Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dodatok č. 02244/2023-PNZ-P40548/15.04 - Vikartovská agrárna spoločnosť
02244/2023-PNZ -P40548/15.04
0,00 € Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s Slovenský pozemkový fond
29. November 2023
Collaboration Agreement
51/101401/23/ZoS
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mining museum in Rožňava
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb a dodatok k zmluve
A23184342
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany
28. November 2023
NZ HM 5/456 jednohrob TV
2269/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Adam Tibenský
28. November 2023
Prenájom tlačového zariadenia
16/2023
0,00 € Z+M servis a.s. Základná škola
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231122001
0,00 € Mesto Šamorín Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Nájomná zmluva č. 17257/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17257/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Danková Jozefína
28. November 2023
Dodatok č. DODATOK č. 00638/2023-PNZ -P40430/17.01 - Slovenská správa ciest
00638/2023-PNZ -P40430/17.01
0,00 € Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01202/2023 RE
0,00 € ZŠ V. Beniaka s MŠ Katolícka univerzita v Ružomberku
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve_2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_403 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_403
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná škola FELIX
28. November 2023
2023/61/škola
2023/61/škola
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
28. November 2023
NZ HM 2/469 dvojhrob TV
2272/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava JUDr. Jozef Opatovský
28. November 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov HNM MP 2024
HNM-ZV-1/2024
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
099-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Tomáš Bočkay Železnice Slovenskej republiky
29. November 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
KL-106/2023-OcÚ
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Klenov
28. November 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-TT-VO-2023/32-051
KRHZ-TT-VO-2023/32-051
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vojka nad Dunajom
28. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
202300057/2023
0,00 € Slovenský tenisový zväz Základná škola Šrobárova
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Horovce, okres Michalovce
00257/2023-OS-0140014/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02050/2023-PNZ -P40671/17.02 - AGROALM, s. r. o.
02050/2023-PNZ -P40671/17.02
0,00 € AGROALM, s. r. o. Slovenský pozemkový fond
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2023
0,00 € Základná škola