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 946/286/2022/UVO ,,Dodávka zemného plynu na rok 2023"
946/286/2022/UVO
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
INE_041/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Vlčany
6. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000323899
10.05/2008/UCM_2
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 024 /2023
č. 024 /2023
0,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg