Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
NASES zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
EXT_036/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Terchová
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2023
37/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad Veselá veda Slovensko o.z.
21. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_076 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_076
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná spojená škola
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v spojení s ustanoveniami Zmluvy o dielo
SIOV-04045/2023
0,00 € MP spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_142
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_142
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233163
R-8014/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. September 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_maffucci_3
0,00 € Antonio Maffucci Slovenská akadémia vied
21. September 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/741/2023
0,00 € Mesto Trebišov Vladimír Binka
21. September 2023
Kooperačná zmluva o spolupráci na riešení projektu APVV-22-0154
KZ APVV-22-0154
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. September 2023
Akceptácia výpovede zmlúv
2023/35 TSS GROUP - akceptácia výpovede zmlúv
0,00 € TSS GROUP a.s, Inšpektorát práce Prešov
22. September 2023
Delimitačný protokol
CRZč.5172/2023/LSR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023070030
0,00 € Mgr. Janka Pocciová Technické služby mesta Zlaté Moravce
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí služby
47z-2023-SL
0,00 € Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica Ivana Šimková
22. September 2023
Rámcová dohoda č. 24-T/LMB/19-23
CRZ-8345354
0,00 € Ján Hoďák LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
22. September 2023
Zmluva
40/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava Obec Dolná Súča, Obecný úrad Dolná Súča
22. September 2023
Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží
21/2023
0,00 € Lindstrom s.r.o. Základná škola
22. September 2023
Zmluva o dielo
989/2023
0,00 € FM stav Slovakia s.r.o. Gymnázium
21. September 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PKOM000122 Dodatok č. 3
0,00 € SZ. PANTELEIMON S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22. September 2023
ZMlLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI KYBERŠIKANY
ZMLUVA č. KŠ / ZO/2023KŠP23669-2
0,00 € KYBERŠIKANA, sro Základná škola, Jánovce 212
21. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20201888
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kosihy nad Ipľom