Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
OcÚ/1203/2024/3492
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
21. Jún 2024
Zmluva č. 28 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 28 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Rohoňová & syn, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1128/BJ10/2024
0,00 € Peter Triebeľ Ministerstvo dopravy SR
20. Jún 2024
Dohoda č.24/36/054/576 o poskytnutí finančného príspevku vzdelávania zamestnancov
24/36/054/576
0,00 € Úrad práce, sociálných veci a rodiny Poprad Podtatranská knižnica v Poprade
20. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2024/1875
0,00 € Galéria Jána Koniarka v Trnave Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zánik poistka číslo 6 634 040 079
Z/2024/067
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 8, Komenského 4747/41A v Seredi
485/2024
0,00 € Mesto Sereď Maroš Bednár
20. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 00247/2024-PNZ -P40013/24.00 - Mgr. Zlata Šebianová, SHR
00247/2024-PNZ -P40013/24.00
0,00 € Mgr. Šebianová Zlata Slovenský pozemkový fond
20. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo číslo 03/2020
1
0,00 € Jozef Blaškovič DREVBYT Obec Ilija
21. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu ELGAS
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Torysa
21. Jún 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. S22l01l2024lSZ
71/2024
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o.. Obec Zohor
20. Jún 2024
Dodatok č.10,Zmena čísla BÚ a Práva a povinnosti zmluvných strán
20240579
0,00 € Mesto Michalovce Ondová Jaroslava
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstav
259/2024
0,00 € Slovenské komorné divadlo Martin Divadelný ústav
20. Jún 2024
Zmluva o nájme LP č. 1497-06-09-Nn-2024
CRZ 3927-2024-LSR
0,00 € Štefan Krasňanský LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1129/BJ10/2024
0,00 € PLUS, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Jún 2024
Zmluva č. SVSN-0201202408
202456
0,00 € ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 260/8
1594/2024
0,00 € Mesto Nitra Janka Lančaričová
20. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečovaní starostlivosti o biotopy európskeho a národného významu v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina so sídlom v Revúcej v CHA Stolica a SKUEV0203 Stolica v k.ú. Rejdová
SNPMP-2024-061
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
170/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bc. Monika Gazdíková
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 17, Komenského 4747/41A v Seredi
489/2024
0,00 € Mesto Sereď Daniel Kollár