Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o dielo 2/2024
2/2024
0,00 € Pronetis s.r.o. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/1494/2023 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. DIŠKY s.r.o.
26. Február 2024
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 1/2019/HD k zmluve č. 11 204 505 01 na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 1/2019/HD k zmluve č. 11 204 505 01
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
26. Február 2024
Zmluva č.27 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
8/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Vlček
26. Február 2024
Dohoda o poskytovaní služieb
21/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Február 2024
Dohoda o spádovej materskej škole a zabezpečení povinného predprimárneho vzdelávania
8/2024-Z
0,00 € Obec Hrachovo Obec Selce
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke 119/2024/ODDVSP
119/2024/ODDVSP
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
26. Február 2024
nutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ (Mobilita medzi krajinou programu a partnerskou krajinou) akad. rok 2023/2024, číslo zmluvy 08/STT-OUT/KA171
ZML/1/2024/191006/z:197
0,00 € prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26. Február 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/30
0,00 € Obec Lemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/087/2024
0,00 € Bc. Sofia Kurthiová Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Február 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotoreprodukcií zbierkových predmetov
SNM-BET-INÉ-2024/155
0,00 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
26. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva - Považská hitparáda
VP/24/00224/001
0,00 € SOZA PX CENTRUM
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
31/2024
0,00 € Mgr.art. Martin Hrča Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
Príloha č. 01/2024/HD k zmluve č. 11 204 505 01 na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č. 01/2024/HD k zmluve č. 11 204 505 01
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
26. Február 2024
Zmluva č.26 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
7/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Muránsky
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € NOVOVITAL Oblastný futbalový zväz Nové Zámky
26. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105927/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obecný úrad Cigeľ
26. Február 2024
Rámcová dohoda
05/2024/392
0,00 € Ing. Jaroslav Duchoslav Senior dom Svida
26. Február 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie
9/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198, 965 01 Stará Kremnička
26. Február 2024
Zmluva o zmene účastníkov
ROZ_075/2024
0,00 € PDT TRANS s.r.o. Mesto Galanta