Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ev. č. 3298/2023
166/2023
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Oľga Snopeková
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 046 /2023
0,00 € Janka Nováková Mesto Bytča
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností
60/2023
0,00 € Obec Kočín-Lančár Huňavá Margita
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700078001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP A. Mráza 2-4 v. z. Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
OcU-TOP-194/2023
0,00 € FCC Slovensko, s. r. o. Obec Topoľnica
4. Jún 2023
Zmluva poskytnutí služieb - ŠvP
12/2023
0,00 € KRÁLIKY, spol. s r.o. - PENZION HOREC Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700097001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP Bystrého 1, v z. Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_140/2023
0,00 € Švrčková Anna Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/015
0,00 € SLUŽBY MODRA, s. r. o. fyzická osoba
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/018
0,00 € SLUŽBY MODRA, s. r. o. fyzická osoba
5. Jún 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-139-009/2023
KRHZ-BB-VO-139-009/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Medzibrod
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ev. č. 3299/2023
167/2023
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Monika Zúdorová
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 047 /2023
0,00 € Lenka Malicherová Mesto Bytča
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností
103/2023
0,00 € Obec Kočín-Lančár Kriho Roman
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700117001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP Hraničná 65-69, v z. Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 3 na ul. Hrebendova 12
2023001257
0,00 € Gáborová Silvia Mesto Košice
4. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/2023 o nájme nebytových priestorov
41/2023
0,00 € Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava Tanečný klub Bombers dancers
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_118/2023
0,00 € Obuch Jaroslav Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_139/2023
0,00 € Štefanovič Michal Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluvy kanalizácia
145/2023
0,00 € Štefan Kopča Obec Jakubov