Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
INE_041/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Vlčany
6. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000323899
10.05/2008/UCM_2
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 024 /2023
č. 024 /2023
0,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
6. December 2022
Darovacia zmluva - PC Tower DELL8
26/2022
0,00 € Karol Medovič Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
6. December 2022
Dodávka pekárenských výrobkov
1/2022
0,00 € Tofako plus s.r.o MŠ Jarná 20, Sečovce
6. December 2022
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
21/22/010/38-1
0,00 € Obec Bobrovček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
6. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie pre seniorov Skalica
6. December 2022
Dohoda
Dohoda 22/39/054/299
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec
5. December 2022
Zmluva o nájme bytu pre dôchodcov - byt č. 52 na ulici Vojvodská 4
2022003281
0,00 € Hencelová Oľga Mesto Košice
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0194
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0194
0,00 € Mgr. Zuzana Kyseľová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
5. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P8094/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5. December 2022
Dohoda §10
329/2022
0,00 € ÚPSVaR Obec Stránska
5. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
6159/2021/2
0,00 € Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. Mesto Veľký Šariš
5. December 2022
Darovacia zmluva č. 22/2022
101/2022
0,00 € MUDr. Jana Priputníková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. December 2022
Darovacia zmluva
2022_017
0,00 € AMH METAL, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
5. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
374-2022
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave TONADA, s.r.o.
5. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve 2021-1-SK02-KA152-YOU-000020673
2021-1-SK02-KA152-YOU-000020673-D1
0,00 € Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. December 2022
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
3/2022
0,00 € Mäso Zemplín a.s MŠ Jarná 20, Sečovce
6. December 2022
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
40/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
6. December 2022
Zmluva o Platobnej karte
NZ133/2022
0,00 € Sl. sporiteľňa a.s. Mesto Gbely