Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 82282/2022
82282/2022
0,00 € EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Darovacia zmluva
2404/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Brunaiová
6. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-VO-230-112/2022
KRHZ-TN-VO-230-112/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hrabovka
6. December 2022
Mandátna zmluva
26/2022
0,00 € Mgr. Ambróz Koňak Spojená škola internátna, Levoča
6. December 2022
Kúpna zmluva č. 17/OZ07/IV.Q.2022/EAD
005677/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie SF WOOD s.r.o.
5. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť
A21017773
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Centrum pre deti a rodiny Michalovce
5. December 2022
Darovacia zmluva
2441/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Gabriela Žanátová
5. December 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 22/POH/2022
22/POH/2022
0,00 € ESO JH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
0,00 € 1. východoslovenská OZV Obec Jasenovce
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/32/010/71
0,00 € Obec Stredné Plachtince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
6. December 2022
Dodatok č. IROP-D3-302021J933-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021J933-222-13 zo dňa 03.10.2019
Dodatok IROP-D3-302021J933-222
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR Obec Šarišské Jastrabie
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v školskom roku 2022/2023.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v školskom roku 2022/2023.
0,00 € Obec Skároš Súkromné centrum voľného času
6. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 58/SH3/62/2019
58/SH3/62/2019
0,00 € doc. Ing. Ernest Bučko, PhD. Mestská časť Bratislava - Lamač
6. December 2022
Dodávanie ovocia, zeleniny a zemiakov
6/2022
0,00 € M.A.D.D.FRUIT MŠ Jarná 20, Sečovce
6. December 2022
Zmluva o vykonaní prác BOZP a PO
14/2022
0,00 € SOMO Peťovský Jozef Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec
5. December 2022
Memorandum o spolupráca
008/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
5. December 2022
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
289/22
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0152
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0152
0,00 € Ing. Jana Kyseľová, CSc. Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
5. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
KRHZ-PO-VO-611/2022
0,00 € Mesto Humenné Ministerstvo vnútra SR (KR HaZZ v Prešove)
5. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0401/2022TN
1689/2022
0,00 € Mesto Trenčín Mgr. Gabriela Porubanová