Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
712851/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Katarína Andrejková
8. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA
2023/809-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Obec ČIERNY BALOG
8. Jún 2023
Data Processing Agreemen
Z/2023/1308/XI/FIF/PC
0,00 € Universitatsklinikum Heidelberg Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
255/23
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR SR - Krajský súd v Trnave
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_076/2023
0,00 € Levoča TS Lapčák Martin
8. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/447/2023
B/447/2023
0,00 € Obec Prašice Ladislav Paluš
8. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru č. 382/2016/DS/MaS.
382/2016/DS/MaS
0,00 € Služby mesta Michalovce, s. r. o. Mária Čarná
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
807014/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. HATAFARM s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
6/2023
0,00 € T+T, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bytča
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
UKR 14/2023
0,00 € Mestská bytová správa, s.r.o. Oleg Zagryzlyi
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. 23021001
45/2023/01
0,00 € CARTA Slovakia, s.r.o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_075/2023
0,00 € Levoča TS Gréckokatolícka cirkev Farnosť Levoča
8. Jún 2023
Zmlva o účtovníctve
6/2023
0,00 € MO Ekonomik s.r.o Obec Nemcovce
8. Jún 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 33SKOM000322 (Zmluva č.296/2021/OZ)
296/2021/OZ_D8
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Žilinský samosprávny kraj
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2022/2023 číslo zml 44/STT-OUT/KA131
ZML-2023/1-900:191006
0,00 € prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4791223
4791223
0,00 € Obec Drahovce Eva Kanalosová
8. Jún 2023
Zmluva o vykonaní predmetu Prax v zložkách ochrany prírody a životného prostredia
056
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
8. Jún 2023
zabezpčečie praxe študenta - Vorčáková Katarína
75/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
112023
0,00 € Liga za duševné zdravie SR, záujmové združenie Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427
8. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
060-Z/2023
0,00 € Hudec Branislav, Mgr. Úrad pre verejné obstarávanie