Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ4-42/2022
VHÚ-4-42/2022
0,00 € Vojenský historický ústav Obec Vyšný Komárnik
7. December 2022
Dohoda č. 22/13/010/121
54/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Dolná Súča, Obecný úrad Dolná Súča
7. December 2022
Dohoda o spolupráci
552/2022
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ZŠ Zlatá 2, Rožňava
7. December 2022
Dodatok k Zmluve č.001/2013 o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Dodatok č.3 k Zmluve č.001/2013 o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
0,00 € Michal Jobbágy - SaWo Consulting Centrum voľného času, M. R. Štefánika 12, Šaľa
7. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 9/P/2008 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov
1/2022
0,00 € MIKONA plus, s.r.o. Obec Rykynčice
7. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
24/2022
0,00 € FÚRA s..ro. Obec Svinica
7. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/102
0,00 € Obec Košeca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
7. December 2022
Darovacia zmluva
23/103001/2022-DAR
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Ing. Daniel Hlubeň, PhD.
7. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 1/IV.Q.2022/07 – Verejná dražba dreva
005709/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie Holz-Import-Export s.r.o.
7. December 2022
Dodatok č. 2 zmluvy o dielo č. 24/2022 zo dňa 25.07.2022
Zmluva o dielo č. 24/2022
0,00 € Lu-Vas, s.r.o. Obec Rosina
8. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/45/012/37
0,00 € Obec Viničky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 327/K/22
327/K/22
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Katarína Petríková
8. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/75
0,00 € Obec Gemerček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7. December 2022
Zmluva o vykonávaní funkcie Prevodného agenta (Shipping Agent) pre potreby krátkodobého trhu s elektrinou
2021-0113-1195720/02
0,00 € OKTE, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. OKTE, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8. December 2022
Darovacia zmluva
1359/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zuzana Šaršanová
8. December 2022
Dohoda číslo 22/31/054/641
ZOU1582022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Klenovec
7. December 2022
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DODÁVKE A ODBERE TEPLA
Z/TEKO/2007/1664/5001-D
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. JAKVYSITE.SK s.r.o.
7. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/26/012/29
0,00 € Obec Lučatín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
7. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Ing. Jana Miklová, Ing. Marcela Kazimírová, Mikuláš Schön, Martin Darnadi, Simona Darnadi, Ing. Mário Švolik, Alžbeta Švecová, Alžbeta Miklová, Filip Mikla, Adriána Jancsóová, Tomáš Lülei, Jana Kútiková Obec Beladice
7. December 2022
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 66200081
13/2022
0,00 € ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Obec Chrabrany