Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári + Uznanie dlhu, z dňa 24.06.2024
Dohoda o splátkovom kalendári + Uznanie dlhu, z dňa 24.06.2024
0,00 € Ivan Bango a Valéria Bangová Stredisko sociálnej starostlivosti
15. Júl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
181/2024/EOD
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Krupina
16. Júl 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore
202400637/2024
0,00 € Outdoor Media, s.r.o. Mesto Prešov
15. Júl 2024
Rámcová zmluva o dielo
1/2024
0,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Zdravotnícka implementačná agentúra
15. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 5/2023 zo dňa 13.03.2023
2
0,00 € Ing. Ingrid Lipovská Consulting Obec Topoľníky
15. Júl 2024
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie č. 28052024/1
28052024/1
0,00 € MUDr. Drahomíra Berkyová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Júl 2024
Príloha č. 1 k Zmluve
IZ-28/2024
0,00 € ENVI-PAK, a.s., Bratislava Obec Lednické Rovne
15. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/230/2023/D
2024002178
0,00 € Mikulová Eva Mesto Košice
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 324/2024
324/2024
0,00 € MIR-BUD TARCICA LISCIASTA SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Mestské lesy Košice a.s.
15. Júl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0304
OPNV/2024/0304
0,00 € Bc. Sofia Šillerová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
15. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prevádzke a zabezpečení poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy
182/2024/EOD
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Krupina
15. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
č.VP/24/03676/020
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
16. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
202400638/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Prešov
15. Júl 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov- školenie- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 173/STT-OUT/KA171-2023
ZML/1/2024/191006/z:1074
0,00 € doc. PhDr. PaedDr. peter Kondrla, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15. Júl 2024
Dohoda o uznaní dlhu č. 4/2024
67/2024/ŠVPS/RMT-4/2024
0,00 € FARMAVET, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 145/2024
Nájomná zmluva č.145/2024
0,00 € Obec Čaklov Kima Ján
15. Júl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu v k.ú. Klenov, okres Prešov
01956/2024-OS-0140110/24.00
0,00 € Lesy SR, š.p. Slovenský pozemkový fond
15. Júl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
N/A
0,00 € Environmentálny fond SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
16. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0814/2022
Dodatok č. 1 k zmluve č.0814/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky
16. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 12072024KRĽ
53/2024
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným REGINA - Domov sociálnych služieb