Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
30/2024
0,00 € Ing. arch. Mária Krajčová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
Z - 4/2024 Servisná zmluva
č.4/2024
0,00 € SYSTEM-DIGITAL s.r.o. Obec Dolná Tižina
26. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-4261/2023
182/2024
0,00 € Mesto Levice Ladislav Remeň
26. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve č.23-2023/2024
23-2023/2024-1
0,00 € SEVAS BARBER, s. r. o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105929/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Čavoj
27. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme reklamných plôch
N 79/2009
0,00 € RECAR Bratislava, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
27. Február 2024
DODATOK č. 2 k zmluve o úvere č. 102/269/2014 uzatvorenej dňa 26.5.2014
DODATOK č. 2 k zmluve o úvere č. 102/269/2014 uzatvorenej dňa 26.5.2014
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Mierová 377/42 – 44, Bratislava, v zastúpení APIS facility management, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
27. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
1_2024
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča
26. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku piestnych krúžkov tesiacich a stieracích
1100056429/103786/2024-S36
0,00 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5319/2024/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 15/2024/FN
063/2024/FN
0,00 € Henrieta Košíková Fakultná nemocnica Nitra
26. Február 2024
Darovacia zmluva
116/2024
0,00 € Mgr. Eva Pivková Miklóšiková Mesto Liptovský Mikuláš
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke 121/2024/ODDVSP
121/2024/ODDVSP
0,00 € Šťastné deti Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok k rámcovej zmluve o spolupráci -Magent Mobile
11/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Gabčíkovo
26. Február 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
122389768
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nebytových priestoroch Bij 1/2024-08/16
17/2024
0,00 € Obec Bijacovce Mária Vozárová
26. Február 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/38
0,00 € Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Február 2024
Zmluva o vykonaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
17/2024
0,00 € HANYX s.r.o., Novomeského 30, 98403 Lučenec Obec Hrušov, Obecný úrad Hrušov, 526, 991 42 Hrušov
26. Február 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
26 02 2024
0,00 € HANYX s.r.o Obec Veľká Ves
27. Február 2024
Servisná zmluva o dielo č.62007900
482024
0,00 € KONE s.r.o. Malokarpatské múzeum v Pezinku